مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۷ مرداد ۶, شنبه

هابیلیان مدافع جلادان دهه شصت – قسمت دوم جنبش دادخواهی خون شهیدان قتل عاملطفا به این عکسها وبه لینکهای برنامه پرونده در سایت ایران افشاگر مراجعه کنید
https://bit.ly/2vZ3J6x
هابیلیان مدافع جلادان دهه شصت – قسمت اول
https://bit.ly/2vrFSzt
هابیلیان  بنیاد دجالبازی بنیاد نیرنگ مدافع جلادان دهه شصت – قسمت دومhttps://bit.ly/2xzWrHb
جنبش داد خواهی قتل عام ۶۷ هابیلیان مدافع جلادان دهه ۶۰– قسمت سوم ازاین بنیاد شکنجه گر را ملاحظه کنید
https://bit.ly/2DU1dBW
جنبش دادخواهی قتل عام ۶۷ –هابیلیان مدافع جلادان دهه ۶۰ – قسمت چهارم و آخر

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر