مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۳ آبان ۲۵, یکشنبه

آرش صامتي پور خائن در هم شكسته اي كه به استخدام وزارت اطلاعات در آمده ومسئول خارجی انجمن نجات رژیم آخوندی است

نام مسئول خارجی انجمن نجات رژیم آخوندی در لیست رضا پهلوی از آفتابكاران


بدون شک ” آرش صامتی پور ” برای همه نامی شناخته شده است کسی که سالها پادوی وزرات اطلاعات و ملاها بوده و بعنوان مسئول انجمن نجات سفر خارجی داشته و برای تضعیف روحیه مجاهدان به عراق هم سفر کرده است , مصاحبه او با سایتهای هابیلیان و اعترافات خودش به اندازه کافی روشنگر است در این لینک ها شما میتوانید به ماهیت او پی ببرید البته از تمامی لینک ها عکس هم گرفته شده تا در صورت پاک شدن بتوانید ببینید چنانکه ملاها بارها برای تطهیر این فرد اقدام به پاک کردن سوابق او از اینترنت کرده اند 

آرش صامتی پور پور همراه با افشین بایمانی زندانی سیاسی که بعدها توسط این مزدور شکنجه هم شده به ایران رفته ولی او توانست با لو دادن افشین جان سالم به در برده و به خدمت آخوندها در بیاید این لینک از سایت هرانا و باقی لینک ها را یک نگاهی بیندازید 
https://hra-news.org/1389-01-27-05-27-21/14465-1.htm

ارش صامتی پور که با نام مسئول روابط خارجی انجمن نجات به خارج از ایران سفر میکرد اکنون مدتی است که برای ماموریت رخنه و نفوذ به عنوان پناهنده سیاسی به هلند فرستاده شده است تا با نفوذ درگروههای سیاسی کوچک و خرد با ایجاد اختلاف بین آنها و رساندن اطلاعات به آخوندها دستمزدش را دریافت کند , یکی از دوستان او در کمپ پناهندگی هلند اطلاعات مهم و صداهایی از او را در اختیار دارد که بزودی منتشر خواهد شد , تمام این اطلاعات توسط خانواده های زندانیان و شکنجه شده های رژیم منحوس آخوندی به سازمان پناهندگی هلند ارائه شده است , یکی از مسئولین این سازمان هم گفته ما مدارک بیشتری در این باره در اختیار داریم حال نام این فرد که همزمان تبلیغ دین زرتشت میکند و در اجتماعات مسیحیان نیز شرکت میکند در لیست اعضای شورای ملی رضا پهلوی است که در اینرابطه باید به رضا پهلوی و اعوان و انصارش و پشتیبانان او در هلند تبریک گفت 

نام او در ردیف 176 با 39 رای دیده میشود 
https://www.farakhanmeli.org/wp-content/uploads/2013/04/Candidate-List-ForumFinal_TR.pdf


http://www.nejatngo.org/fa/blogv.aspx?id=45
http://www.nejatngo.org/fa/post.aspx?id=7075#.UXUJWZNTCDk 
http://www.nejatngo.org/fa/post.aspx?id=6982#.UXUJZJNTCDk 
سفر به ژنو با پاسپورت رژیم آخوندی و برگشت به ایران که اینکار بارها انجام شده 

تاکید سفر به عراق توسط خودش 

http://www.nejatngo.org/fa/post.aspx?id=6338#.UXUJh5NTCDk
مصاحبه اش با هابیلیان 

http://www.habilian.com/prt-pe.asp?ID=00523 
http://www.nejatngo.org/fa/post.aspx?id=6982#.UXUJZJNTCDk 
http://www.nejatngo.org/fa/post.aspx?id=6984#.UXUJapNTCDk 
http://www.nejatngo.org/fa/post.aspx?id=6841#.UXUJcJNTCDk 
http://www.nejatngo.org/fa/post.aspx?id=6451#.UXUJgZNTCDk 
« پادوي حقير گشتاپوي آخوندي ابراهيم خدابنده

۳ نظر: