سرتیپ مناف طلاس، فرمانده مخالف ارتش سوریه، روز شنبه 20 دسامبر گفت رژیم اسد و ایران با بمبگذاری تابستان سال 2012 بحران سوریه را دامن زدند.

طلاس که با روزنامه آمریکایی "والستریت ژورنال" مصاحبه می کرد گفت "دوهفته پیش از بمبگذاری که منجر به کشته شدن آصف شوکت (شوهر خواهر بشار اسد) شد، ماموران حراست او 6 بمب را در دفترش در دمشق پیدا کردند، که بشار اسد قصد داشت او را نیز به این ترتیب از بین ببرد."

طلاس گفت که او و شوکت از "جمله کسانی بودند که با تمامی رهبران مخالف، چه صلحجو و چه مسلح، باب گفتگو را باز کرده بودند. موضع او با موضع اسد و رهبران امنیتی در تعارض بود، زیرا آنها مایل به نابود کردن انقلاب بودند."

طلاس، که هم اکنون در پاریس زندگی می کند، گفت که اسد هرگز قصد انجام اصلاحات واقعی را نداشته و او سوریه را به ایرانیان فروخته است.

او افزود که در اولین تظاهرات در شهر درعا در سوریه، رژیم بشار اسد با کشتار مردم تظاهرکننده به آن پاسخ داد. در حالیکه او معتقد بود که بجای برخورد خشونت آمیز، می بایست فرماندار درعا از کار برکنار، و با بازدید از محل از مردم شهر دلجویی می شد.

طلاس گفت: " با افزایش شمار تظاهرکنندگان که به خیابانها آمدند، تعداد کشته ها هم افزایش یافت."