مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۳ آذر ۲۷, پنجشنبه

همراه با مبارزان راه آزادي همگام با زنان پيشتاز صحنه هاي رزم در ضربان فر...


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر