مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۳ آبان ۲۷, سه‌شنبه

ترفندهاي اطلاعات و نيروي قدس آخوندها براي تفرقه اندازي و تروريسم در سوريه به سود بشار اسد
كميسيون امنيت و ضد تروريسم و كميسيون تحقيقات دفاعي و استراتژيك شوراي ملي مقاومت ايران در جريان پژوهشهاي خود پيرامون اوضاع سوريه و مداخلات رژيم ولايت فقيه در اين كشور براي سرپا نگهداشتن رژيم بشار اسد و جنايتهاي روزافزون عليه مردم و نيروهاي ملي و آزاديخواه سوريه، به سلسله يي از كثيف ترين توطئه ها و اقدامات اطلاعات بدنام آخوندها و نيروي تروريستي قدس براي به جان هم انداختن نيروها و شخصيتهاي سوري پي برده و آنها را با ا‌ئتلاف ملي سوريه در ميان گذاشتند. شمه يي از ترفند ها و روشها و عملكرد پليد رژيم ولايت در اين خصوص به اطلاع هموطنان و گروههاي سياسي ايراني مي رسد تا در برابر توطئه هاي رژيم هر چه هوشيارتر باشند. اسامي و اسناد نمونه هاي زير تماماً موجود و قابل ارائه به مراجع بين المللي است. موارد زير عيناً از اسناد و گزارشهاي داخل رژيم نقل مي شود:
1-يكي از مهمترين كارهاي سپاه و دستگاه امنيتي سوريه، اختلاف انداختن بين گروههاي مخالف و گروههاي مسلح بود كه همديگر را بكشند. در يكي از جلسات در دمشق، در يكي از طرحها و عمليات اطلاعاتي، قرار بر اين بود كه بين گروههاي عربي و كردها اختلاف بيندازند. بحثهاي مطولي بود كه چه گروهي را با چه گروهي درگير كنيم و روي شيوه هاي درگيري آنها با همديگر در مراحل بعدي بحث شد. تمام اين جلسه صرف همين موضوع و طرح ضربه هاي كلان از اين طريق به گروههاي مخالف دولت سوريه بود و توانستيم اختلافات آنها را خيلي عميق كنيم. بعداز اين جلسه، يك گزارش مشروح در اين باره براي دفتر رهبري نوشته شد. ما از تاكتيكها و تجارب 30ساله سپاه و اطلاعات در ايران خيلي براي ضربه زدن به گروهها استفاده كرديم. طوري كار شد كه به تمام كاركردهاي گروههاي مخالف مسلط و اشراف كامل پيدا كرديم.
2- سپاه و اطلاعات و نيروي قدس از دو سال پيش اختلاف انداختن بين گروههاي مخالف دولت بشار را در سوريه شروع كردند. دو تاكتيك اصلي ”رخنه“ و سپس ”بقچه“ بود. پشت طرحهاي رخنه شخصا حاج قاسم (سليماني) و حسين همداني بودند. سردار همداني الان مسئوليت سوريه را بر عهده دارد، ولي در رأس امور كماكان سردار سليماني است، خودشان هم خيلي مواقع به دمشق سر مي زنند. فرماندهي حلب به عهده سيد جواد (تهراني) است كه دست راست حاج قاسم محسوب مي شود و حدود 6000 نيرو دارد. سيد جواد در السفيره مستقر است و براي خودش يك منطقه اختصاصي ترتيب داده است.
3- نيروي قدس به طور مرتب افسران بازنشسته سپاه و نيروي قدس را به مأموريت سوريه مي فرستد و پس از بازگشت آنها را به مهماني در ستاد نيروي قدس در تهران دعوت مي كند. ماه گذشته سرهنگ اشرفي و سرهنگ يادگاري را هم دعوت كردند. علي خوشگو از پرسنل سابق نيروي قدس هم به ستاد آمد و افراد را توجيه كرد. او گفت كه به تازگي از سوريه برگشته و با يك اكيپ 100نفره از پرسنل سابق قدس در مأموريت سوريه بوده است. نيروهاي سوري و عراقي را هم آورده اند كه در پادگان امام علي دارند دوره هاي آموزش ويژه را مي گذرانند.
در آموزشها اصل بر اين است كه كساني را كه مي‌توان خريد يا با دادن امكانات آنها را جذب كرد از ائتلاف ملي جدا كنند مخصوصاً در ميان اپوزيسيون سوريه در خارج از كشور اختلافها را بالا ببرند. كساني كه راه نمي آيند، بايد به هر قيمت در داخل خاك سوريه از ميان برداشته شوند.
4- ابتدا با عشاير و قبائل ارتباطاتي برقرار شد و گروههايي را مسلح كرديم. خيلي از اين گروهها در جبهه معارضين بودند و ما خيلي آنها را حمايت و ساپورت كرديم. ما توانستيم بين فرماندهان گروههاي مخالف، اختلاف بيندازيم و حتي همديگر را ترور كردند و قتلعامهاي عشيرتي راه انداختند. سپاه از يك طرف توسط جوانان حزبالله و جوانان ايران و جوانان شيعهسوري، ميزان درگيريها عليه مخالفان دولت سوريه را بالا برد و از طرفي بين سرگروههاي مخالفين، اختلاف انداخت.
5- يكي از طرحهاي مشترك اطلاعات و سپاه كه با همكاري دستگاه امنيتي سوريه چندين نوبت به اجرا در آمد و بسيار موفق بود، پركردن يك شهر يا منطقه از انواع دستفروشها بود. آنها در پوششهاي مختلف به گردآوري اطلاعات و استخدام نفرات مناسب پرداختند. وقتي شناساييها تكميل شد، موج ترورهاي گسترده و ضربات پي در پي به سران گروههاي مخالف شروع شد. طوري شناسايي مي كردند كه حتي مي رفتند خانه به خانه، افراد سرشناس را بيرون مي كشيدند و بعد از چند ماه كار روي اين افراد،آنها را بر مي گردانند به داخل گروههاي مخالف تا مأموريتهاي محوله را انجام بدهند. قاسم سليماني و همداني توانستند به خوبي طرحهاي  رخنه را در مورد گروههاي مخالف بشار اسد اجرا بكنند و بسيار موفق هم بودند. بين سران گروهها، همين سران تروريستها اختلاف انداختند به طوري كه همديگر را ترور كردند. ضرباتي جدي به همديگر زدند.
6- در بخش عشايري هم طرح رخنه پياده شد. اطلاعات و سپاه توانستند شكاف خيلي بزرگي در بخش عشاير ايجاد كنند و با طرح رخنه صحنه را در اساس تغيير دادند. طوري كه آنها بدجوري تو سر و كله هم زدند و پاشيده شدند. بچه هاي اطلاعات و دوستان سپاه توانستند در بهترين و بالاترين نقطه شكاف ايجاد بكنند و آنها به جان هم افتادند و ضربات دردناك خوردند.
براي كنترل عشاير مخالف از تاكتيكهاي مختلفي استفاده كرديم. براي مثال، در خيلي از مناطق فرزندان سران عشاير را گروگان گرفتيم و سعي كرديم با عشاير معامله كنيم و آنها را به سمت دولت بكشيم در حاليكه با دولت مخالفت مي كردند. مسئولين امنيتي سپاه شخصاً بعضي وقتها با سران عشاير ملاقات مي كردند و خط و خطوط مي دادند. عشاير خيلي تعيين كننده هستند. طرفهاي حسكه و حلب و مكاره و پنجه و ساير جاها عشاير قبلاً مخالف دولت بودند ولي الان مجبور شدند كه با دولت كار كنند. عشاير در برخي از مناطق با گروههاي تروريستي بودند و دولت توانست بين عشاير و گروههاي مختلف تروريست اختلاف بيندازد. عشاير الان با هم بر سر يكسري از مناطق و استانها درگير هستند. اين كار ما و دولت بوده است. عشاير بايد قلمرو خودشان را داشته باشند و به اين خاطر بين آنها اختلاف افتاده است.
 ما بين گروهها نيروهاي خوابيده و گمنام زياد داريم. اينها در چند جهت كار مي كنند. يكي اينكه همه را با هم درگير مي‌كنند، دوم تا آنجا كه بشود يكسري افراد به نام ”مصالحه شعبيه“ (آشتي مردمي) را فعال مي كنند. استوانه ”مصالحه شعبيه“ بچه هاي اطلاعات و حتي يكسري از خواهران هستند كه وارد ”مصالحه شعبيه“ شدند، مي روند بعضي مناطق مي گويند، آقا بياييد با هم بنشينيم، بياييد توبه كنيد، دولت به شما پول و امكانات مي دهد، اگر كسي از شما را كشته اند به شما ديه مي دهد. آنهايي را هم كه شما كشتيد ، بياييد توبه كنيد. وقتي اينكارها انجام شد آنها را تحويل ”مصالحه وطنيه” (آشتي ملي) مي دهند كه يك ارگان رسمي در دولت سوريه است. ما اين كار را در حمص زياد انجام داديم و بازده خوبي داشت. شرطش اين است كه آنها با سلاح يا بدون سلاح با دشمنان نظام مقابله كنند. آنهايي هم كه كوتاه نيايند عليه آنها با ”طرح گازانبري“ وارد عمل مي شويم و بالاخره به كمين مي اندازيم. آنها بايستي سر به نيست بشوند.
 در اين قضيه اختلاف انداختن بين شيعه و سني هم براي ما خيلي خيلي باعث كمك شد و طلابي كه از قم آمدند براي اينكار پاداش خوبي گرفتند.
7- از آن طرف دولت سوريه، در خيلي از موارد مستقيم و غيرمستقيم راه را براي ورود داعش به قلمرو عشاير باز مي كند و زد و خورد بين خود آنها بالا مي گيرد. دولت هم كاري با داعش ندارد بر عكس خيلي جاها از آن حمايت مي كند. مجيد فاضلي و جلال از نيروي قدس تحت امر حاج قاسم مأموريتها را ابلاغ مي كنند. ارتش آزاد تا به حال در جنگ با داعش 7 هزار نفر كشته داده و هزاران اسير در دست داعش دارد.
8-ما طرحهاي ”بقچه“ را مشتركاً با دستگاه امنيتي سوريه پيش برديم. بعد از اختلاف انداختن بين سران گروهها، طرح خودمان روي گروههاي مسلح پياده مي كرديم. مثلا يك منطقه را آزاد مي كرديم و تحويل يك گروه مسلح مي داديم و يك مدت گروههاي مسلح در اين مناطق مستقر مي شدند, بعد مناطق بزرگتر را محاصره مي كرديم. سران و خانواده هاي سران گروهها گروگان گرفته مي شدند و اينها را وادار به همكاري مي كرديم. به آنها وعده پول و امكانات داده مي شد و تجهيزات و امكانات در اختيار آنها قرار مي گرفت. بعد از آن در طرح بقچه در همكاري با خود اينها ضربات جدي به نيروهاي مسلح معارض نظام وارد مي شد. طوري كه آنها نسبت به همديگر هم بدبين مي شدند و سوءظن پيدا مي كردند و برخوردهاي مسلحانه مي كردند. وضعيت طوري شد كه سه جريان جيش الحره (ارتش آزادي سوريه)، جبهه النصره و جيش الاسلام و داعش درگيري تن به تن را شروع كردند. داعش خيلي به نفع بشار تمام شد. اطلاعات، غيرمستقيم با برخي گروههاي اسلامي ارتباطات خوبي برقرار كرد كه اين خيلي حساب شده بود. بنا به تجربه، ارتباط غيرمستقيم همراه با طرحهاي فريب، درآمدش خيلي بيشتر است.
9-بعد از اين مرحله، نوبت بمبارانهاي دولت سوريه مي رسيد. دولت خيلي از مخالفان را بمباران كرد و برخي را بمباران نكرديم و توانستيم با اين شيوه‌ها جلب بكنيم و امكانات و سلاح به گروهها داديم تا از آن عليه يكديگر استفاده كنند. سپاه قدس به طور گسترده مستشاران نظامي و نيروهاي آموزش ديده را از طريق عراق وارد سوريه كرد و تمام طرحها و برنامه هاي عملياتي را به عهده گرفت تا صحنه به نفع ما عوض شود. آن اوايل، ما سه ماه از دفتر رهبري نميتوانستيم بيرون بياييمالانوضعيت فرق كرده و مخالفان پس رانده شدند. اين به خاطر طرحهاي ويژه اطلاعات و سپاه بود. نيروهاي عملياتي سپاه به طور مستقيم در سطح فرماندهان ميداني در برخي عملياتها يا محورهاي عملياتي، حضور پيدا كردند و عملياتها را فرماندهي كردند. آموزش گسترده به نيروهاي علوي سوريه داده شد. آنها به طور مرتب در يك ريلي به تهران آورده شدند و از يك هفته تا 45 روز آموزشهاي مختلفي ديدند. طوري كه در برگشت، همينها در تيمهاي عملياتي سازماندهي مي شدند و با ارتش (سوريه) براي جنگ با جيش الحره (ارتش آزاد سوريه) و جبهه النصره مي رفتند.
بخشي از همين نيروها توانستند پوشش خوبي به زينبيه بدهند. تشكيل بسيج در زينبيه خيلي تأثيرگذار بود. در اين حوزه 350 طلبه مرد و 200 طلبه زن وارد كرديم كه با حزب الله لبنان كار مي كنند كه با آنها اتاق عمليات مشترك داريم.
افغاني‌هايي كه بسيج از داخل ايران به سوريه اعزام مي كند زير نظر سپاه در قالب گرداني تحت نام ”فاطميون“ كار مي كنند. در نزديك حما در منطقه ”ثنويه“يك گردان كامل از سپاه مستقر است كه افراد آن از شهرهاي مختلف ايران آمده اند.
10- خط سپاه و اطلاعات اين بوده كه دامنه جنگها و ترورها و نا آراميها به بيرون از مرزهاي سوريه و عراق و لبنان كشيده شود. اين به نفع ايران و سوريه خواهد بود. ما به همه دولتها و به آمريكاييها بارها گفتيم كه شما نمي توانيد ايران را در معادلات منطقه كنار بگذاريد. در اين صورت شكست خواهيد خورد. اينها از ايران و روسيه و چين استفاده نكردند. ما به طور علني به اينها گفتيم ما نيروهاي مقاومت را تنها نخواهيم گذاشت در لبنان و سوريه و عراق و يمن ما پشت آنها هستيم.
نظريه منابع: تا قبل از حمله هوايي آمريكا، تعادل در سوريه به طور كامل چرخيده بود و پيشرفتهاي خوبي شده بود، دشمنان بشار هم ضعيف شده بودند ولي الان با توجه به اين حملات مقداري تهديدات بالا رفته و ديگر فضاي دو ماه قبل نيست. نگرانيها زياد شده است. احتمال اينكه انتهاي اين بمبارانها بركناري اسد از قدرت باشد، زياد است. در عراق هم بارها جلسات محرمانه با آمريكاييها داشتيم و تبادلات جدي صورت گرفت, ولي بهره برداري خوبي نتوانستيم بكنيم. آمريكاييها النهايه خيلي راه ندادند. در افغانستان در اوج درگيريها با آمريكاييها بارها و ماهها پشت يك ميز نشستيم و مذاكره و تبادل كرديم عليه طالبان و القاعده. ايران پشت پرده با آمريكاييها و تركها ارتباطاتي دارد. براي مثال، آمريكاييها اطلاعات مناطق داعش را كه روزانه بمباران ميكنند به دست ايران ميرسانند. نگراني ما اين است كه اگر آمريكاييها داعش را مهار كنند و ارتش آزاد را تقويت كنند اين روند معكوس بشود.
شوراي ملي مقاومت ايران
كميسيون امنيت و ضد تروريسم
26 آبان 93 (17 نوامبر2014)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر