مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۷ مرداد ۲۱, یکشنبه

هزار اشرف می سازیم - ترانه ای برای کانون های شورشی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر