مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۳ دی ۳, چهارشنبه

قطعنامه ثبت شده در پارلمان انگلستان -اي دي ام 343- امضا شده توسط 113 نمايندة پارلمان

قطعنامه ثبت شده در پارلمان انگلستان -اي دي ام 343- امضا شده توسط 113 نمايندة پارلمان چهارشنبه, 03 دی 1393 
ايران افشاگر
       

 
شامل 14 وزير پيشين و شماري از رؤساي كميسيونهاي مجلس از تمامي احزاب و گرايشهاي سياسي
 
قطعنامة شمارة 343 پارلمان انگلستان كه تاكنون از حمايت 113 تن از نمايندگان برخوردار شده است، توسط ديويد ايمس رئيس مشترك كميتة پارلماني بريتانيايي براي ايران آزاد در دبيرخانة پارلمان به‌ثبت رسيد و نخستين ارائه دهندگان آن نمايندگان مجلس سر آلن ميل، مايك هنكاك، باب بلكمن، كرگ مول‌هلند و جيم شانون بودند. اين قطعنامه هم‌اكنون در سايت رسمي پارلمان انگلستان، در فهرست قطعنامه‌هايي قرار دارد كه از بيشترين حمايت برخوردارند. قطعنامة 343 در ميان قطعنامه‌هاي مربوط به موضوعات خارجي، در مقام اول قرار گرفته است.
در ميان 113 نمايندة مجلس انگلستان كه قطعنامة 343 را امضا كرده‌اند، اسامي 14 وزير پيشين و شماري از رؤساي كميسيون‌هاي مجلس از تمامي احزاب و گرايشهاي سياسي به‌چشم مي‌خورد.
14 وزير پيشين امضاكنندة قطعنامه ثبت‌شده در پارلمان انگلستان عبارتند از:
- ديويد جونز (David Jones)
- فرانك فيلد (Frank Field)
- مايكل ميچر (Michael Meacher)
- مالكلم بروس (Malcolm Bruce)
- جيم فيتزپاتريك (Jim Fitzpatrick)
- جري ساتكليف (Gerry Sutcliffe)
- كيت واز  (Keith Vaz)
- تيم يئو (Tim Yeo)
- گرگ مول‌هلند (Greg Mulholland)
- جيمي ريد (Jamie Reed)
- ديويد ويلتس (David Willets)
- رابرت فللو (Robert Fllelo)
- نيك هاروي (Nick Harvey)
- نايجل اونز (Nigel Evans)
متن قطعنامة پارلمان انگلستان، امضا شده از سوي 113 نمايندة پارلمان انگلستان به اين شرح است:
 
عراق و كمپ ليبرتي
اين مجلس بر اين باور است كه رژيم مذهبي (حاكم بر) ايران، سرچشمة اشاعة تروريسم و افراطي‌گري وحشيانه در عراق و منطقه مي‌باشد، (قطعنامه) با توصية رئيس‌جمهور برگزيدة مقاومت ايران، مريم رجوي هم‌نظر است كه انگلستان بايد خواستار پايان‌يافتن دخالت‌هاي رژيم مذهبي (حاكم بر) ايران در امور عراق، سوريه و ساير كشورهاي منطقه باشد و خواستار تشكيل يك دولت دموكراتيك، فراگير و مبتني بر جدايي دين از دولت در عراق و سازمان‌دادن انتخابات آزاد و عادلانه تحت نظر سازمان‌هاي بين‌المللي گردد.
اين مجلس هم‌چنين معتقد است كه رد مداخلات (رژيم) ايران توسط دولت جديد عراق امري حياتي براي ارتقاي دموكراسي در آن كشور است و نحوه‌يي كه (دولت عراق) با ساكنان اشرف كه اكنون در كمپ ليبرتي در نزديكي بغداد هستند، رفتار ميكند، علامت خوبي براي اثبات آن است. اين مجلس از دولت عراق مي‌خواهد، محاصرة غير انساني كنوني را از روي اين كمپ بردارد و اين كمپ را به‌عنوان يك كمپ پناهندگي سازمان ملل به‌رسميت بشناسد و امنيت، حفاظت و حقوق ساكنان آن‌را تضمين كند.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر