مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۷ تیر ۱۱, دوشنبه

اسدالله اسدی دیپلومات آخوندها در اتریش که دستور حمله تروریستی را داد، در آلمان دستگیر شد

اسدالله اسدی دیپلومات آخوندها در اتریش که دستور حمله تروریستی را داد، در آلمان دستگیر شد

اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

یک دیپلومات تروریست رژیم آخوندی به‌نام اسدالله اسدی، طراح اصلی حمله تروریستی به گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس بود که در آلمان دستگیر شده است. این دیپلومات تروریست از مرداد۱۳۹۳ ایستگاه اطلاعات رژیم آخوندی در اتریش بوده است. دو تروریست دستگیر شده در بلژیک، امیر سعدونی و نسیم نومنی نام دارند و مقیم آنتورپ هستند.
قبل از اسدالله اسدی، فردی به‌نام مصطفی رودکی رئیس ایستگاه اطلاعات سفارت رژیم در اتریش بود. وی سپس به تهران منتقل شد و در سال ۱۳۹۶ برای توطئه علیه مجاهدین در آلبانی رئیس ایستگاه اطلاعات سفارت رژیم در آلبانی شد.
مقاومت ایران خواهان بستن سفارت خانه‌ها و نمایندگیهای رژیم آخوندی، مراکز ترور و جاسوسی و اخراج مأموران اطلاعات و نیروی تروریستی قدس از کشورهای اروپایی گردید.
شورای ملی مقاومت ایران
کمیسیون امنیت و ضدتروریسم
۱۱تیر ۱۳۹۷(۲ژوییه ۲۰۱۸)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر