مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۷ مرداد ۳۱, چهارشنبه

بازداشت دو ایرانی در آمریکا، جاسوسی علیه مجاهدین، اطلاعیهٔ مطبوعاتی وزارت دادگستری آمریکا

بازداشت دو ایرانی در آمریکا، جاسوسی علیه مجاهدین، اطلاعیهٔ مطبوعاتی وزارت دادگستری آمریکا

وزارت دادگستری آمریکا
وزارت دادگستری آمریکا
اطلاعیهٔ مطبوعاتی وزارت دادگستری آمریکا و کیفرخواستهای صادره علیه دو مزدور دستگیرشده رژیم و جاسوسی آنها علیه مجاهدین و مقاومت ایران - ۲۰اوت ۲۰۱۸

دوستدار و قربانی به‌عنوان عوامل حکومت ایران عمل کرده و به این رژیم خدمت می‌کنند حکومت ایران، مجاهدین را مخالف اصلی رژیم می‌داند و تلاش کرده تا مجاهدین را از بین ببرد

دستیار مدیر ادارهٔ تحقیقات فدرال آمریکا: ادارهٔ تحقیقات فدرال به شناسایی و متوقف‌کردن این اشخاص که در فعالیت‌های غیرقانونی در خدمت رژیم ایران در خاک آمریکا درگیر هستند ادامه می‌دهد

در دسامبر ۲۰۱۷ دوستدار از ایران به آمریکا برگشته و در ناحیه لس‌آنجلس با قربانی ارتباط برقرار کرده است در جریان ملاقات دوستدار، حدوداًً ۲۰۰۰دلار پول نقد به قربانی داده و قربانی ۲۸عکس را که در تظاهرات مجاهدین در سپتامبر ۲۰۱۷ گرفته شده بود تحویل داده است

دوستدار در سه مورد از ایران به ایالات متحده سفر کرده تا جمع‌آوری این اطلاعات را تسهیل کند

وزارت دادگستری آمریکا روز ۲۰ اوت، اطلاعیهٔ مطبوعاتی و کیفرخواست‌های صادره علیه دو عامل وزارت اطلاعات رژیم آخوندها را که به جاسوسی علیه مقاومت ایران اشتغال داشتند در سایت رسمی خود منتشر کرد.
وزارت دادگستری آمریکا در این اسناد، نمونه‌هایی از اقدامات این مزدوران و شرکت و جاسوسی آنها در برنامه‌های مقاومت ایران و حامیان این مقاومت را ذکر کرده و به موارد مشخصی از سفرهای این مزدوران به ایران برای تحویل این اطلاعات به رژیم و توجیه در رابطه با اقدامات بعدی علیه سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت پرداخته و تأکید می‌کند: «حکومت ایران، مجاهدین را به‌عنوان مخالف اصلی رژیم فعلی می‌داند و تلاش کرده تا مجاهدین را از بین ببرد».

بازداشت دو ایرانی در آمریکا - جاسوسی علیه مقاومت و اپوزیسیون ایران

جان دمرز دستیار دادستان کل آمریکا در رابطه با دستگیری دو مأمور گشتاپوی آخوندها، گفت: «دوستدار و قربانی متهمند که از جانب (رژیم) ایران از جمله در امر جاسوسی علیه مخالفان سیاسی و اقدام در فعالیت‌های دیگر دست داشته‌اند. با دستگیری آنها و با این اتهامات ما می‌خواهیم آنها را مورد پیگرد قرار دهیم».
(مایکل) مک گریتی (دستیار مدیر اجرایی ادارهٔ تحقیقات فدرال در امور امنیت ملی نیز تأکید کرد) «این اتهامات استمرار تمایل به هدف قرار دادن ایالات متحده و نیز گروه‌های اپوزیسیون ایران را که در ایالات متحده مستقر هستند نشان می‌دهد. ادارهٔ تحقیقات فدرال به شناسایی و متوقف‌کردن این اشخاص که در فعالیت‌های غیرقانونی در خدمت (رژیم) ایران در خاک ایالات متحده درگیر هستند ادامه می‌دهد».
وزارت دادگستری آمریکا تصریح کرده است که هر دو متهم در تاریخ ۹اوت به‌دنبال شکایت جنایی از جانب دادگاه ناحیه کلمبیا بازداشت شدند.

بازداشت دو ایرانی در آمریکا - شرکت مأموران اطلاعات رژیم ایران در برنامه‌های مقاومت

دادگستری آمریکا با ذکر نمونه‌هایی از جاسوسی این مأموران در برنامه‌های مقاومت ایران در آمریکا می‌افزاید:
قربانی متهم است که حوالی ۲۰سپتامبر ۲۰۱۷ در تظاهرات مجاهدین در شهر نیویورک شرکت کرده و در خلال آن او از اشخاصی که در تظاهرات در اعتراض علیه رژیم شرکت کرده بودند عکس گرفته بود. دریا حوالی دسامبر ۲۰۱۷ دوستدار از ایران به آمریکا برگشته و در ناحیه لس‌آنجلس با قربانی ارتباط برقرار کرده است. در جریان ملاقات دوستدار، حدوداًً ۲۰۰۰دلار پول نقد به قربانی داده و قربانی ۲۸قطعه عکس که در تظاهرات مجاهدین در سپتامبر ۲۰۱۷ گرفته شده بود و روی خیلی از آنها حاشیه‌نویسی‌هایی شده بود که هویت افراد را که در عکسها بودند مشخص می‌کرد تحویل داده است. این عکسها به همراه یک رسید دریافت ۲۰۰۰دلار در چمدان دوستدار هنگامی که او در ترانزیت فرودگاه، موقع بازگشت به ایران در دسامبر ۲۰۱۷ بود، پیدا شدند.
حوالی ۴می، قربانی در کنوانسیون مربوط به مجاهدین، «ایران آزاد ۲۰۱۸- برای حقوق بشر»، در شهر واشنگتن شرکت کرد. در طول کنفرانس قربانی از برخی از سخنرانان و حاضران شامل هیأتهایی که از سراسر آمریکا آمده بودند عکس گرفت.

بازداشت دو ایرانی در آمریکا - دست‌نوشت فارسی در رابطه با اعضای سازمان مجاهدین خلق

در بخشی از کیفرخواست صادره علیه مزدوران گشتاپوی آخوندها در آمریکا آمده است:
حول و حوش ۱۴مارس ۲۰۱۸، در جریان یک جستجوی فیزیکی با اجازه دادگاه از آپارتمان قربانی، ادارهٔ تحقیقات فدرال چند دست‌نوشت فارسی را در رابطه با اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران پیدا کرد؛ (این دست‌نوشته‌ها) شامل اسامی، مناصب، و ارتباطات با سایر اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران (بود).
قربانی برخی از این اطلاعات را در جریان سفر ژوئیه ۲۰۱۷به دست دوستدار رسانده بود. ادارهٔ تحقیقات فدرال همچنین در یک کیف دستی قفل شده یک پوشه را یافت که حامل اطلاعات، زندگینامه و شماره‌های تلفن چند نماینده مجلس نمایندگان آمریکا بود که روابط علنی با سازمان مجاهدین خلق ایران داشتند.
حول و حوش ۱۷آوریل ۲۰۱۸، وقتی قربانی از ایران به آمریکا سفر کرد، او مدرکی را داشت که ظاهراً شامل دستورالعمل‌هایی برای جمع‌آوری اطلاعات بیشتر در آینده از سازمان مجاهدین خلق ایران بوده است.

بازداشت دو ایرانی در آمریکا - شرکت در کنوانسیون سازمان جوامع ایرانیان مقیم آمریکا

کیفرخواست در بخش دیگری به اقدام مأموران رژیم برای جاسوسی در کنوانسیون جوامع ایرانیان در آمریکا پرداخته و می‌نویسد:
کنوانسیون ایران آزاد ۲۰۱۸ برای حقوق‌بشر حول و حوش ۵مه ۲۰۱۸در واشنگتن دی.سی برگزار شد. این کنوانسیون توسط سازمان جوامع ایرانیان مقیم آمریکا سازماندهی شده بود که حامی سازمان مجاهدین خلق ایران است. این برنامه شامل سخنرانانی بود که اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران هستند. این کنوانسیون دربرگیرنده ایرانیانی بود که حامی یک ایران آزاد و دموکراتیک همگام با طرح ده ماده‌یی مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیدهٔ شورای ملی مقاومت ایران هستند.
در چند مورد می‌توان قربانی را (در کلیپ این کنوانسیون) مشاهده کرد تلفن موبایل خود را بالا می‌گیرد و آن‌را به سمت سخنران و یا حضار نشانه می‌رود.

دوستدار و قربانی به‌عنوان عوامل حکومت ایران عمل کرده و به (این رژیم) خدمت می‌کنند. دوستدار در سه مورد از ایران به ایالات متحده سفر کرده تا جمع‌آوری این اطلاعات را تسهیل کند.

بازداشت دو ایرانی در آمریکا - جمع‌آوری اطلاعات از مجاهدین

دوستدار در ملاقاتهایی با قربانی شرکت داشته که طی آنها دوستدار به قربانی مأموریت می‌دهد که در رابطه با مجاهدین خلق اطلاعات جمع کند و او را موظف می‌کند که چگونه این اطلاعات را برای (رژیم) ایران بسته‌بندی کند و به قربانی مبالغ پولی را پرداخت می‌کند که از ایران به ایالات متحده آورده است. در حداقل یک مورد دوستدار با اطلاعاتی که قربانی در رابطه با مجاهدین جمع‌آوری کرده بود به ایران بازگشته است. قربانی هم به ایران سفر کرد تا حکومت ایران را در رابطه با اطلاعاتی که درباره مجاهدین خلق جمع‌آوری کرده توجیه کند. وقتی قربانی از این سفر به ایالات متحده بازگشت وظایف و تکالیفی برای جمع‌آوری اطلاعات بیشتر در مورد سازمان مجاهدین خلق ایران را با خود به همراه داشت.

واشنگتن‌پست - بازداشت دو ایرانی در آمریکا - مأموران (رژیم) ایران، نقض تحریم‌های آمریکا

واشنگتن‌پست درباره اطلاعیه و کیفرخواست‌های منتشر شده توسط دادگستری آمریکا، گزارش داد: «دوستدار و قربانی به‌ عمل‌کردن به‌عنوان مأموران (رژیم) ایران، نقض تحریم‌های آمریکا و توطئه متهم شدند....
مایکل مک‌گریتی دستیار مدیر ادارهٔ تحقیقات فدرال... گفت: «این فعالیت مظنون نشان‌دهنده تمایل ادامه‌داری برای هدف قرار دادن ایالات متحده و همچنین گروه‌های اپوزیسیون در آمریکا» یعنی سازمان مجاهدین خلق ایران است...
مقام‌های آمریکایی این افراد را متهم کردند که در سال جاری (میلادی) به کار مشترکشان ادامه داده‌اند. قربانی حول و حوش ماه مارس به ایران سفر کرده و پیش از آن به دوست‌دار گفته است، برای انجام «بریفینگ حضوری» و بحث درباره شیوه‌های مخفیانه رساندن تصاویری که قربانی از افراد در کنوانسیون ایران آزاد... در واشنگتن در ۴می گرفته به (رژیم) ایران به آنجا می‌رود...

سی.ان.ان. گزارش داد: «۲فرد به‌ عمل‌کردن به‌عنوان مأموران حکومت ایران متهم شدند...

بنا‌به اطلاعیهٔ مطبوعاتی (داگستری آمریکا)...، قربانی در ۲۰سپتامبر ۲۰۱۷یا حول و حوش این تاریخ، از افرادی در برنامهٔ سازمان مجاهدین در نیویورک در اعتراض علیه رژیم ایران، عکس گرفته است.
در یک مورد، این دو فرد در دسامبر ۲۰۱۷دیدار کردند و دوست‌دار به قربانی حدود ۲۰۰۰دلار برای عکس‌هایی داده که او در برنامهٔ مجاهدین در ماه سپتامبر گرفت بود. برخی از عکس‌ها حاوی یادداشتهایی در توصیف افراد موجود بر روی آن بوده‌اند....

واشنگتن فری بیکن نیز در گزارش خود، می‌نویسد: «مقام‌های آمریکایی که بر روی این پرونده کار می‌کنند گفتند، دولت ترامپ اجازه نخواهد داد مأموران تحت حمایت رژیم ایران با مصونیت در خاک آمریکا عمل کنند».


مطالب مرتبط:

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر