مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۳ دی ۵, جمعه

تنها جايگزين ملاهاي حاكم بر ايران زمين اين زيبا ترين وطن شوراي ملي مقاومت مجاهدين وارتش آزاديبخش واينهم اسناد استقلال وسرفرازي آنها

تنها جايگزين ملاهاي حاكم بر ايران زمين اين زيبا ترين وطن شوراي ملي مقاومت مجاهدين وارتش آزاديبخش واينهم اسناد استقلال وسرفرازي آنها

تنها جايگزين ملاهاي حاكم بر ايران زمين اين زيبا ترين وطن شوراي ملي مقاومت مجاهدين وارتش آزاديبخش واينهم اسناد استقلال وسرفرازي آنها
هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر