مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۳ آذر ۵, چهارشنبه

دور جدید تعرضات وزارت اطلاعات به حریم زندانیان سیاسی را افشا و محکوم می‌کنیم

هموطنان گرامی 
پروژه مخدوش کردن مرزهای روشن و متعارف در تشخیص و متمایز نمودن زندانیان مقاوم از عناصر در هم شکسته ، خودباخته و خود فروخته و چینش ، جاسازی و صادرات اسبان تروای وزارت اطلاعات بد نام آخوندی جهت نفوذ به دیوار خلل ناپذیر و مقاوم زندانیان سیاسی از تلاش های مذبوحانه ایست که رژیم آخوندی سالیان سال سودای آنرا در سرپرورانده است .نفوذ در همان صفوف زندانیان سیاسی که چندین دهه هوشیارانه به وظیفه ملی و وجدانی خود در حفاظت و حراست از آرمان شهدای بخون خفته میهن ، شیر زنان و کوهمردانی که هستی خود را نثار جنگ با اهریمنی خون آشام نمودند تا درخت آزادی را در میهن اسیرآبیاری نمایند. 
در اولین مرحله از طرح نفوذ ؛ وزارت اطلاعات با شناسایی ضعیف ترین حلقه زندانیان سیاسی نادم و واداده ، تعرض خود به خاکریز زندانیان سیاسی را به بوته آزمایش گذاشت .زندانیانی خودفروخته که حلقوم خود را به دشمن اجاره دادند تا اتهامات و نظرات لاجوردی و گیلانی ها را پس از سه دهه پژواک دهند.این بریدگان با وقاحت تمام ، جاده صاف کنی رژیم برای یافتن مکان رهبری مقاومت و حذف فیزیکی وی را هدف شبانه روزی خود قرار دادند و تا مبدل کردن پایگاه اشرف به قتلگاه 52 نفر از مجاهدان غرقه در خون و تسلیم آنان به رژیم پیش رفتند. 
در مقابله با این تهاجم رزیلانه , زندانیان سیاسی مسئول و متعهد سکوت پیشه نکردند و با حد اکثر تهاجم به این خود فروشان و مزدوران تاختند تا آنانرا به عقب برانند . در چنین شرایطی بود که اتحاد زندانیان سیاسی متعهد به سرنگونی پس از مشاهده اولین تیر های زهرآگین و خائنانه این جمع ، با هدف مشخص مقابله ونیز تهاجم فزاینده در جنگ سیاسی که رژیم استبدادی آغاز نموده بود واردعمل شد تا این خیانت پیشگان را زمینگیر سازد. 
اکنون چنین به نظر می رسد که رژیم قصد محک زدن و سنجش مجدد جبهه زندان سیاسی و پیش قراولان آنرا دارد. اخیرا فردخود فروخته و خائنی به نام "محمد جعفری " (همنشین بهار ) که به گواه تاریخ در وجود وی عنصر صداقت همچون کیمیا دست نایافتنی و بالعکس عناصری چون تحریف حقایق و خود فروختگی و کینه نسبت به انقلابیون راستین ، فرصت طلبی ، وقاحت ، و دروغگویی فراوان است، در یک دهن کجی آشکار به مجموعه زندانیان سیاسی و بیش از سه دهه مقاومت خونبار و جانفشانی های بی دریغ ,در یک شوی مسخره به بهانه " مصاحبه " اقدام به توّاب شویی و سفید سازی فردی سیاهکار ، شریر و خیانت پیشته تر از خویش به نام " سعید شاهسوندی " کرده است تاهم کینه و بغض خود را نسبت به مقاومت مردم ایران تخلیه کند و هم انکه شاید در مقابله با چنین عنصر در هم شکسته‌ای و مفلوک و طرح سئوال هایی اپوزسیون مآبانه ؛ مختصر آبرویی در میدان بی آبرویان برای خویش کسب نماید. 
اتحاد زندانیان سیاسی متعهد به سرنگونی به عنوان نهادی برآمده از دل خون ، شکنج و زندان ، بزرگترین وظیفه خود را در مرحله خطیر کنونی حراست از دژ پولادین زندان ، حمایت از آرمانها، آمال و آرزوی نسلی میداند که اکثریت قریب آن در ناکجا آباد های این میهن اسیر نا آرام و دل نگران از ادامه حاکمیت ضحّاک ، چشم فروبسته اند. 
ما زندانیان سیاسی جان به در برده از توحش خمینی که بیش از سه دهه پیش در عوض کرنش و تسلیم به وی و جلادانش یگانه سلاحمان مقاومت بود ، امروز اما با مشت هایی گره کرده در سنگر دفاع از ازادی و آزادگی هوشیارانه خمینی و مزدورانش را به مبارزه و زورآزمایی می طلبیم تا هویدا شود هر که در او غش باشد. 
تا سیطره این رژیم ددمنش بر میهن ما حاکم است ؛ در بر همان پاشنه سه دهه جنایت ، قتل ، غارت، فساد و سرکوبی خواهد چرخید و یگانه راه خروج از این بن بست و بوسه بر پیشانی آزادی و حرمت انسانی ، اتحاد و همدلی ؛ هم آوایی با مقاومت مشروع ایران است که بیش از سه دهه در نبردی نا برابر تن به تن از فتح قلّه پیروزی ممانعت نموده است . 
جنایات مستمر و بی انتهای این رژیم ضد بشری در حق فرزندان این مرز و بوم در زندانها به حدی نفرت انگیز بوده و هست ، که تطهیر چنین جانیانی ( سعید شاهسوندی ) توسط مزوّران و دغلکارانی ( محمد جعفری ) و با راه انداختن شو ها و " مصاحبه " های فوق قادر به شستن دستان خون الود رژیم ، توابان و کار چاق کنانش نخواهد بود ، داغ و ننگ‌ ابدی بر پیشانی مزدوران و خیانت پیشگان حتّی با مرگ آنان هم از خاطره ها و تاریخ محو و زدوده نخواهد گردد. 

درود بر زندانیان سرفرازی که ، طی چند دهه مقاومت خونبار ، تسلیم خواسته‌های دژخیمان نشدند و با گذر زمان ، همچنان به عهد و پیمان خویش با یارانشان وفادارند ، نه می بخشند و نه فراموش می کنند .همان یارانی که دراخرین نبردها و در وقت جان دادن ، پایشان در جوخه های مرگ و یا در پای طناب های دار نلغزید و مرگ با افتخار را پذیرا شدند تا به اهریمن خیانت ، ننگ و زبونی تسلیم نشوند. 
ننگ ابدی بر خائنان درود بر شهیدان سلام بر آزادی 
اتخاد زندانیان سیاسی متعهد به سرنگونی
افتابكاران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر