مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۴ بهمن ۲۹, پنجشنبه

ادواردترمادويان عضوجنایتکار سپاه قدس ومامور مفلوک گشتاپوی ملاها وهمکاران بدنامش را بشناسید

 ادواردترمادويان عضوجنایتکار سپاه قدس ومامور مفلوک گشتاپوی ملاها وهمکاران بدنامش را بشناسید

 مطالب مرتبط

مصداقي وماموريت او در 19 بهمن 1360 همراه با پاسدار شاه محمدي وشخص لاجوردي

علی جهانی کوری که عصاکش ایرج مصداقی تواب تشنه بخون مجاهدین میشود افلاس وته خط را ببینید

همنشين بهار آزادي: کی شود دریا به پوز سگ نجس - وقتی بریده مزدوران در کیته توزی وجنایت علیه مجاهدین تیغ لاجوردی وجلادان را لیسیده و ازآنها سبقت میگیرند


لینک به منبع

مطالب مرتبط برای شناختن گماشته های حاجی محمود علوی

 

این افشاگری برای اولین بار در سال 1381 در نشریات مقاومت ایران منتشر گردید
مأموراني كه ناگزير از جلد اعضاي «مستردشده و تحت شكنجه» مجاهدين خارج و سريعاً به اروپا صادر شدند!
در شرايطي كه وضعيت انفجاري جامعه و بالا گرفتن بحران دروني حاكميت از «شمارش معكوس» رژيم آخوندي خبر مي‌دهد، وزارت جاسوسي و آدمكشي اين رژيم در شايعه‌سازي و دروغپردازي و لجن‌پراكني و توطئه‌چيني عليه تنها جايگزين دموكراتيك و مستقل افسا پاره كرده و بيدريغ رطب و يابس به هم مي‌بافد.
همين امروز روزنامه شرق‌الاوسط با اشاره به «مجموعه علائم نزديكي اجل رژيم»، خاطرنشان كرده است كه «اكنون بدون شك و ترديد مي‌توان گفت كه شمارش معكوس دوران جمهوري اسلامي ايران شروع شده و… حتي مسافت قابل توجهي در اين راستا پيشرفته است». هيستري رژيم آخوندي عليه مجاهدين و مقاومت ايران و به در و ديوار زدن اطلاعات آنها يكي از همين «علائم نزديكي اجل» و نمودهاي دوران پاياني است:
1ـ‌‌‌ كميسيون امنيت و ضدتروريسم شوراي ملي مقاومت در اطلاعيهٌ 10ارديبهشت‌ماه تشبثات همه‌جانبهٌ رژيم آخوندي و تلاشهاي وزارت اطلاعات براي واردكردن نام مجاهدين و مقاومت ايران را در ليست تروريستي اتحاديهٌ اروپا، برملا كرد.
در اين اطلاعيه فاش شده بود كه شماري از مزدوران (از قبيل سبحاني)‌ و هم‌چنين اسيران سابق جنگي (آزادشده توسط مجاهدين) به كشورهاي مختلف اروپايي فرستاده شده‌اند تا با سناريوهاي گوناگون تحت عنوان «اعضاي سابق مجاهدين»،‌ عليه مجاهدين و شوراي ملي مقاومت ايران، به خدمت مشغول شوند.
2ـ‌‌‌ سناريوي اوليهٌ اطلاعات آخوندي، آن‌چنان‌كه در خردادماه در ارگانهاي وابسته و سايتهاي تابعه از طريق مزدور سبحاني بيان گرديد، اين بود كه گوئيا بيش از 80تن از «مسئولين و اعضاي معترض سازمان مجاهدين» در يك «توطئهٌ مشترك با رژيم عراق» به‌طور «كت‌بسته»‌ به «رژيم جمهوري اسلامي» مسترد گرديده و هم‌اكنون تحت شكنجه و در معرض اعدام هستند!
مزدور مزبور در 29خرداد81 در سايت «ايران امروز» در اين‌باره گفت كه سازمان مجاهدين مي‌خواست «مسئولين و اعضاي جداشدهٌ قديمي خود را زير تيغ شكنجه و اعدام رژيم جمهوري اسلامي ببرد» و «من مرگ را جلوي چشم خودم مي‌ديدم» و «هر لحظه احساس مي‌كردم كه شكنجه و اعدام در چشم‌انداز خواهد بود». وي افزود:
«مجموع نيروهاي اطلاعاتي رژيم در عمليات استرداد يك گروه 12نفري بسيار معترض(!) بيش از 002نفر بود كه البته به‌صورت علني عمل نمي‌كردند»! «سپس ما را به هتل  مرمر منتقل كردند، و كار بازجويان رژيم جمهوري اسلامي شروع شد، شكنجه و اعدام هر لحظه در جلو چشمان من بود». اما «هنگام انتقال از آن زندان مخفي [يعني هتل مرمر] به زندان ديگر، اقدام به فرار نمودم كه منجر به تيراندازي و تعقيب و گريز شد و… در نهايت توانستم بعد از يكماه كه در ايران مخفي  بودم در اسفندماه0831 از ايران خارج شوم».
3ـ اما گزارش مديريت ضداطلاعات ارتش آزاديبخش دربارهٌ كشف و خنثي‌كردن طرحهاي نفوذ و تروريسم اطلاعات آخوندي و انتشار اسامي و دستنوشته‌هاي ايادي اطلاعات آخوندها كه قرار بود «اعضاي معترض» و «مستردشدهٌ» مجاهدين قلمداد شوند، سناريوي وزارت جاسوسي و آدمكشي را به‌كلي درهم ريخت. به‌نحوي‌كه آن مسئولان و اعضاي موهومي كه مي‌بايد «شكنجه و اعدام هر لحظه در جلو چشمان» آنها مي‌بود، به‌سرعت برق و باد از جلد مجاهدين «كت‌بسته» و اسير، خارج شدند. يا هم‌چنان‌كه روزنامه‌هاي حكومتي در روز 10مرداد گزارش كردند: در «مراسمي در سالن يكي از هتلهاي تهران» با «مقام امنيتي» دربارهٌ «نقض حقوق‌بشر در زندانها و شكنجه‌گاههاي منافقين» و «فشارهاي شديد فيزيكي و رواني» به گفتگو نشستند و يا در شهرستانهاي مختلف در داخل ايران ‌تحت نظارت ادارهٌ اطلاعات محل به‌كار گرفته شدند،و يا هم كه چاق و چله و پروارشده، به خارج كشور صادر گرديدند!
4ـ‌‌مزدور سبحاني 

