مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۳ آذر ۲۸, جمعه

واقعا كه نام محمود در تاريخچه مقاومت ايران در تبارنامه سرداران رهايي چقدر ميدرخشد محمود مهدوي سردار ارتش آزاديبخش ملي و سرداري در جنگل هاي شمال و مازندران ازتبار سردار جنگل كوچك خان قهرمان و سلسله فرماندهان ارتش آزادي رادمردي سربدار, از آنها كه دل بسته اند به راه شير خدا علي مرتضي بیادبود محمود مهدوی


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر