مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۵ آذر ۱۰, چهارشنبه

نگرانیهای «حرامزاده ترین سانسورچی» برای آخوندهای انگلیسی تبار- عارف شیرازی

عارف شیرازی: نگرانیهای «حرامزاده ترین سانسورچی» برای آخوندهای انگلیسی تبار

‘‘بی بی سی‘‘ که از طرف شاعر نامدار میهنمان (زنده یاد شاملو) به لقب ‘‘حرامزاده ترین سانسورچی‘‘ مفتخر! گشته بود به علت همدستی مستمر و یاری رسانی پیوسته آن به آخوندهای ضد بشر توسط مردم ایران به عنوان ‘‘آیت الله بی بی سی‘‘ نامگذاری شده است.
این رسانه معلوم الحال استعماری که طی دوران حاکمیت ننگین آخوندها همواره در هر بزنگاهی به امداد رسانی و کمک به آخوندها اشتغال داشته این بار اما پس از انتخابات آمریکا و برنده شدن آقای ترامپ نگرانیهای آخوندهای انگلیسی تبار را بازتاب داده و از انتخاب احتمالی حامیان بین المللی مقاومت در کابینه آقای ترامپ به سوز و گداز پرداخته و همنوا با باندهای دلواپس و دلآرام نظام یقه چاک داده است که گویا ‘‘مجاهدین در داخل ایران پایگاهی ندارند‘‘ و شایسته نیست که سیاستمداران آمریکائی از آنها حمایت کنند. لاطائلاتی هزاران بار تکرار شده توسط رژیم و ایادی و سربازان بدنامش که این بار در برنامه صفحه ۲ آخر هفته ‘‘بی بی سی‘‘ پنجشنبه ۱۷ نوامبر مورد باز مصرف قرار گرفت و توسط دو تن از سربازان گمنام ولایت در خارج کشور -که طبق معمول با عناوین دهان پُرکُنی چون استاد، کارشناس، فعال سیاسی، سردبیر نشریه اینترنتی و… به بینندگان حُقنه میشوند- در این شوی ارتجاعی-استعماری مطرح گردید و مطابق شیوه لو رفته و همیشگی مجری برنامه با طرح سؤال موذیانه ای بحث را بسمت دلخواه آخوندها کشاند تا امکان لجن پراکنی رذیلانه پاسداران سیاسی رژیم علیه مجاهدین را فراهم کند. از اینرو از یکی از شرکت کنندگان پرسید آیا روی کار آمدن احتمالی کسانی چون جان بولتون و رودی جولیانی که در برنامه های مجاهدین شرکت کرده اند جای نگرانی ندارد؟
در اینجا بود که ‘‘دلواپس مقام ولایت‘‘ در خارج کشور به رله کردن یاوه های آخوندی علیه مجاهدین پرداخت و از مزخرفاتی چون ‘‘پایگاه نداشتن مجاهدین در داخل کشور‘‘ و یا وابسته بودن مجاهدین به آمریکا ضمن ‘‘تشبیه نمودن آنها به احمد چلبی‘‘ و یا سایر خزعبلات سخن بمیان آورد و سرانجام نیز دم خروس جبهه واقعی او از دهانش بیرون زد و از به ‘‘خطر افتادن موقعیت برجام‘‘ آه و فغان سر داد، همان برجامی که دست پخت باند رفسنجانی روحانی -و البته با موافقت خامنه ای- برای حفظ نظام ضد بشری آخوندی و خریدن فُرجه بقاء برای آن می باشد.
در این شوی مشمئز کننده ارتجاعی استعماری، دلواپسان نظام با میدان داری پدر خوانده آخوندهای انگلیسی تبار (آیت الله بی بی سی) این ‘‘حرامزاده ترین سانسورچی‘‘ ضمن بر سر و روی خود زدن نگرانیهای خویش را به بینندگان منتقل کرده و از سیاستمداران آمریکائی می خواهند حالا که بر سر کار می آیند خوب تحقیق کرده و دیگر از مجاهدین حمایت نکنند که گوئی حامیان بین المللی مقاومت تحقیق نکرده و چشم و گوش بسته از مجاهدین حمایت می کنند. همانها که در کارزار پاره کردن لیست ارتجاعی استعماری تروریستی همه فشارها را از طرف مماشاتگران و لابیهای رژیم بجان خریده و حاضر به دست شستن از مبارزه برای لغو این نامگذاری آخوند پسند نشدند.
اما مسخره تر اینکه بعد از یک دور لجن پراکنی رذیلانه و فراوان علیه مجاهدین توسط یک همسنگر آخوندها و با وجود اینکه مجری برنامه از این بحث رد شده و با طرح سؤال دیگری موضوع را عوض کرده بود اما بناگاه یک پاسدار سیاسی و دلواپس دیگر نظام با اینکه از وی راجع به حامیان بین المللی مقاومت سؤال نشده بود برای رفع نگرانی رژیم و حامیانش بدون قافیه و با مطرح کردن ‘‘اهمیت مسئله مجاهدین‘‘ به سؤال قبلی که با دیگری طرح شده بود بازگشت و ضمن بیان نمودن اینکه مجاهدین به حامیان آمریکائی خود در مقابل هر سخنرانی مبلغی بین ۲۵ هزار تا ۴۰ هزار دلار پرداخت میکنند سعی نمود به دلواپسان نظام دلداری دهد و ضمن اظهار امیدواری از اینکه حامیان مجاهدین بعد از سر کار آمدن بخاطر منافع سیاسی خود واقع بین شده و دیگر از مجاهدین حمایت نمی کنند تلاش کرد از رژیم و هم جبهه هایش رفع نگرانی کند. نا گفته پیداست که ‘‘واقع بینی سیاسی‘‘ فوق الذکر چیزی جز همان سیاست کثیف مماشات نمی باشد که بخاطر منافع اقتصادی بر جنایات رژیم در داخل و منطقه چشم فرو می بندد.
شایان توجه است که مجاهدینِ به ادعای این دلواپسان بدون پایگاه داخلی و وابسته به قدرتهای جهانی که گروهکی هم بیش نیستند و صدها بار به گفته ایادی رژیم متلاشی شده اند قادرند هزاران حامی ‘‘زر خرید‘‘ بین المللی در سراسر جهان برای خود دست و پا کنند وانگهی معلوم نیست آیا این حامیان خریداری شده وابسته به مجاهدین اند و یا مجاهدین وابسته به قدرتهای بزرگ.
در اینجا یک سؤال ناقابل دیگر باقی میماند و آن اینکه رژیم آخوندی که بر دریائی از نفت و گاز تکیه زده و چند صد میلیارد دلار در این سالها از پول مردم را بالا کشیده و یا صرف سرکوب و جنگ و ساختن بمب اتمی و صدور تروریزم کرده است چگونه نمیتواند با پرداخت مبلغ بیشتری به این حامیان خریدنی!! مقاومت آنها را از مجاهدین دور کرده و برای همیشه از نگرانی راحت شود.
اما براستی نگرانی اصلی رژیم و دلواپسان داخلی و خارجی او در چیست؟ نگرانی از پایان خط مماشات و یا دست کم کمرنگ شدن آن می باشد. مماشاتی که در پرتو آن در یک قرارداد با انبوهی امتیاز به آخوندها ریشه دست یابی آخوندها به بمب اتمی را نسوزانده بلکه علی الحساب آنرا برای مدت ۱۰ سال به تأخیر انداخته است. قراردادی که متن اصلی با کلیه ضمائم آن هنوز به کنگره آمریکا ارائه نشده است، چه آنقدر افتضاح آن بالا و امتیازات داده شده به آخوندها فراوان بوده که اوباما تا الان از ارائه آن به کنگره سر باز زده است. اینجاست که نگرانی ‘‘بی بی سی‘‘ و دلواپسان و سینه چاکان ولایت اوج گرفته و از روی کار آمدن حامیان مجاهدین و از ‘‘به خطر افتادن برجام‘‘ آه و فغان سر می دهند.
نگرانی اصلی این جماعت ‘‘دلواپس‘‘ حتی صرف روی کارآمدن حامیان مجاهدین هم نیست، نگرانی اصلی در عمق از محتوای خطوط سیاسی مجاهدین است که حالا توسط سیاستمداران آمریکائی هم مورد تأکید قرار می گیرد.
نگرانی اصلی از کمرنگ شدن و یا از دور خارج شدن خط مماشات و فعال شدن سیاستی است که چه در زمینه اتمی و چه حقوق بشر و چه صدور تروریسم توسط آخوندها -بویژه در عراق و سوریه- جلو آنها ایستاده و به آنها امتیاز ندهد. مشخص است که تمامی موارد فوق الذکر خطوط اصلی مقاومت ایران در این سالیان بوده و هر کس که به این خطوط نزدیک شود فی الواقع به مجاهدین یعنی اپوزیسیون اصلی سرنگونی طلب رژیم نزدیک شده است، نزدیکی به این خطوط در نهایت راه به سرنگونی رژیم و جارو شدن آخوندها از صفحه ایران زمین خواهد برد، مجاهدین این خطوط را با تلاشهای خستگی ناپذیر و با تحمل رنج و مشقت فراوان طی سالیان طولانی بگوش جهانیان رسانده و حالا در اقصی نقاط جهان از جمله در آمریکا گوشهای شنوائی پیدا شده که صاحبان آن بر همان خطوط تأکید می کنند.
از اینرو ایستادگی در مقابل آخوندها در این زمینه ها نزدیک شدن به مجاهدین بوده و آه از نهاد اصحاب مماشات و لابیهای رژیم و دلواپسان داخل و خارج آن بر می آورد و ‘‘آیت الله بی بی سی‘‘ خود را موظف به امداد رسانی به آخوندها و رفع نگرانی از آنها می بیند و با ترتیب دادن چنین شوهای مسخره ارتجاعی-استعماری به نیابت از آخوندها علیه اپوزیسیون سرنگونی طلب آن لجن پراکنی می کند تا باز هم فُرجه بیشتری برای آنها بخرد، به اینها می گویند ‘‘چوب زیر بغل مُلّا‘‘.
اما برای خاطر جمعی و رفع نگرانی از ‘‘مقام عُظما‘‘!! و کلیه دلواپسان و دلآرامان نظام و کلیه چوبهای زیر بغلش باید تأکید نمود که مقاومت خونبار مردم ایران -همچنانکه در ۵۰ سال گذشته- راه خود را از میان رنج و خون و با پرداخت بهای حداکثر باز خواهد کرد و رژیم ضد بشری را بسوی سرنگونی محتوم آن پیش خواهد برد.
مجاهدین هیچگاه پیشبرد این خط استراتژیک را بروی کارآمدن این حزب و آن حزب و فعال شدن این سیاست و یا آن سیاست مشروط نکرده و اساساً تخم مرغهای خود را در سبد احزاب مختلف و قدرتهای جهانی قرار نمی دهند، تکیه گاه اصلی این مقاومت، خلق قهرمان ایران و شعار اصلی آن ”کَس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من” می باشد.
مقاومت ایران البته از شرایط مساعد احتمالی بین المللی حداکثر بهره برداری را خواهد کرد اما باید توجه داشت که عوامل بیرونی از جمله شرایط مساعد بین المللی همواره بر پایه وضعیت درونی مقاومت و نیروهای آن بویژه استحکام و انسجام تشکیلاتی آن عمل کرده و بعنوان کاتالیزور میتواند نقش تسریع کننده داشته باشد.
فراموش نکردیم که این مقاومت توسط همین سیاستهای مماشات گرایانه بین المللی و در همدستی با آخوندهای ضد بشر ابتدا بمباران و سپس خلع سلاح شد و النهایه به حبس خانگی افتاد، از طرفی با زنجیر لیست تروریستی آنرا به بند کشیدند و با حمله ۱۷ ژوئن در صدد سر بریدن آن برآمدند.
اما سرانجام این مقاومت -با وجود حاکمیت سیاست مماشات- با تلاش پی گیر خود و یاران اشرف نشان آن و البته با بهره گیری از حمایتهای حامیان بین المللی خود همه زنجیرهای دست و پا گیر را در هم شکست و در اوج ناباوری به هجرت بزرگ و پیروزمند دست زد و تشکیلات پولادین و گسترده و منسجم خود را بعنوان تنها سرمایه عظیم مردم ایران در مسیر سرنگونی رژیم آخوندی از دستبرد آنها بدور داشت و رژیم و حامیان بین المللی آنرا حسرت به دل و بور باقی گذاشت.
از اینرو هر چند کمرنگ شدن خط مماشات در سیاستهای جهانی به نفع مقاومت خونبار مردم ایران بوده و مجاهدین از هر قطره آن بهره خواهند گرفت اما در مسیر سرنگونی قطعی رژیم آخوندی هیچگاه پشت شرایط بین المللی متوقف نمیشوند. آنها عادت دارند که همواره با سوزن کوه را کنده و در دل سختی ها راه خود را به جلو باز کنند.
مجاهدین با سرلوحه قرار دادن شعار ‘‘میتوان و باید‘‘ خانم رجوی به مقابله با هر سد و مانعی پرداخته و با پرداخت بهای حداکثر راه خود را بسوی آزادی و رهائی خلق محروم ایران باز خواهند کرد.

جنایت جنگی در حلب ادامه‌ی عملیات ائتلاف ایران-اسد-روسیه، امروز ۲۹ نوامبر ۲۰۱۶

جنایت جنگی در حلب ادامه‌ی عملیات ائتلاف ایران-اسد-روسیه، امروز ۲۹ نوامبر ۲۰۱۶

 گریز ساکنان محاصره‌شده‌ی حلب شرقی همزمان با ادامه‌ی عملیات ائتلاف ایران-اسد-روسیه، امروز ۲۹ نوامبر ۲۰۱۶ قتل عام .گشتار بی سابقه در حلب در زیر نگاه های معنی دار و پاسیوجامعه جهانی 

بی بی سی فارسی امداد رسان ملاها واسد - این بار در جنایات جنگی در حلب وجعل واقعیات بنفع خامنه ای وبشار اسد جنایتکار

بی بی سی فارسی امداد رسان ملاها واسد - این بار در جنایات جنگی در حلب وجعل واقعیات بنفع خامنه ای وبشار اسد جنایتکار

حلب در رسانه‌های فارسی‌زبان
در حالی که در حلب شرقی، داعش به کلی حضور ندارد و این منطقه تحت کنترل مخالفان اسد است، امری که به دفعات توسط مقامات سازمان ملل قید شده است (https://goo.gl/zhNN80) رسانه بی‌بی‌سی فارسی در خبر منتشره در امروز، ۲۹ نوامبر ۲۰۱۶، عملیات روزهای اخیر عملیات نیروهای وابسته به ارتش سوریه و ایران را علیه داعش عنوان کرده است: «مناطق شرقی حلب مقر نیروهای داعش است و در هفته‌های‌ اخیر، نیروهای دولتی سوریه پیشروی قابل توجهی در آنجا داشته اند. بر اساس گزارشها حدود چهل درصد از قلمرو داعش در شرق حلب سقوط کرده است.» (لینک اصل خبر: https://goo.gl/RtZD90 / لینک فریز شده: https://goo.gl/gYcx7 )
نقشه: سبز: مخالفان مسلح سوری/ قرمز: نیروهای وابسته به ارتش سوریه،ایران / سیاه:داعش

بمباران جنایتکارانه حلب جنایت علیه بشریت - بمباران خونین حلب در انفعال جهانی از سرگرفته شد


بمباران جنایتکارانه حلب جنایت علیه بشریت - بمباران خونین حلب در انفعال جهانی از سرگرفته شد

بمباران خونین حلب در انفعال جهانی از سرگرفته شددرگیری های شدید نظامی در جنوب شرق شهر حلب به ویژه در محلۀ "عزیزه" ازسرگرفته شد.REUTERS/Abdalrhman Ismailبه گفتۀ مخالفان بشار اسد درگیری های شدید نظامی امروز در جنوب شرق شهر حلب به ویژه در محلۀ "عزیزه" ازسرگرفته شد. وزارت دفاع روسیه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته ارتش سوریه موفق شد اوضاع حلب را دگرگون کند و بیش از ۸۰ هزار غیرنظامی این شهر از کمک های بشردوستانۀ روسیه برخوردار شوند.
به گفتۀ دبیر کل سازمان ملل در نتیجۀ بمباران روزهای اخیر حدود ۱۶ هزار نفر از ساکنان شهر حلب آواره و به دیگر مناطق و محلات این شهر منتقل شده اند.
سازمان ملل قادر نیست بدون موافقت رژیم بشار اسد کمک های غذایی خود را به شهر حلب ارسال کند. "استفن اوبرین" مسئول کمک های بشردوستانۀ سازمان ملل وضعیت شهر حلب را هشداردهنده و وحشتناک توصیف کرده است.
ارتش بشار اسد با پشتیبانی نظامی روسیه و شبه نظامیان طرفدار رژیم دمشق طی روزهای اخیر پیشروی های گسترده اما خونینی برای بازپس گیری کنترل برخی محلات در شهر حلب انجام داده است. سازمان دیده بان حقوق بشر سوریه می گوید که مخالفان بشار اسد بیش از یک سوم محلات تحت کنترل خود را طی روزهای اخیر از دست داده اند. وزارت دفاع روسیه مدعی است که ۴۰ درصد محلات حلب از کنترل مخالفان اسد خارج شده است.
در این حال، فرانسه خواستار تشکیل نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی "اوضاع فاجعه بار" شهر حلب شد. "ژان-مارک ارو"، وزیر امور خارجۀ فرانسه، با اعلام این مطلب اجرای فوری آتش بس را در حلب به منظور ارسال کمک های بشردوستانه به این شهر ضروری دانست.
فرانسه که خواستار کناره گیری بشار اسد است در اوایل ماه دسامبر آینده میزبان کشورهای طرفدار مخالفان رژیم بشار اسد خواهد بود.
قرار است وزرای امور خارجۀ فرانسه، آلمان و روسیه در حاشیۀ نشست امروز "نورماندی" دربارۀ اوکراین با یکدیگر ملاقات و بر سر وضعیت حلب گفتگو کنند.

سوزوگداز وزارت اطلاعات از نقش مجاهدين در شصت و سومين محكوميت نقض حقوق بشر در ملل متحد


سوزوگداز وزارت اطلاعات از نقش مجاهدين در شصت و سومين محكوميت نقض حقوق بشر در ملل متحد

  مجري
به دنبال تصويب شصت و سومين قطعنامه محكوميت نقض حقوق بشر توسط رژيم در سازمان ملل، شاهد سوزوگداز از نقش مجاهدين در سايت‌هاي وزارت اطلاعات هستيم. از خانم روشنك صمدي خواستيم كه دراين‌باره و كم و كيف واکنش‌هاي رژيم برايمان توضيح بيشتري بدهند.
روشنك صمدي
همان‌طور كه گفتيد اين آه و ناله‌ها را در سايت‌هاي وزارت اطلاعات زياد مي‌بينيم. براي نمونه سرکرده هابيليان كه يكي از شعبات وزارت اطلاعات است در همين رابطه درنهايت عجز گفت:
«آيا کساني که سوداي حقوق بشر در سردارند و ادعايشان اين است که براي بهبود وضعيت حقوق بشر تلاش مي‌کنند، نبايستي به مقدمات و گزارش‌هايي که سازنده بيانيه‌هايشان هست دقت بيشتري مبذول دارند؟!» (هابيليان– 30 آبان 95)
منظور او از «گزارش‌هايي که سازنده اين بيانيه‌ها» ست، گزارش‌هاي افشاگرانه مجاهدين و مقاومت ايران است كه در ادامه همين را روشن و صريح بيان مي‌کند و مي‌گويد:
«[مجاهدين]… طبيعي است که با وارونه و اغراق‌آميز کردن برخي رويدادها، آن را در مقابل ديدگان تنظيم‌کنندگان بيانيه‌هاي ضد ايراني قرار دهند»
طبعاً اين دژخيم اطلاعاتي نمي‌گويد و هيچ نمونهيي ذكر نمي‌کند كه مجاهدين در كجا و كدام افشاگري وارونه گزارش كردند؟ كجاها اغراق كردند؟ مثلاً در اين‌که طي دو سال اخير رژيم 2 هزار نفر را اعدام كرده، واقعيت ندارد و اغراق‌شده است؟ يا اين‌که رژيم نوجوان‌ها را اعدام مي‌کند، زنان و اقليت‌ها را سركوب مي‌کند، آيا واقعيت ندارد؟ ولي اگر نمونه و مورد خاصي ذكر مي‌کرد و مي‌گفت، دستش را مي‌شد.
و يا يكي ديگر از سايتهاي وزارت اطلاعات هم خطاب به خانم عاصمه جهانگير نوشت:
«[مجاهدين] نقض حقوق بشر در ايران را … بزرگ مي‌کنند» (اينترلينك 27 مهر 95)
يا يكي ديگر از سايت‌هاي وزارت اطلاعات نوشته است:
«مجاهدين خلق … سعي مي‌کنند از ابزار حقوق بشر عليه دشمنان و به نفع خود استفاده کنند. به همين منوال حقوق بشر تاکنون به نفع [مجاهدين] و بيشتر در راستاي اهداف و آرمان‌هاي… آنان عمل کرده است»
خب مي‌بينيد كه در اين موارد هم مثل قبلي، هيچ نمونهيي نمي‌گويد و فقط آه و ناله مي‌کند كه حقوق بشر در راستاي اهداف و آرمان‌هاي مجاهدين بوده است، البته اهداف و آرمان‌هاي مجاهدين خيلي فراتر از چيزي است كه مجامع بين‌المللي دفاع از حقوق بشر مي‌گويند و مي‌کنند، اما در همين حد هم كه مجاهدين توانستند صداي مردم ايران را به گوش آن‌ها رسانده و وادار كنند رژيم را محكوم نمايند، البته اسباب افتخار است!
مجري
خب رژيم چه اقداماتي براي ممانعت از تصويب اين قطعنامه انجام داد؟
روشنك صمدي
رژيم علاوه بر كارهاي هميشگي در راستاي سياست رشوه به ساير دولت‌ها، تلاش كرد گزارشگران ويژه ملل متحد يعني آقاي احمد شهيد و جانشين وي خانم عاصمه جهانگير را تحت تأثير مجاهدين جلوه بدهد و بي‌اعتبار كند، مثلاً روزنامه «حمايت» رژيم در سوم آبان ماه در سرمقاله‌اش نوشت:
«احمد شهيد”… به‌عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر در امور ايران … با رجوع به منابع خارج از ايران ازجمله [مجاهدين]… گزارش حقوق بشري عليه ايران منتشر [كرد]».
از طرف ديگر دست‌وپا زدن‌هاي وزارت بدنام از ابتداي سال 95 شروع شد. فقط از اواخر مهر تا اواسط آبان بيش از ده‌ها نامه از شعبات مختلف وزارت اطلاعات و مأموران و مزدوران آن براي خانم عاصمه فرستاده شد، چند تومار خطاب به بانكي مون و تعداد زيادي تومار و نامه هم براي ساير ارگانهاي حقوق بشري فرستاده شد. مضمون مشترك و يكسان همه اين نامه‌ها و تومارها حمله به مجاهدين و تلاش براي بي‌اعتبار كردن مجاهدين بود؛ مثلاً اين‌که:
«[سازمان مجاهدين] … نه مي‌تواند به‌مثابه مدعيان واقعي حقوق بشر قلمداد شود و نه گزارشات و حرف‌هاي آنان را (مي‌توان) منطبق بر واقعيت دانست. ازاين‌رو از شما [خانم عاصمه جهانگير] استدعا دارم در گزارش‌هايتان به حرف‌هاي تمامي طرف‌هاي درگير گوش کرده و آن‌ها را لحاظ کنيد». (اينترلينك 27 مهر 95)
اما خب تمام اين تلاش‌ها شكست خورد و با صدور شصت و سومين قطعنامه كميتة سوم مجمع عمومي ملل متحد جز رسوايي بيشتر براي رژيم به بار نياورد.

شورای امنیت و پیش نویس قطعنامه مصر، اسپانیا و زلاند نو آماده ارائه به شورای امنیت برای برقراری یک آتش بس ۱۰ روزه در حلب است.

شورای امنیت و پیش نویس قطعنامه مصر، اسپانیا و زلاند نو آماده ارائه به شورای امنیت برای برقراری یک آتش بس ۱۰ روزه در حلب است. 

به گزارش خبرنگار العربیه در نیویورک پیش نویس قطعنامه تنظیمی از سوی کشورهای مصر، اسپانیا و زلاند نو آماده ارائه به شورای امنیت برای برقراری یک آتش بس ۱۰ روزه در حلب است.
منابع دیپلماتیک به العربیه گفتند معلوم نیست روسیه با این قطعنامه موافقت کند در شرایطی که تحولات میدانی به سرعت در جریان است.
پیش بینی می شود که ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت آینده این قطعنامه به رای گذاشته شود.

۵۰ کشته و ۱۵۰ زخمی

در آخرین حمله نیروهای رژیم اسد و شبه نظامیان متحد آن به مواضع مخالفان در حلب شرقی ۵۰ نفر از مردم شهر کشته و بیش از ۱۵۰ نفر زخمی شدند.
ابراهیم ابولیث، سخنگوی گروه های دفاع غیرنظامی شهر حلب، به خبرگزاری آناتولی گفت که جنگنده های رژیم اسد و روسیه بیش از ۱۵۰ حمله هوایی به منطقه شرقی حلب انجام داده اند، و شبه نظامیان ایرانی و عراقی با همراهی حزب الله لبنان نیز در یک حمله زمینی بیش از ۲۰۰ بار حلب شرقی را گلوله باران کرده اند.

امروز چهارشنبه هواپیمای اسرائیل نیروهای اسد را در جاده بیروت دمشق هدف قرار داد.

امروز چهارشنبه هواپیمای اسرائیل نیروهای اسد را در جاده بیروت دمشق هدف قرار داد.


خبرنگار میدانی اورینت نت گزارش داد که چهارشنبه مقرلشکر 4 نیروهای اسد در منطقه الصبوره دمشق بمباران شد.
استهدفت غارة إسرائيلية  فجر اليوم الأربعاء أحد مواقع قوات الأسد على طريق بيروت - دمشق، دون خسائر في الأرواح.
در واقع این مقر که بمباران شده تماما در اختیار تیپ شبه نظامیان حزب الله  لبنان بوده است.

البته این بمباران تازگی ندارد بارها در چند سال گذشته  توسط هواپیماهای اسرائیل هدف قرار گرفت وچندین تن از رهبران حزب الله را هدف قرار داد.

ونقلت مصادر ميدانية لـ أورينت نت أن 4 غارات جوية استهدفت مقرات تابعة للفرقة الرابعة لقوات الأسد، والواقعة في منطقة الصبورة بريف دمشق.

وخلفت الغارات أضراراً مادية جسيمة، في قيادة اللواء 93، فضلاً عن مقر لميلشيا حزب الله اللبناني.

وتلك ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الطيران الإسرائيلي مواقع لجيش الأسد، حيث استهدف مراراً العاصمة دمشق، وأبرز استهداف كان العام الماضي عندما استهدف مبنى عسكرياً في منطقة جرمانا، قتل على إثره القيادي في حزب الله سمير القنطار.

فشار بیسابقه جنبش دادخواهی خون شهیدان قتل عام ها همگان را به موضع گیری واداشت -اعدام‌های ۶۷

اعدام‌های ۶۷وفشار بیسابقه جنبش دادخواهی خون شهیدان قتل عام ها همگان را به موضع گیری واداشت الان دنبال این نیستیم که آیا این نفرات چی میگویند 

مثبت یا منفی مهم این است که فشار جنبش دادخواهی 

همسوئی بسیاری از نفرات حاکمیت را واداشت که 

سکوت مرگباروهمسو با قاتلین شکسته شودودر کف

 اعتراف به قتل عامی که کتمان میکردند نمایندبا 

هر نیت وبا هر ادبیات. 
انتشار فایل صوتی جلسه مشترک آیت‌الله حسینعلی منتظری با هیئت تصمیم‌گیر اعدام‌های گسترده در سال ۱۳۶۷، بحث گسترده‌ای را در داخل و خارج از ایران دامن زده است.
در سال ۶۷ هزاران زندانی سیاسی وابسته به سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپ بدون محاکمه به جوخه‌های اعدام سپرده شدند. برخی از این زندانیان یک بار در دادگاه محاکمه شده و محکومیت خود را می‌گذراندند. آیت‌الله منتظری در این فایل صوتی منتشر شده خطاب به گروه تصمیم‌گیر برای احکام اعدام گفته بود: «به نظر من بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما را محکوم می‌کنند به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند.
»لینک کوتاه شده http://dw.com/p/1Jrie