بیشتر بخوانید

محمد حسين سبحاني جنايت كار حرفه اي وزارت اطلاعات در آلمان وبعضي از كشورهاي اروپا

و جواهري‌يار به آلمان، ادهم طيبي بیشتر بخوانید

میلاد آریائی ادهم طیبی مامور وزارت اطلاعات یا راننده تاکسی وجاسوس ونفوذی گشتاپوی ملاها؟

به اسكانديناوي، ترمادويان به سوئيس و صادقيان به تركيه صادر شده‌اند و الباقي هم در راه هستند. به اين مي‌گويند يك شاهكار زنجيره‌يي ديگر اطلاعات شيخ به سبك حجاريان و ملا يونسي كه البته به‌خاطر فقدان سعيد امامي، دم خروس، از زير عبا و عمامهٌ ملا به‌طرز بسيار ناشيانه‌يي بيرون زده است. به‌خصوص كه به‌استثناي ترمادويان، بقيهٌ مأموران صادراتي در اطلاعيهٌ 10ارديبهشت كميسيون امنيت و ضدتروريسم و در گزارش مديريت ضداطلاعات ارتش آزاديبخش، پيشاپيش افشا شده‌اند.
5ـ وزارت اطلاعات سبحاني و طيبي را براي استفادهٌ سياسي عليه مجاهدين و مقاومت ايران علني نموده و در روزهاي آينده «بهره‌برداري» از ترمادويان و جواهري‌يار را آغاز خواهد نمود.‌ بهره‌برداري از حسن صادقيان به خارج‌شدن او از تركيه و رسيدن به يك كشور اروپايي موكول شده است.
علت تأخير در بهره‌برداري از ترمادويان و جواهري‌يار چگونگي توجيه و محمل‌تراشي براي خروج آنها از ايران است. مزدور سبحاني مدعي شد كه در بحبوحهٌ تيراندازي مأموران اطلاعات از دست آنها گريخته است.‌مزدور طيبي ادعا كرد كه اصلاً به ايران نرفته و با يك «طرح پيچيده و حساب‌شده» از كردستان شمالي به اروپا ميان‌بُر زده است! واضح است كه همگي مأموران صادراتي از زير قباي ملا به اروپا ميان‌بُر زده‌اند. فقط مي‌ماند اين سؤال كه  با آن‌همه شكنجه‌هاي«مستمر و طولاني» مجاهدين، چگونه و چرا اين‌چنين سُر‌و‌مُر و گُنده و زبان‌دراز از سوئيس و آلمان و اسكانديناوي سردرمي‌آورند؟!
مزدور محمدحسين سبحاني در هتل مرمر تهران، تحت امر حاج غلامي از مهره‌هاي وزارت اطلاعات توجيه شده و در همين هتل در ارتباط با چند مزدور ديگر از جمله ادوارد ترمادويان و فرهاد جواهري‌يار، كمك‌كار و شاگرد حاج‌غلامي بوده است. حاج‌غلامي قبل از اعزام اين مزدوران به خارج كشور از آنها 5ساعت نوار تلويزيوني تهيه نموده و مأموريتهاي آنها را در همين هتل در نشستهاي متوالي و متعدد ابلاغ كرده است.‌ يكي از عوامل نفوذي وزارت اطلاعات كه نوار ضبط‌شدهٌ صداي او هم‌اكنون در اختيار كميسيون امنيت و ضدتروريسم مي‌باشد تصريح كرده است كه در وزارت اطلاعات «يكسري طرحهايي دادند به آقاي سبحاني و گفتند شما بين خودتان صحبت كنيد. در نشستهاي خودتان [با ساير مأموران وزارت اطلاعات در خارج كشور]». همين صدا اضافه مي‌كند كه در 10روزي كه در هتل مرمر در تهران بوديم «آقاي سبحاني مسئول ما در هتل بود».
ادوارد ترمادويان كه مزدور سبحاني قبلاً براي ردگم‌كني، از او در سايتهاي  وزارت اطلاعات و در «ليست اسامي افراد استرداد شده توسط سازمان مجاهدين خلق و رژيم عراق به رژيم جمهوري اسلامي»‌ تحت عنوان «ادوارد مسيحي» (بدون ذكر نام خانوادگي)‌ اسم برده بود، براي گرفتن پناهندگي توسط وزارت اطلاعات به سوئيس فرستاده شده است.‌ يك مأمور ديگر وزارت اطلاعات به‌نام مهدي خوشحال كه مقيم آلمان است به‌دستور وزارت اطلاعات براي تحويل گرفتن مزدور تازه‌وارد مدتي به سوئيس رفته بود.
ترمادويان سربازي است كه در جنگ ايران و عراق به اسارت درآمده بود و در سال1368 طبق تقاضاي خودش به ارتش آزاديبخش پيوست. شماره ثبت نامبرده در نزد صليب سرخ‌‌‌(0685) است و چندين بار به‌طور خصوصي مورد مصاحبهٌ صليب قرار گرفته است. اين فرد به‌خاطر جرايم اخلاقي كه شرح آن به خط و امضاي خود او موجود است از ارتش آزاديبخش اخراج و سرانجام در بهمن1380 به ايران بازگشته است. 7برگ سند ضميمه است و به‌روشني نشان مي‌دهد كه نامبرده ابتدا قصد داشت با كمك ارتش آزاديبخش شخصاً به ايران بازگردد  اما بعد پشيمان شده و ترجيح داده است از طريق قانوني با دولت عراق اقدام كند وي قبل از ترك قرارگاه مجاهدين، از تلاشهاي يكايك دست‌اندركاران براي «رفاه و آسايش» خود و همگنانش در خروجي ارتش آزاديبخش سپاسگزاري كرده و تصريح نموده است «براي ما از چيزي دريغ نكرده‌ايد»‌.
9ـ در گزارش مديريت ضداطلاعات ارتش آزاديبخش (اول تير) زير عنوان «فضيحت ليست‌سازي اطلاعات آخوندي» با اشاره به واردكردن اسم 16اسير جنگي بازگشته به ايران در ليست وزارت اطلاعات، تصريح شده است كه موضوع بازگشت اسيران پيشين جنگ، هيچ ربطي به مجاهدين ندارد.
همزمان كميسيون خارجهٌ شوراي ملي مقاومت اسامي 16اسير پيشين جنگ 8ساله، از جمله ادوارد ترمادويان را كه اطلاعات آخوندها عليه مقاومت ايران علم كرده بود، به اطلاع ارگانهاي ذيربط بين المللي رسانده است.
10ـ جواهري‌يار كه به‌زودي سررسيد بهره‌برداري از او فراخواهد رسيد، همان مزدور نفوذي است كه در گزارش مديريت ضداطلاعات ارتش آزاديبخش با دستنوشته‌هاي خودش افشا گرديده است.‌ در 16فروردين‌ماه گذشته اين مزدور در آلمان با 4مأمور افشا شده وزارت اطلاعات از جمله بهمن راستگو هماهنگي و برنامهٌ مشترك داشت. وي موظف است با «روغن داغ» دربارهٌ‌ شكنجه‌گاهها و زندانهاي مجاهدين، لجن‌پراكني كند. هم‌چنان‌كه در صفحهٌ11 مجاهد592  ديده مي‌شود پس از افشاي مأموريت ننگينش نوشته بود:
 «الاهزا و الارقم [عليهذا و عليرغم] جنايتي كه مرتكب شده‌ام عاجزانه تقاضا دارم مرا از عفو و بخشايش كه فقط از مقاومت پاكبازانهٌ مجاهدين و ارتش آزاديبخش برمي‌آيد برخوردار سازيد. شايد بار اين گناه اندكي كم گردد متقابلاً بدين‌وسيله ضمن دادن تعهد سوگند مي‌خورم تا آخر عمر هرگز كوچكترين لغزش از جانب من دانسته يا ندانسته عليه ارتش آزاديبخش و مقاومت سراسري و خون‌بار مردم ايران سرنزند. فرهاد جواهري‌يار 74/10/2»
11ـ حسن صادقيان مأمور افشاشده و آماده به خدمت ديگر كه اكنون در شهر وان تركيه به‌سر مي‌برد، در فروردين79 از مسير تركيه به عراق آمد. وي به‌عنوان يك زنداني آزادشده كه بعداً معلوم شد در زندان وضعيت بسيار خرابي داشته و با دادن قول همكاري آزاد شده است، وارد پذيرش ارتش آزاديبخش گرديد. اما قبل از خاتمهٌ دورهٌ پذيرش، اعلام بريدگي كرد و خواهان كمك براي بازگشت به ايران گرديد.
ولي عليرغم قبول درخواستهايش، در 19اسفند79 به‌نحو مشكوكي قرارگاه را ترك و مبادرت به فرار نمود و از آن پس مجاهدين هيچ اطلاعي از او نداشتند تا اين‌كه طبق ليست وزارت اطلاعات معلوم شد همراه با مزدور محمدحسين سبحاني به ايران رفته است.
نامبرده اصرار داشت كه همسر سابقش با او به ايران بازگردد. مجاهدين تصميم‌گيري در اين مورد را به خود آنها واگذار نمودند و طرفين پس از چندين بار گفتگوي دو نفري، مجدداً جدايي خود را اعلام كردند.
12ـ ادهم طيبي (با نام مستعار مسعود)

بیشتر بخوانید

میلاد آریائی ادهم طیبی مامور وزارت اطلاعات یا راننده تاکسی وجاسوس ونفوذی گشتاپوی ملاها؟

http://efshayaranshitan.blogspot.co.uk/2016/01/blog-post.html) مأمور ديگر وزارت اطلاعات آخوندي است كه بهره‌برداري از او در سايتهاي اطلاعات آخوندي («مهديس»‌و «گويا») از 9مرداد شروع شد.‌ اطلاعات آخوندها به خيال خود، جرثومهٌ جديدي را براي ادامهٌ لجن‌پراكني دربارهٌ شكنجه‌گاهها و زندانهاي مجاهدين وارد  نموده است. اما اين يكي هم پيشاپيش در گزارش مديريت ضداطلاعات ارتش آزاديبخش افشا شده  و دربارهٌ عملكرد او تحت عنوان «نمونهٌ مشكوك» آمده بود كه اين فرد «در آذرماه سال گذشته، به‌نحو بسيار مشكوكي ناپديد شد و جزئيات امر (از قبيل پياده‌كردن غَدْرآميز سرنشين ديگر اتومبيل و ربودن سلاح و خودرو) به‌وضوح حاكي از تباني و ارتباطات قبلي با وزارت اطلاعات براي رفتن به ايران بود. به‌خصوص كه بعداً ‌نقشه و مسير حركت او از منطقهٌ چوارتا و چومان در كردستان عراق به‌جانب بانه در خاك ايران، به‌دست آمد و در ذيل آن مسافتهاي جغرافيايي و "محمل قاچاق" و "برگهٌ عبور" و تبديل "دينار سوئيسي" (رايج در كردستان عراق)‌ به "دينار عراقي" نيز ثبت شده بود كه همهٌ شواهد حاكي از مزدوري و نفوذي‌گري و رفتن به نزد رژيم است».
همزمان اسم و مشخصات اين مزدور براي ممانعت از جاسوسي و تروريسم مأموران اطلاعات آخوندي در اختيار دادگستري و پليس در كشورهاي ذيربط قرار گرفت. هم‌چنين در گزارش مديريت ضداطلاعات  تصريح شده بود «ارگانهاي بين‌المللي و سازمانهاي مدافع حقوق‌بشر در جريان توطئه‌هاي اطلاعات آخوندي و جنايتهاي مزدوران نفوذي قرار دارند».
13ـ جلسات توجيه شبكهٌ مأموران وزارت اطلاعات از اول مردادماه جاري در اسكانديناوي با شركت مزدوراني از قبيل كريم حقي، شمس‌حائري، مهدي خوشحال، ادهم طيبي، ميترا يوسفي ، شيرعلي، بقال‌نژاد و چند تن ديگر، برگزار گرديده است تا مأمور نورسيده (ادهم طيبي)‌ به‌خوبي با آنها قلاب شود.
بقال‌نژاد (گردانندهٌ سايت «نگاه نو» و لجن نامهٌ »پيوند») بعد از برگشت از ايران در 25 تيرماه موظف به انتقال آخرين توجيهات به آنها گرديده است. وزارت اطلاعات از  ابتداي سال جاري دو بار او را براي توجيه‌كردن عليه مجاهدين به تهران فراخوانده بود. اين مزدور از 27فروردين تا 10ارديبهشت و از 11تير تا 25تير در تهران بود.
طبق توجيهات اطلاعات آخوندها، اراذل مزبور بايد خود را در خارج كشور مخالف ولايت‌فقيه معرفي كنند، با مبارزهٌ مسلحانه قوياً به مخالفت بپردازند و به ميزاني كه دستشان رو نشود طرف «جبههٌ اصلاحات و دوم خرداد»‌ را بگيرند.
14ـ مأموران فوق‌الذكر در سايتهاي رسواي اطلاعات آخوندي بيدريغ از اعضاي قديمي و مسئولان شوراي مركزي مجاهدين معرفي مي‌شوند و به مصداق لاف در غريبي براي آنها عناوين و سوابق مضحك مبارزاتي و تشكيلاتي دست و پا مي‌شود. از يكسو مجاهدين گروهكي نابودشده و تحت فشارهاي «فيزيكي و رواني» تصوير مي‌شوند و از سوي ديگر اطلاعات آخوندها هر مزدوري را هم كه گذرش به ورودي ارتش آزاديبخش افتاده باشد، حلوا حلوا مي‌كنند!
‌راديو صداي مجاهد و برنامهٌ تلويزيوني مجاهدين در روز 10مرداد درماندگي اطلاعات آخوندها را به سخره گرفت و در مورد معرفي مأموران اطلاعات آخوندي به‌عنوان اعضاي شوراي مركزي مجاهدين گفت: همه مي‌دانند كه در پي انتخاب و تشكيل شوراي رهبري مجاهدين،متشكل از زنان ذيصلاح مجاهد خلق، 8سال است كه ارگاني تحت عنوان شوراي مركزي در سازمان مجاهدين خلق ايران وجود ندارد و پنج سال پيش نيز، مسئول اول وقت اين سازمان بر آن تأكيد كرده است.
15ـ وزارت كشور آلمان در گزارش ساليانهٌ خود دربارهٌ فعاليتهاي اطلاعات آخوندها در اين كشور كه در23مه2002 منتشر گرديد خاطرنشان كرد: «مجاهدين اولين هدف شناسايي وزارت اطلاعات هستند و نمايندگيهاي ديپلوماتيك ايران مراكز جمع‌آوري اطلاعات مي‌باشند».
16ـ همزمان، سرويس امنيت هلند در گزارش ساليانهٌ خود اعلام كرد:
«از جمله وظايف وزارت اطلاعات و امنيت داخلي ايران، رديابي و شناسايي افرادي است كه در خارج با گروههاي اپوزيسيون در ارتباط مي‌باشند. هواداران مهمترين گروه اپوزيسيون يعني مجاهدين خلق بيش از همه و به‌طور ويژه مورد توجه سازمان امنيت ايران مي‌باشند» و «وزارت اطلاعات تلاش مي‌كند از طريق "اعضاي سابق مجاهدين"‌ تا حد امكان در رابطه با اين سازمان اطلاعات جمع‌آوري نمايد. هم‌چنين مأموران وزارت اطلاعات ايران دستور دارند اطلاعات منفي در رابطه با سازمان مجاهدين خلق و اعضاي آن پخش نمايند. آنها به اين وسيله سعي در تضعيف سازمان دارند و مي‌كوشند از مجاهدين در كشورهاي ميزبان چهرهٌ اهريمني بسازند و به اين ترتيب به تحركات سياسي و اجتماعي آنها خاتمه دهند».
در پايان، كميسيون امنيت و ضدتروريسم شوراي ملي مقاومت ايران بار ديگر ضرورت پايان دادن به آزادي عمل شبكهٌ جاسوسي و تروريستي رژيم آخوندي در كشورهاي عضو اتحاديه را خاطرنشان مي‌كند.

 رونوشت:این افشاگری برای افراد وسازمانها ونهادهای بین المللی ارسال شد
ـ وزيران دادگستري، كشور و خارجه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا
ـ دبيركل ملل متحد
ـ كميسر عالي حقوق‌بشر
ـ كميسر عالي پناهندگان ملل‌متحد
ـ رئيس كميسيون حقوق‌بشر ملل‌متحد
ـ رئيس كميته بين‌المللي صليب‌سرخ
ـ سازمانهاي بين‌المللي مدافع حقوق‌بشر

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر