مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۷ تیر ۱۱, دوشنبه

مریم رجوی: سفارتهای فاشیسم دینی باید بسته شود

مریم رجوی: سفارتهای فاشیسم دینی باید بسته شود

مریم رجوی - گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس ۹تیر۹۷
مریم رجوی - گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس ۹تیر۹۷
مریم رجوی:
امروز پروژه ملایان برای بمب‌گذاری در ویلپنت و کشتار بی‌گناهان با شرکت دیپلومات تروریست‌های رژیم ملایان و مأموران اطلاعات MOIS فاش شد. دیروز مردم خرمشهر در تظاهرات بزرگی که با گلوله سرکوب شد مانند مردم تهران و سایر شهرهای ایران نفرت و انزجار خود را از روحانی و خامنه‌ای به نمایش گذاشتند.
مقامات اروپایی باید از ملاها بپرسند چرا جواب رژیمش به مردم بی‌گناه از پاریس تا خرمشهر و تهران با بمبگذاری و گلوله است؟ این رژیم از نظر مردم ایران نامشروع است و باید برود.
سفارتهای فاشیسم دینی باید بسته شود و اعلامیه ۲۹آوریل ۱۹۹۷اتحادیه اروپا در مورد ویزا ندادن و اخراج مأموران وزارت اطلاعات MOIS به اجرا در بیاید.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر