مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۳ دی ۶, شنبه

ستاره اي تابان از كهكشان فروغ جاودان مجاهد قهرمان سيد عذرا يعقوبيان (منيره)

شنبه ۶ دی ۱۳۹۳ ه‍.ش.

ستاره اي تابان از كهكشان فروغ جاودان مجاهد قهرمان سيد عذرا يعقوبيان (منيره)

مجاهد قهرمان منيره يعقوبيان ازمجاهدان شهربهشهر از استان مازندران است همانجا كه دوجنايت كار حرفه اي احمد توكلي ووزير خارجه سابق رژيم متكي باند هاي جنايت كار سياه جامه كه امروز داعش دارد از آنها تقليد ميكند ايجاد كرده بودند وكله اي با دست باز وبا اوكي دادستان جنايت كاربهشهروبندر گز به خانه ها يا دفاتر ومغازه هاي مجاهدين وهواداران آنها حمله ميكردند دستيگير وشكنجه ميكردند واموال را تخريب ويا به سرقت ميبردند انها حتي مليشياويا دانش آموز نشريه خوان ر هم اعدام كردند
 منيره هم بارها مورد ضرب وشتم قرار گرفته بود اما موفق به دستيري او نشدند .
او دبر مدارس بهشهر بود ولي بعلت جو خفقاني كه متكي واحمد توكلي ايجاد كرده بودند قبل از سي خرداد زندگي نيمه مخفي داشت با شروع فاز نظامي او هم مخفي شد ودر سروسامان دادن مليشيا وتشكيلات استان نقش فعالي ايفا نمود.
صبر افتادگي خضوع وشفافيت مجاهدي او زبان زد شاگردان ،بيقه دوستانش بود مردم هم جداي از همه چيز بيش از همه چيز بخاطر همين صفات انساني ومجاهديش او را دوست داشتند واحترام فوق العاده اي به او ميكذاشتند .
سرانجام يك روز در حالي كه در حال انجام ماموريتي بود به كمين  مزدوران رژيم افتاد ودستگير شد با اينكه اطلاعات جديد وزيادي داشت اما در برابر شكنجه ها مقاومت كرد وهمه اصرار را در سينه هاي راز دارش باقي گذاشت .
در داخل زندان هم اقدم به ساختن تشكيلات نمودند كه او يكي از دست اندركاران اين مهم بود

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر