مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۳ آذر ۲۹, شنبه

رژيم ايران پشت پيدايش داعش روزنامه الدستور- اردن

 

روزنامه الدستور- اردن
مريم رجوي رئيس‌جمهور برگزيده مقاومت ايران گفت بحراني كه با داعش به وجود آمده، زاييده شرايطي است كه رژيم ولايت‌فقيه در ايران با سياست سركوب و فرقه‌گرايي و قتل‌عام و شكنجه بنيادگرايي ايجاد كرده است‌.
رجوي در كنگره ” مسلمانان متحد عليه سوءاستفاده از اسلام از سوي بنيادگراها ” كه روز گذشته در پاريس برگزار شد افزود دولتهاي غرب به نو به خود به‌خاطر مماشات با رژيم ايران، به‌عنوان پدرخوانده بنيادگرايي و تروريسم، در گسترش اين بحران مسئوليت دارند .
رجوي تأكيد كرد مقابله نظامي تنها زماني مي‌تواند به ريشه‌كني داعش و امثال داعش راه ببرد كه فضاي حياتي آن در سراسر منطقه از بين برود .. پارامتري كه به اين پديده زندگي مي بخشد اشغالگري و هژموني رژيم ايران است . بنابراين پايان دادن به‌كار داعش، تنها با بيرون راندن رژيم آخوندي از همه اين كشورها امكانپذير است .
رجوي گفت ” بايد امروز تأكيد كنم كه صف بندي در سراسر اين منطقه نه بين شيعه و سني و يا حتي بين مسلمان و غير مسلمان و بين خلقهاي خاور ميانه و كشورهاي غربي است . خير بلكه جنگ اصلي بين رژيم ولايت فقيه و هم‌پيمانان آن در سوريه و لبنان و عراق و يمن و جريانهاي بنيادگرا و افراطي از يك سو با همه خلقها از سوي ديگر است ” . رجوي هشدار داد هرنوع همكاري و نزديكي با رژيم ايران تحت عنوان مبارزه با داعش فقط و فقط منجر به گسترش اين سرطان در منطقه و در كشورهاي اسلامي خواهد شد و قرباني اصلي آن ملتهاي مسلمان خواهند بود اين خطر هم‌چنين نياز به قاطعيت و مواضع مقابله با اين رژيم دارد
بهاي آزادي

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر