مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۴ بهمن ۱۶, جمعه

عیسی آ زاده ونادر نادری دو عضو وزارت بد نام اطلاعات وسپاه تروریستی سپاه قدس درفرانسه

عیسی آ زاده ونادر نادری دو عضو وزارت بد نام اطلاعات وسپاه تروریستی سپاه قدس درفرانسه

در مطالب مرتبط راجع به مزدوران اطلاعات ملاها در انجمن نجات آذربایجان وگیلان ومازندران هم بخوانید

عیسی آ زاده ونادر نادری
دو عضو وزارت بد نام اطلاعات
 وسپاه تروریستی سپاه قدس درفرانسهنادر نادري كه معروف به پاسدار نادري است از بريده مزدوراني است كه ميمون واراداي سرباندهاي گشتاپوي ملاها را در آورده وبراي خود سابقه ميتراشد اواز وا رفته هاي مافياي گشتاپوي آخوندهاواز لمپن ترينهاست اگر محمد رذل بعضي وقتها جلو نزند كه نشخوار كننده اراجيف 30سال قبل خميني وبازجويان وشكنجه گرها وپاسداران است 
او مدتهاست كه سرپل عيسي آزاده شده ووزارت اطلاعات عيسي آزاده را از ايران به فرانسه صادر كرده تا بخشي از كارهاي استقراري وحقوقي اش را حل كند 
مطالب مرتبط به خائن بریده مزدوران
بیشتر بخوانید
بیشتر بخوانید
http://efshayaranshitan.blogspot.co.uk/2016/01/blog-post_14.html


عيسي آزاده هم باند قربانعلي حسين نژاد 
و
داوود باقروند 
دو عضو وزارت اطلاعات وسپاه قدس هستند كه بطور مفتضحي مورد تمسخر ايرانيان قرارگرفتند زيرا به فرموده ولايت ووزارت ميخواستند تشكل دست ساز محمود علوي را بدنيا بياورند كه نزائيده مرد كه در شماره هاي بعد به آن خواهيم پرداخت

عيسي آزاده از هتل مهاجر توسط وزارت به ايران برده شد وبعد هم به فرانسه صادر شد كليك كنيد وبخوانيد  

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر