مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۷ مرداد ۱۷, چهارشنبه

پرونده - افشاي شبكه گشتاپوي آخوندي در آلمان - 940602

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر