مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۳ دی ۹, سه‌شنبه

همنشين بهار آزادي: اعترافات پاسدار سیاسی رژیم «ایرج مصداقی» به همکاری...

همنشين بهار آزادي: اعترافات پاسدار سیاسی رژیم «ایرج مصداقی» به همکاری...: اعترافات پاسدار سیاسی رژیم «ایرج مصداقی» به همکاری با وزارت اطلاعات اعترافات پاسدار سیاسی وزارت اطلاعات و هموار کننده قت...

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر