مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۴ اسفند ۶, پنجشنبه

محمد کرمی از اعضای باند تروریستی سپاه قدس وگماشته محمود علوی وزیر اطلاعات روحانی وهمکارانش در فرانسه


محمد کرمی از اعضای باند تروریستی سپاه قدس وگماشته محمود علوی وزیر اطلاعات روحانی  وهمکارانش در فرانسه

مزدوران اجاره اي وماموران برون مرزي وزارت اطلاعات وسپاه پاسداران در فرانسه
3-  محمد كرمي عضو برون مرزي وزارت اطلاعات وسپاه قدس


محمد كرمي بريده مزدور وگماشته گشتاپوي ملاها پادو محمود علوي وزير اطلاعات ملاها در فرانسه

«محمـد كرمـي»از لباس شخصي هـاي بـرون مـرزي رژيـم(نـوپـو)


 همكاران مزدور واعضاي وزارت اطلاعات وسپاه تروريستي قدس- نادر نادري يا پاسدار نادري - مزدوران وگماشته
 مطالب مرتبط :
محمدرزاقي معروف به محمد رزل همكار محمد كرمي

وزارت اطلاعات چگونه به نام مزدورانش مقاله مينويسد ؟
http://efshayaranshitan.blogspot.de/search?q=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%82%D9%8A


 قربانعلي حسين نژاد گماشته ديگر وزارت اطلاعات در فرانسه
 قربانعلي حسين نژاد ومصطفي محمدي دو مامور وزارت اطلاعات در حال شناسايي براي اقدامات تروريستي دستگير شدندشدند 


قربانعلي حسين نژاد مامور بيمقدار محمود علوي وزير اطلاعات ملاها در پاريس

قربانعلي حسين نژاد تروريست خطرناك سپاه تروريستي قدس ومامور بيمقدار محمود علوي در پاريس
‫خامنه اي خليفه ارتجاع khamenei : خامنه اي وبيت او - دزدی های حداد عادل و داماد جنای...

‫خامنه اي خليفه ارتجاع khamenei : خامنه اي وبيت او - فهرست دزدی های حداد عادل و داماد جنایتکارش مجتبی خامنه ای از مافياي بيت خامنه اي:الف- دزدی های حداد عادل


تا آن جا که اطلاعات به دست ما رسیده حداد عادل که ناراحت

 دلتنگی و ناراحتی امام زمان به دلیل دیدن نام های خارجی روی 

سر در مغازه ها است، واين نعل وارونه ايست براي دزدی ها و

 غارتگری هایی که خود

 و داماد جنایتکارش مجتبی انجام داده اند،واين بخشي كوچك از

 غارتگريهاي بيت خامنه است 
ادامه مطلب را از اینجا بخوانید

بتول سلطانی و ريل تفاله شدنش توسط ملا ها ووزارت اطلاعات به همدستي بريده مزدوران فاسد خارج كشوري


بتول سلطانی و ريل تفاله شدنش توسط ملا ها ووزارت اطلاعات به همدستي بريده مزدوران فاسد خارج كشوري

عاقبت بتول سلطاني
ريل تفاله شدنش توسط ملا ها ووزارت اطلاعات به همدستي بريده مزدوران فاسد خارج كشوري
ابتدا به تيف رفت و آنچه در تيف انجام داد در شان بيان ما نيست وميگذريم
بعد از وصل ارتباطش با اطلاعات آخوندي از او مصاحبه تلويزيوني ميگيرند واز تلويزون مزدوران عراقي هم پخش ميشود بعديا از كردستان عراق به تركيه وبعد به ايران برده شد بعضا ميگويند كه مستقيم به ايران برده شده است
وزارت اطلاات وماموران گمنام گشتاپوي ملاها چه ريلي با او رفتند بماند اينهم قابل بيان نيست
بعد او را به اصفهان پش خانواده اش بردند ومعمول بايد ولش ميكردند يا تحت نظرميداشتند اما تا ا ورا به لجن نكشند دست بردار نيستند
وزارت اطلا عات به او پاسپورت ميدهند واو را به تركيه مياورند واز تركيه مجددا به اربيل عراق


در همينجاها او را به شيطان بنده تحويل ميدهند تا او را توجيه كند كه مانند خودش چگونه عليه مقاومت لجن پراكني كند
او را در اروپا تحويل مزدور محمد حين سبحاني ميدهند كه به كارگاه سفيد سازي بني صدر خائن ببرند واز او مدافع حقوق ملا ها ومدافع حقوق زنان بسازد
بلا فاصه با زهرا مير باقري ودو ستاره هاليوود ي ديگر انجمن زنان را با دستان ودلارهاي ملا ها ميسازند
خوب است بدانيد ك همين زهرا ميرباقري كه به فسااد وزارت اطلاعات آغشته شده بود عروس وزارت اطلاعات آخوندي شد وبا حامد صرفپور اطلاعاتي مثلا ازدواج كرده  واطلاعيه دادند وبا هم به ايران وزير عبي ملا ها رفتند
سلطاني كه خوب به لجن وزارتي ها وبريده مزدوران آغشته شد ميني مم پرنسيپ هاي اخلاقي وفردي وشخصي را تف كرد والان همانطوري كه ميبيند در صف آخر مدلهاي بورژوازي آرمانهاودستورات گشتاپوي ملا ها را اجرا ميكند 
وقتي كه اقدامات مذبوحانه او درعراق و تركيه به جايي نرسيد، وزارت اطلاعات اورا به اروپا فرستاد . قرار بود كه او اول درفرانسه مستقر بشود ولي درنهايت به آلمان رفت و هم اكنون ساكن اين كشور ميباشد .
وظيفه اصلي او لجن پراكني عليه مناسبات مجاهدين به كثيف ترين و وقيحانه ترين كلمات  ميباشد كه نشاندهنده ماهيت منحط و لجن او است نيز مي باشد.

لجن پراكنيهاي او نشان ميدهد كه او ديگر حتي به هيچ پرنسيب اخلاقي و فردي كه هر انساني ميتواند داشته باشد را هم ندارد  و در پرده دري و قاحت تماما دردستگاه نظام ولايي و پاسداران و لمپن هاي نظام ولايت فقيه تنظيم ميكند . مزخرفات او خوراك تبليغاتي براي سايت هاي وزارت اطلاعات و شبكه هاي خبر رژيم و مزخرفات تواب تشنه به خون ميباشد كه درضمن نشاندهنده ماهيت منحط و لجن خود آنها نيز ميباشد .


بتول سلطاني درتمامي تجمعات و كنفرانسهايي كه وزارت اطلاعات ترتيب ميدهد ، حضور دارد و به رنگهاي مختلف خودش را درمي آورد .
افشاي روابط ميان بشار اسد و داعش توسط دادستان سابق شهر تدمر


تلويزيون العربيه 23 فوریه 2016
 قاضي محمد ناصر دادستان سابق شهر تدمر اعلام كرد رژيم اسد از داعش نه تنها نفت مي خريد, بلكه از اين گروه گندم هم خريداراي مي كرد او گفت در مناطق تحت كنترل داعش و رژيم اسد گندم و جو خريد و فروش مي شد  در سال 2013 و 2014 رژيم اسد تمامي محصولات گندم و جوداعش كه به صدها تن مي رسيد را از اين گروه خريداري كرد و با صدها كاميون از تدمر به سيلوهايي كه در كنترل خودش بود منتقل كرد و در مقابل آن صدها ميليون دلار پرداخت كرد  مشابه اين محصولات در مناطق تحت كنترل ارتش آزادي نيز بود ولي رژيم اسد با گلوله‌باران آنها را مي سوزاند تا ارتش آزادي نتواند از آن استفاده كند.

گزارش عفو بين الملل در مورد نقض فاحش حقوق بشر در ايران

به گزارش سايت عفو بين­الملل در 24 فوریه 2016
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالیانه خود اعلام كرد: شكنجه، اعدام، قطع عضو،  شلاق در ملأ عام،  اعدام نوجوانان، محدوديت آزادي بيان وتجمعات، فيلتر كردن شبكه هاي اجتماعي، توقيف روزنامه ها  و زندان كردن روزنامه نگاران در ایران ادامه دارد.
 عفو بین‌الملل در گزارش خود به خودداری رژيم ايران از ارائه کمک‌های پزشکی و دارویی به زندانیان و ممانعت از اعزام زندانيان بيمار براي معالجه به خارج از زندان اعتراض کرده است.

عفو بين­الملل همچنين درگزارش ساليانه خود نقض حقوق زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبي و وجود دادگاه‌های ناعادلانه  در  ايران را مورد توجه قرار داده است.

۱۳۹۴ اسفند ۴, سه‌شنبه

افلاس ودرماندگی محمود علوی وزیر اطلاعات دربکارگیری بریده مزدوران در برابر تهاجمات سیاسی تبلیغاتی وبخصوص ایدئولویک مقاومت ایران

افلاس ودرماندگی محمود علوی وزیر اطلاعات  دربکارگیری بریده مزدوران در برابر تهاجمات سیاسی تبلیغاتی وبخصوص ایدئولویک  مقاومت ایران
افلاس ودرماندگی محمود علوی در برابر تهاجمات سیاسی تبلیغاتی وبخصوص ایدئولویک  مقاومت ایران وبه کار گماردن بریده مزدورانی مانند قربانعلی پور احمدی هادی شبانی فواد بصری واسکاردی و.. بجای خود .
چون حاجی که مشکل ندارد که این مزدوران خودشان به لجن کشیده میشوند ودستشان در مزدوری وجنایت بیشتر رو میشود اما او سعی میکند با این مزدوران شاید بتواند درد بی درمان ولایت وبی اعتباری وزارتش را حل یا دوا کند.
اگر یادتان باشد در مطلب مشابهی گفته بودیم که افلاس ودرماندگی وزارت اطلاعات به حدی رسده است که مجبور میشودبریده مزدوران جنایتکار را برای کاری که حتی یک اجیر شده دیگر وحتی یک پاسدار نمیتواند ویا نمیخواهد بکند این سری کارهای جنایتکارانه را به بریده مزدورانی مانندهادی شبانی سرکرده انجمن نجات رژیم در مازندران وقربانعلی پور احمدی سرکرده نجات رژیم در گیلان فواد بصری سرکرده نجات رژیم در اراک وسیروس غضنفری سرکرده نجات رژیم در آذربایجان شرقی میسپارد که لجن پراکنی کنند.
تا بحال وقاحت این مزدوران چون با ماسک منتقد یا...وارد میشدند این میزان رو نبود که اخیرا دیده میشودمثلا هادی شعبانی

حرفهای لاجوردی را میزند وهمان میزان از کلمه سرنگونی وحشت کرده وگزیده میشود که یک پاسدار ویا یک آخوند جنایتکار وحاکم ضد شرع در دادستانی ویا از جنگ ضد میهنی دفاع کرده انگونه که گوی سبقت را در دنائت ورذالت از پاسداران وحکام ضد شرع میرباید.
یا قربانعلی پور احمدی
مانند یک داروغه شهر وجلاد آماده است که نکند کسی به خامنه ای یا پاسداران یا اطلاعاتی ها ایرادی بگیرد سر اخبارخراب کردن یک میدان ومجسمه های میرزا آنقدر آفسار پاسداری پاره کرد وکف به دهان آورده که گویا پاسدار واطلاعاتی مامور این کاروگماشته آن است این قاتل حرفه ای ومتجاوز به حقوق ونوامیس مردم فراموش کرده که مردم همین حرفها وعربده ها را روزی از او حساب خواهند کشید.
پوراحمد اطلاعاتی که همکارش را با هادی شبانی به قتل رساندند


در یک پرده دیگر مامور شد که راجع به خانم مرضیه چیزی بگوید معلوم است که دست رژیم تا کجا خالی است که مجبور میشود به مزدور دونمایه وقاتل حرفه ای که مورد تنفر همه خانواده ها ومردم میباشدرو آورده و به اینگونه کارها وادارش کنند. حرفهائی که صد البته اول توی سر خامنه ای وبعد بر سر محمود علوی ونهایتا توی سرخودشخورده  ومورد تمسخر همگانی قرارگرفت نولی چاره ای نیست رژیم نیاز دارد و این مزدور دون مایه هم همین حد میتواندبا اینحال بجا دیدم این شعر را بهمین مناسبت در اینجا بیاورم که
  
مه فشاند نور و سگ عو عو کند
هر کسی بر طینت خود می‌‏تند
چون تو خفاشان بسی بینند خواب
کاین جهان ماند یتیم از آفتاب
کی شود دریا ز پوز سگ نجس
کی شود خورشید از پف منطمس (ناپدید)
حکم بر ظاهر اگر هم می‌کنی
چیست ظاهرتر بگو زین روشنی
شمع حق را پف کنی تو ای عجوز
هم تو سوزی هم سرت ای گنده‌پوز
هر که بر شمع خدا آرد پف او
شمع کی میرد بسوزد پوز او
در شب مهتاب مه را بر سماک
از سگان و عوعو وی چه باک
در شب مهتاب مه را بر سماک
از سگان و وعوع ایشان چه باک
سگ وظیفه خود به جا می آورد
مه وظیفه خود به رخ می گسترد
بانگ سگ هرگز رسد در گوش ماه؟
خاصه ماهی کو بود خاص اله
کارک خود می‌‏گذارد هر کسی
آب نگذارد صفا بهر خسی
ای بریده آن لب و حلق و دهان
که کند تف سوی ماه آسمان
خس، خسانه می‌‏رود بر روی آب
آب صافی می‌‏رود بی‏اضطراب
مصطفی مه می‌‏شکافد نیمه شب
ژاژ می‌خاید ز کینه بو لهب
آن مسیحا مرده زنده می‌‏کند
آن جهود از خشم سبلت می‌‏کند

۱۳۹۴ اسفند ۳, دوشنبه

روحانی وجنگ علیه خامنه ای وسپاه - اکران ویژه گنداب، وسط انتخابات روحانی وجنگ علیه خامنه ای وسپاه - اینکه باندهای نظام مقدس ولایی، شبانه روز پاچه همدیگه رو بگیرند، داستان تازه‌یی نیست، اما موقع انتخابات، گاها چیزهایی از این گنداب بیرون میزنه که توی شرایط عادی، اکران عمومی نداره. مثلاً:
مدتیه که دولت گیر داده به برادران قاچاقچی و آستان قدس و بنیادهای خامنه‌ای که:
حالا که درآمد نفتیمون کم شده، شماها دیگه باید مالیات بدید! (به گفته خودشون 60% اقتصاد کشور دست همینهاست که مالیات هم نمی‌دن).
خلاصه ”سرونده “ که: خامنه‌ای و باندش با این‌که بزرگترین تجار مملکت‌اند اما دهشاهی مالیات نمی‌دن!
این شد تک! اما پاتک:
قلم بمزدهای خامنه‌ای هم بلافاصله اومدن و نوک سوزن! “مواد فروشی“ دولتو رو کردند!
چطوری؟
رسالت28 دی همین امسالو نگاه کنید، میگه: دولت ماهانه 60تن  مواد مخدر  کشف شده داره که فقط یک سوم موادیه که واقعاً توقیف می‌کنه. بعدش هم ”سین جیمو “ شروع کرده که:
پس اون دو سوم دیگه‌اش چی میشه؟
چقدرشو میسوزونین؟
چقدرشو نگهمیدارین؟ هیچکدومش معلوم نیست.
چقدرشو به شرکتهای دارویی میفروشین؟ اینهم معلوم نیست!
دولت چقدر عایدی از اینراه داره؟ باز هم معلوم نیست!
پول حاصله رو توی کدوم ردیف درآمدهای دولت در لایحة بودجه سالانه واردمی‌کنید که هیچ‌کس اونو نمی‌بینه؟! صدا از دیوار درآد از دولت در نمیاد!
و کلی از این سوالها و آخر سر هم، یک ”سفته “ هزار و دویست میلیارد تومنی میذاره توی کاسه روحانی که یالا بیا جواب بده که:
پول اون مواد، خودش معادل فروش 134 میلیون بشکه نفته مرد حسابی! اونوقت تو می‌خوایی از سپاه و فرودگاههای چراغ خاموشش یا درآمدهای عتبات داخله و بنیادهای حضرت آقا مالیات بگیری؟
مگه ما از تو پرسیدیم چقدر و چرا می‌بری؟! که حالا تو از ما ”شیتیل [1]“میخوایی!
انصاف هم خوب چیزیه والله![1] شیتیل تلفظ تهرانی ”شتل و مخفف شتلی“ است. به گفته جمالزاده پولیست که برنده قمار باید به قمارخانه‌دار بدهد.
دراصطلاح عامیانه باجیست که یک دزد به دزد دیگر می‌دهد.