مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۳ دی ۹, سه‌شنبه

همنشين بهار آزادي: شركت هيأت كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت دركنفرانس ...

همنشين بهار آزادي: شركت هيأت كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت دركنفرانس ...: شركت هيأت كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت دركنفرانس بين المللي حقوق دانان در ليسبون بررسي كنوانسيون شوراي اروپا به منظور امحاء خشو...

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر