مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۷ تیر ۶, چهارشنبه

عیسی آزاده کیست ؟ که دراوج قیام دلیرانه مردم دلیر وکانونهای شورشی برای وزارت بدنام اطلاعات خوش رقصی میکند وبرای ولایت خونریز فقیه در فرانسه کاسه لیسی وپادوئی میکند


  عیسی آزاده کیست ؟ که دراوج قیام دلیرانه مردم دلیر وکانونهای شورشی برای وزارت بدنام اطلاعات خوش رقصی میکند وبرای ولایت خونریز فقیه در فرانسه کاسه لیسی وپادوئی میکند 
 
همه ما در قسمت اول این مطلب دیدم که عیسی آزاده کیست؟ مطلب را اینجا بخوانید

عیسی آزاده بریده خائن کیست ؟ که صد بار جویده های اطلاعات سپاه تروریستی قدس وگشتاپوی ملاها را علیه مجاهدین باز نشخوار میکند 

گفتیم که عیسی آزاده در کرمان وتهران امتحان عملی مزدوری سپاه ودژخیمان اطلاعات را با رفتن به گلوگاه هابرای شکار مجاهدین و گشت پاسداران ووزارت اطلاعات ،شکنجه ودستگیری خانواده ها وزندانیان سیاسی بخوبی وبا رذالت تمام پس داد اینجا بود که تصمیم گرفتند او را مجددا به عراق آورده وبه خارج از ایران بفرستند .

بنا به اطلاعات رسیده او بسیاری از اطلاعاتش را که راجع به مجاهدین وافرادی که میشناخت به دشمن داد ومکتوب نمود وچندین نواربصورت صوت وتصویر از او گرفتند .

عیسی آزاده خودش یک بار گفته بود که پدر مرا در آوردند هرچه میگویم قبول نمیکنند ومیگویند این همه حرفها واطلاعات تونیست وبیشتر از اینها باید بدهید بارها نوشته هایم رات پاره کردندومن دوباره ده باره وصدباره نوشتم کسی که اینها را از من میخواست در یک محل قرنطینه بود.

وقتی اینهمه نوشتم بازجویم بمن گفت بهتر است با هم رک باشیم آدمهائی که بسیار بسیار کمتر از تو با مجاهدین بودند همینجا سربه نیست شدند این حرف من نیست این حکم خداست وحکم مراجع یعنی تو حکمت یاغی باغی وطاغی  میباشد که مرگ است .

من وحشت کردم وگفتم چی کار باید بکنم او گفت پس روشن است که حکم تو مرگ است واز این تاریخ تو بقا وزندگی ات را مدیون ولی فقیه سپاه وبرادران اطلاعات خواهی بود.

تو باید هر کار فرمان ودستوری که به تو ابلاغ میکنیم مو به مو انجام دهی بهتر از این مدت که انجام دادی، تا ما دستور نهائی را به تو بدهیم وماموریت نهائی را به تو ابلاغ کنیم کوچک ترین کم کاری وسستی دراجرای دستورات  ما مینی مم افشای مدارک جنایتی که کردی وفیلم ها ونوشته هایست که از تو برای همین روز مباداد داریم بیشترینش هم کشتن توست که ما آنرا مثل آب خوردن هر جا باشی انجام خواهیم داد میتوانی به سوابق کارهای ما هم فکر کنی .

با این توافق او رسما یک جنایتکار مافیای ولایت فقیه در سپاه واطلاعات شد وپاسپورت به او دادند وبه عراق آمد.


وبعد هم به فرانسه اعزام شد.

حالا سئوال این است که چرا او را به صحنه آوردند که علیه مجاهدین حرف بزند وبنویسد یا چرا در اوج قیام مردم دلیر ایران وشهرهای شورشی چون عنتری توسط لوطی وزارت وسفارت به خوش رقصی وپادوئی گرفته میشود.

اولا او یک مزدور است ودر ازای پاچه گیری مجاهدین مزد بخورونمیر میگیرد.

دوما این مزدوران که اهمیتی برای رژیم ندارند از دستمال یک بار مصرف که بیشتر کارائی ندارندسرانجام همه مانند همان خائنینی است که وقتی رژیم ببیند دیگر مصرفی ندارند یعنی تاریخ مصرفشان تمام شده است پاکسازی اش میکنند.

عیسی آزاده برخلاف اسمش به یک برده ای میماند که قلاده داران مرتجع ومافیای ولایت فقیه توسط سپاه ووزارت اطلاعات مهار وبازی داده میشود،ببینید وعبرت بگیرید در زمانی که مزدوران اصلی ولایت فقیه هم با این وقاحت دروغ نمیگویند ...امثال عیسی آزاده براحتی وبا وقاحت غیر قابل وصفی دروغ میگویند تا به حیات ننگین وانگلی وخائنانه شان ادامه بدهند.

او آنچنان مردم مردم میگوید که هر کس او را نشناسد فکر میکند او لیدر ومنتخب مردم است در صورتی که او یک خودباخته واداده مبارزه وخائن ویک جنایتکارومزدور پاسداران واطلاعاتیها میباشد  که در بخش اول مقداری توضیح دادیم.

آری حرف اول وآخررا باید از همین مردمی که از دی ماه تا همین امروز در خیابان هستند وشورشی وجان برکف هستند شنید

توپ تانک فشفشه خامنه ای باید کشته شه

اصلاح طلب!!اصول گرا دیگه تمامه ماجرا

مزدور برو گم شو مزدور برو گم شو 

ومیجنگیم میمیریم ایران را پس میگیریم

واما
مااز دولت های اروپایی بویژه فرانسه میخواهیم که بازوهای جاسوسی پاسدار جنایتکار سجاد را در فرانسه و آلمان یعنی ( قربانعلی حسین نژاد و داوود باقر وند و قربانعلی حسین نژاد و عیسی آزاده ، محمد کرمی و محمد رزاقی و سبحانی و ...) را زیر نظر گرفته و کنترل نمایند . آنگاه خواهند فهمید که اطلاعات بسا مهمتر و پولهای بسا بزرگتری از میثم پناهی ، بوسیله آنها با عناوین مختلف جابجا میشود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر