مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۳ آذر ۲۸, جمعه

گزارش پنتاگون درباره وزارت اطلاعات رژيم


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر