مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۳ دی ۱۰, چهارشنبه

فراخوان براي لغو محاصره ليبرتي در دومين كنفرانس جهاني حقوق بشر در مراكش

فراخوان براي لغو محاصره ليبرتي در دومين كنفرانس جهاني حقوق بشر در مراكش

درجريان برگزاري دومين كنفرانس جهاني حقوق بشر  در مراكش ،18سازمان وتشكل مدافع حقوق بشر و شماري از شخصيتهاي شركت كنند،از كشورهاي تونس، مراكش، مصر، فلسطين، بحرين و الجزاير، ليبي و يمن، با امضاي بيانيهيي در دفاع از حقوق مجاهدان اشرفي در ليبرتي، از سازمان ملل و كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد خواستار اقدام  براي لغو محاصره ظالمانه ليبرتي و تامين حقوق قانوني اشرفيها شدند.
شايان ياد آوري است كه دومين كنفرانس جهاني حقوق بشر در مراكش با حضور بيش از 5000نفر از 100 كشور جهان برگزار شد و در آن روساي آژانس‌هاي سازمان ملل، سازمانها و شخصيتهاي سياسي و حقوق بشري و هم چنين شماري از برندگان جايزه صلح نوبل، از جمله ملاله يوسف زاي برنده جايزه صلح نوبل؛ ايرينا بوكووا دبير كل يونسكو، خوزه لوئيس زاپاترو نخست وزير سابق اسپانيا، ايزابل آلنده رئيس سناي شيلي،  ناوي پيلاي كميسر پيشين حقوق بشر و روبرت بدنتر وزير دادگستري فرانسه، حضور داشتند.

فراخوان امضا شده ازسوي 18سازمان و تشكل و شماري از شخصيتهاي حقوق بشري شركت كننده در كنفرانس حقوق بشر در مراكش، بدينقرار است:
فراخوان فوري براي حمايت از اشرفي ها درليبرتي
ما نمايندگان جمعيتهاي شركت كننده دركنفرانس جهاني حقوق بشر در مراكش ؛ محاصره شديد ضد انساني اعمال شده بركمپ ليبرتي درعراق را كه با كليه معيارهاي انساني بين المللي مغايرت دارد،محكوم مي كنيم. و مراتب اعتراض مان را نسبت به وخامت وضعيت پزشكي و ابتدايي ترين ضرورتهاي  زندگي پناهندگان ايراني مستقر در ليبرتي در عراق ابراز مي داريم. ما سازمان ملل متحد وكميسارياي عالي پناهندگان را به اقدام  فوري براي ممانعت از ادامه اين محاصره پزشكي و تأمين حمايت هاي قانوني وانساني براي ساكنان ليبرتي فرا ميخوانيم.

شماري سازمانها  وتشكلهاي امضا كننده فراخوان عبارتند از:
كانون تونس براي دفاع از حقوق بشر
جمعيت مراكشيها در فرانسه
كانون و انجمن حقيقت و عدالت (مراكش)
انجمن تونس فدرال ملي گرا
مركز حقوق بشر در تونس
انجمن دفاع از حقوق بشر الجزاير
موسسه رشد  و تبليغات  معتمدين  (يمن)
انجمن نسلهاي رشدو توسعه(ليبي)
مركز مطالعات حقوق بشر و دموكراسي  )مراكش)
سازمان صلح و پيشرفت (پاكستان)
انجمن دفاع از حقوق بشر تونس

و هم چنين انجمنهاي دوستان شرايط سخت، هماهنگي ميداني براي اشتغال، سعادت و عدالت، فرهنگ و پرورش اميد، و هماهنگ كننده سازمانهاي حقوق بشر در مراكش 

۱ نظر: