مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۳ دی ۶, شنبه

پيام مريم رجوي به كميسيون حقوق بشر سناي ايتاليا

پيام مريم رجوي به كميسيون حقوق بشر سناي ايتاليا


اعضاي محترم كميسيون حقوق بشر سناي ايتاليا،
دوستان عزيز!
از توجه شما به فاجعة نقض حقوق بشر ايران، از صميم قلب تقدير مي‌كنم.
امروز حقوق بشر مبرم‌ترين مسألة ايران و همچنين هستة اصلي همة سياست‌ها و كارزارهايي است كه با آن، رژيم ولايت فقيه، منطقه و جهان را در كام يك بحران خطرناك فرو برده است؛ از برنامة ساخت تسليحات هسته‌يي تا تروريسم، جنگ‌افروزي و اشغالگري در عراق و سوريه و يمن و لبنان.
18 ماه پس از روي كار آمدن آخوند حسن روحاني با شعار فريبكارانة اعتدال، همگان به چشم مي‌بينند كه نتيجه اين است كه سركوب و اختناق، آشكارا بيشتر شده است.

1200اعدام در دوران آخوند روحاني و اسيد پاشيدن و چاقو زدن به زنان در خيابان‌ها، معيار ترديد ناپذيري است. او از اجراي احكام اعدام‌ها به عنوان حكم قانون حمايت كرده است.
مردم ايران از حق انتخاب حكومت‌كنندگان محروم‌اند و مناصب حكومتي در كاستي از آخوندها و  اوباش حامي آن‌ها دست به دست مي‌شود، فرصت‌هاي اقتصادي در اساس در قبضة انحصاري سپاه پاسداران است و سهم مردم ايران فقر وحشتناكي است كه به گفتة مقام‌هاي ارشد دولتي، شمار گرسنگان را به 12 ميليون نفر رسانده است.
زنان به خاطر سياست زن‌ستيزي آخوندهاي حاكم، به ميزان فاحشي از فرصت‌هاي شغلي محروم‌اند. به موجب يك قانون جديد، شبه‌نظامياني كه زنان و جوانان را در خيابان‌ها مورد حمله قرار مي‌دهند، تحت حمايت قرار مي‌گيرند.
همزمان، اقليت‌هاي مذهبي و مليت‌هاي گوناگون ايران، به شدت تحت سركوب‌اند. هم‌اكنون ده‌ها نفر به خاطر اين كه مسلمان سني هستند، تحت حكم اعدام قرار دارند. در ماه سپتامبر يك نفر به خاطر ارائة تفسير متفاوت از قرآن اعدام شد.
ايران يكي از بزرگترين زندان‌هاي خبرنگاران در جهان است. عده‌يي از دستگير شدگان، اتهام‌شان صرفاً فعاليت در شبكه‌هاي اجتماعي اينترنتي است و برخي مانند ستار بهشتي به خاطر وبلاگ نويسي در زير شكنجه به شهادت مي‌رسند.

در عراق، مالكي نخست وزير دست نشاندة خامنه اي، در 6 حمله، 116 تن از پناهندگان ايراني عضو سازمان مجاهدين را به قتل رساند، 7 تن شامل 6 زن را به گروگان گرفت و 1400 تن را مجروح كرد. اين پناهندگان در اشرف و ليبرتي 6 سال است تحت محاصره قرار دارند: ممنوعيت رفت و آمد، ممنوعيت ديدار با خانواده و وكيل، محاصرة لجستيكي، از سرگيري شكنجة رواني با پخش اصوات گوشخراش و يك محاصرة پزشكي ضد بشري كه تا كنون باعث شهادت 22  نفر شده است.
چرا رژيم ولايت با اين همه سبعيت، ابتدايي‌ترين حقوق انساني مردم ايران را مورد حمله قرار  مي‌دهد؟ زيرا خود را در برابر نارضايتي انفجاري و مقاومت مردم ايران در خطر مي‌بيند. نقض حقوق بشر با اين گستردگي، در واقع جنگ آخوندها با مردم ايران است.
در اين ميان، متأسفانه دولت‌هاي غرب يا نسبت به نقض حقوق بشر ايران سكوت مي‌كنند يا از آن بدتر، به‌خاطر دستيابي به امتيازات اقتصادي يا سياسي و يا به‌خاطر مذاكرات اتمي، در طرف حاكمان مي‌ايستند و بر اين همه جنايت چشم مي پوشند.
اما قرباني كردن حقوق بشر ايران، يعني بزرگترين باج به ملاها، خود منشأ تشديد سياست‌هاي بنيادگرايانه آن‌هاست.
سركوب و نقض حقوق بشر، همراه با پروژة سلاح اتمي و سياست تجاوزكارانه در منطقه سه جزء لاينفك استراتژي حفظ حكومت براي ملاهاست كه در آن سركوب، نقش محوري دارد.
ماد‌ام كه آخوندها وادار به توقف اعدام و شكنجه نشده‌اند، از سلاح هسته‌يي دست برنمي‌دارند.
‌ مادام كه آخوندها به خاطر نقض حقوق بشر مؤاخذه نمي‌شوند، از سلطه‌جويي و تروريسم در خاورميانه، دست نمي‌كشند.
بر اين اساس مردم ايران از ايتاليا انتظار دارند كه رهبري ابتكاري تازه‌يي براي دفاع از حقوق بشر ايران را در سطح  اتحادية اروپا به دست بگيرد؛ به نحوي كه:
ـ روابط سياسي و تجاري با رژيم ايران، منوط به بهبود وضعيت حقوق بشر، به‌ويژه توقف اعدام‌ و شكنجه شود.
ـ مسئولان اين جنايت‌ها، يعني سران اين رژيم، در برابر عدالت قرار گيرند.
ـ رژيم آخوندي به اجراي كامل قطعنامه‌هاي شوراي امنيت، توقف غني سازي اورانيوم و پذيرش بازرسي‌هاي بين‌المللي در تمام سايت‌ها و مراكز مشكوك، وادار شود.
 ـ و محاصرة كمپ ليبرتي، به‌ويژه محاصرة پزشكي، لغو و مسئوليت كمپ ليبرتي به نهادها و افراد غير وابسته به رژيم ايران در عراق ارجاع شود.
دوستان عزيز!
چند روز ديگر ميلاد فرخنده عيسي بن مريم(ع) است كه پيام‌آور رحمت و آزادي است. اين روز بزرگ را به همة شما تبريك مي‌گويم و از شما و همة منتخبان ايتاليا تقاضا مي‌كنم كه با الهام از دستور مسيح براي دوست داشتن همنوعان، به ياري مردم ايران برخيزيد.
از همة شما متشكرم.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر