مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۴ خرداد ۱۶, شنبه

داوود باقروند ارشد تروريست آموزش ديده واولين محصول غلامحسين اژاي وزير اطلاعات وقت خامنه اي به آلمان صادر شد
نظرتان رابه نكات قابل توجه زيرجلب كرده وميخواهيم كه ضمن هوشياري ديگران را هم مطلع كنيد. با تشكر


خامنه اي درمانده ووامانده از همه جا وكلافه شده اي كه از شدت عصبي بودن چندين ماه است كه فشرگي پيشاني وچروكهاي علائم عصبي در چهره اش موج ميزند ودر حالي كه پائين ترين مقام تا روحاني ونوه خميني ورفسنجاني نه تنها تره اي هم برايش خردنميكنند بل رودر روي خامنه اي ودر تلويزيون نظام به سطر سطر حرفهاي خامنه اي پاسخ رد ومنفي وجواب ميدهند در حالي كه تيغ ضرب الاجل اتمي بالاي سر خامنه اي است درحالي كه در يمن به باتلاقي افتاده كه همه سرمايه هاي 25ساله را يكجا از دست داده است وتلاش هرز وبيهوده اي ميكند در حالي كه سوريه وعراق به جزيره برمودائي براي او وپاسداران تروريستي قدس وحزب الشيطان تبديل شده وهر روز نيروهاي آنهارا ميبلعد واسد هم سرنگون مسير سرنگوني را طي ميكند 


ومهمتر از همهدر حالي كه قيامهاي مردم كردستان وقيام معلمان براي مينيمم حيات خود وبدليل چپاولهاي ملاها  گر ميكيرد و....
خامنه اي به محمود علوي وزير اطلاعات نظام دستور ميدهد

 از آنجا كه بسياري از نيروهاي بريده مزدور قبلي كه ساليانيست در خارج هستند وديگر حرف ملا را آنطور كه ميخواهند اجرا نميكنند وبنا بر اطلاعات داخل رژيم بسياري از آنها با هم اختلاف پيدا كرده وبراي آينده خود نگرانند ويا براي پول بيشترچانه ميزنند

 دو نفر از نيروهاي بريده وعفو شده وآموزش تروريستي ويژه  ديده وخارج نبوده را با سفيد سازي به اروپا بفرستد تا كمبود تيمهاي ايذائي وشناسائي وتروريستي خود را جبران كنند ودست خالي نباشند 
بهمين دليل عيسي آزاده را از ايران وداوود باقروند را كه اولين محصول اژه اي وزير اطلاعات وقت است را هم از ايران به اروپا صادر كردند براي اينكه زياد رو نباشدآنها را با قربانعلي حسين نژاد كه عضو سپاه قدس است ودر عراق عضوگيري وامتحان پس داده است ودر استان 93پاريس زندگي ميكند هم تيم كرده وسري به پارلمان اروپا زدند تا بهتر در گارگاه خصوصي بني صدر سفيد سازي شوند


 و ماموريت ملاها را با آموزش تكميلي معتاد خميني  بهتر انجام دهند۹ نظر:

 1. 1. شما که برای همه انتقادات و ایرادات جواب دندان شکنی به این محکمی دارید.
  2. شما که مجاهدین جان برکف خود را دستگیر، شکنجه و اعدام نکرده اید.
  3. شما که همین مجاهدین منتقد را در داخل تشکیلات بدلیل اعتراض به آدم ربایی، سرکوب و شکنجه محکوم به اعدام نکرده اید.
  4. شما که علی زرکش را محکوم به اعدام نکرده اید.
  5. شما که او را در فروغ شهید نکرده اید.
  6. شما که به زنان مجاهد تجاوز نکرده اید.
  7. شما که با زنان مجاهد نه تک به تک که بصورت دست جمعی همخوابگی نکرده اید. و همه اینها ساخته و پرداخته وزارت اطلاعات رژیم است.
  8. شما که از مجاهدین نمیخواهید که خانواده های خود در صورت مقابله با آنها را بکشند.
  9. شما که از مردم ایران را بدلیل اینکه امام زمان بودن آقای رجوی را حلوا حلوا نکرده اند لعن و نفرین نکرده اید.
  10. شما که هیچگاه آمریکایی ها را نکشته اید.
  11. شما که قصدتان نابودی تمدن بشریت نیست.
  12. شما که زنان را از مردان در قرارگاههایتان حتی هنگام ورزش جدا نمیکنید.
  13. شما که از قرآن و نهج البلاغه برای تحمیق مجاهدین و وادار کردنشان به تن دادن به انواع جنابات علیه همدیگر استفاده نکرده اید.
  14. شما که اساسا با دشمن مردم ایران، برادر صدام حسین در کشتار مردم همکاری نکرده اید.
  15. شما که بخاطر خدماتی که به برادر صدام کرده اید پولی دریافت نکرده اید.
  16. شما که کردها را (غیر از کردهای مجاهد) را نکشته اید.
  17. شما که اطلاعات شهرها و جبهه ها را برای حملات صدام جهت قتلعام سربازان ایرانی به آنها نداده اید.
  18. شما که در کوچه و خیابان مردم را به گلوله نبسته اید.
  19. شما که آنهائیکه فکر میکرده اید طرفدار رژیم هستند را اعدام نکرده اید.
  20. شما که به مجاهدینی که با دستور شما و با سیاست شما زندانی و شکنجه شده اند و درنهایت آزاد شده اند نگفته اید که چرا زنده هستید.
  21. شما که به مجاهدین زنده نگفته اید که مجاهد آن است که در بهشت زهرا آرمیده.
  22. شما که به مجاهدین زنده نگفته اید که شما ها اضافه زنده هستید.
  23. شما که به کسانیکه میخواستند از دستگاه شما خارج شوند زندانهای طویل المدت 2-4 سال در داخل تشکیلات و 8 سال در زندان معروف ابوغریب نداده اید.
  24. شما که فرزندان مجاهدین را با فریب به اشرف نبرده اید.
  25. شما که همین فرزندان فریب خورده را تحت فشارها وادار به خود کشی و یا خودکشی نکرده اید.
  26. شما که از خانواده های مجاهدین بعنوان سپر انسانی در دوران عملیات البته بحق و نه تروریسم خود استفاده نکرده اید.
  27. شما که مجاهدین را اولا زندانی که نکرده اید، ولی بعنوان پذیرایی مثلا هشت سالی در سلولهای انفرادی نگهنداشته اید.
  28. شما که اصلا مجاهدی را به زندان ابوغریب صدام تحویل نداده اید.
  29. شما که هیچ مجاهدی را صدام برای شما بعنوان اسیر جنگی با رژیم تعویض نکرده است.
  30. شما که اصلا کسی بنام پرویز احمدی که زیر شکنجه کشته شده را نمیشناسید و هیچگاه در 500کیلومتر اشرف هم دیده نشده.
  31. شما که کسی بنام جواد خراسان که پرویز احمدی را کشته را نمیشناسید.
  32. شما که اصلا دستور خود سوزی آنهم در قرن بیست و یکم را صادر نکرده اید.
  33. شما که اصلا ترسی از دیدار مجاهدین لم یرتابوا با پدران و مادران پیرشان ندارید و لرزه بر اندام پیر و فرطوت شما نمیافتد.
  34. شما که مجاهدینی دارید که در مقابل موشک و خمپاره ای که مدعی هستید همین وزارت اطلاعات بسمت لیبرتی روانه میکند سینه سپر میکنند و با ساز و دهل میگویند بیا بیا.
  35. شما که وقتی همین وزارت اطلاعات مورد ادعای شما خانواده های مجاهدین لم یرتابوا را بسمت لیبرتی روانه میکند کل لیبرتی که هیچ زلزله 80 ریشتری اورسواز را نیز فرانمیگیرد.
  36. شما که در مقابل همین خانواده های بدتر از بمب و خمپاره و موشک مجبور نمیشوی خودت بمیدان بیایی کتاب خانواده را بنویسی.
  37. شما که در اوج فدا و قربانی پا پیش میگذاری که گنبد آهنین’ سامانه دفاع ضد خانواده تحت نام “خانواده مجاهدین یا مزدوران ارتجاع” را بنویسی و برای اولین بار این سلاح استراتژیک را بنام خودت ثبت میکنی.
  38. شما که اتفاقا مجاهدینی داری که وفاي بعهد با خدا وخلق را اثبات كرده اند ولی بجای اینکه کمک شما کنند علیه شما هستند.
  39. شما که همواره قبل از همه مجاهدین شهید میشوی.
  40. شما که قبل از موسی و اشرف شهید شدی هیچ، بلکه هر روز با تک تک شهیدان چندبار شهید میشوی.
  41. شما که هیچگاه فرار را بر قرار ترجیح نداده و نمیدهی.
  42. شما که حتی به زن مهدی ابریشمچی رحم میکنی
  43. شما که اصلا دروغ نمیگویی که قرار است با مجاهدین در اشرف هنگام حمله آمریکایی ها و بمباران بمانی.

  پاسخحذف
 2. 44. شما که تمامی تحلیهایت، ارزیابیهایت، طرحهایت، درست از آب در آمده حتی یکی هم اشتباه نبوده.
  45. شما که گفتی جنگ طناب دار رژیم است و درست از آب در آمد.
  46. شما که گفتی رژیم بیش از سیصد سال دوام نمیآورد و درست از کار در آمد.
  47. شما که گفتی خاتمی رای نیاورده، حتما باید دور دوم او را بکشند و درست در آمد.
  48. شما که گفتید آمریکا اصلا به عراق حمله نمیکند و نکرد.
  49. شما گفتید که اشرف را به هر قیمت از دست نمیدهیم و ندادید.
  50. شما که گفتید سلاح شرف مجاهد است آنرا زمین نمگذاریم و نگذاشتید.
  51. شما که در مقابل آمریکا غلط کردم از مبارژه مسلحانه و تروریسم نگفتید.
  52. شما که در مقابل بر زمین گذاشتن سلاح پرچم هيهات منا الذله دستت بوده وهست، و رنگش هم نه سياه است ونه سبز كه سرخ سرخ است.
  53. شما که با این قدرت در مقابل آمریکا ایستادید و گفتید بله ما آمریکایی ها را کشتیم.
  54. شما که اصلا با شقی ترین جناحهای آمریکا همدست نیستید و مرتب کاسه لیسی آنها را نمیکنید.
  55. شما که گفتید آمریکا به ما ایمان میآورد و سلاح و پشتیبانی هوایی میدهد که برویم رژیم را برایمان سرنگون کند و کرد.
  56. شما که آمریکا نه تنها حمایت هوایی داد بلکه همان اشرف را هم از شما نگرفت.
  57. شما که تظاهرات سی خرداد را راه انداختی و همه مردم ایران به حمایت از شما برخواست.
  58. شما که عملیاتهای 5 مرداد را جهت حمایت مسلحانه از تظاهرات میلیونی مردم راه انداختی و میلیونها مردم به صحنه آمدند.
  59. شما که چندین بار رژیم را با استراتژی کنترل عملیات از راه دور (البته نه روی پلی استیشن)از پاریس سرنگون کرده ای.
  60. شما که در جریان مرگ خمینی، رژیم را همانگونه که بعد از فروغ جاویدان هر روز میگفتی سرنگون میکنی و کردی.
  61. شما که در فروغ جاویدان تهران را فتح کردی و همه زندانیان طبق قرار قبلی با جنابعالی به شما پیوستند.
  62. شما که بدرستی حداقل سالی چند بار قول بن بست لاعلاج رژیم را میدهی
  63. شما که نه یک اشرف که هزاران اشرف را در روستای اورسورواز تحویل دادی.
  64. شما که شعار امروز مهران فردا تهرانت صد در صد درست از آب در آمد. چون خیلی از مجاهدین که شانس نداشتند در فروغ کشته شوند به تهران رسیدند آنجا شهید شدند!!!
  65. شما که اصلا نمیخواهی کسی کلیه اش را در آورده بفروشند
  66. شما که با وجود مشکل داشتن با رحم اضافی زنان مجاهد آنها را بیرون نکشیده ای.
  67. شما که مرضیه را پشت سرش و در همین اواخر وقتی حسابی مریض بود را به لجن نکشیدید.
  68. شما که هنرمندان را مطرب های بورژوازی که باید در خدمت شما باشند نمی نامیدید.
  69. شما که هیچگاه نگفته ای به قیمت کشته شدن ده زن شورای رهبری هیچ زنی نباید بتواند از فرقه ات فرار کند.
  70. شما که افراد را با فریب دادن شغل و اقامت اروپا به عراق نبرده اید.
  71. شما که آنهائیکه با رضایت خاطر و التماس از شما خواسته اند بجای کار و اقامت اروپا به عراق ببرید وقتی بعد از رسیدن پشیمان شده اند که عجب غلطی کرده اند چنین درخواستی کرده اند، با سلام و صلوات زندان که نکرده اید بلکه با هزینه کردن هزاران نفر مشت و مالش نداده اید تا حسابی هواسشان سرجایش بیاید.
  72. شما که هیچگاه به خمینی التماس نکردی که اجازه دهید تا حفاظت او را برعهده بگیرید. وخدایی نکرده به نان ونوایی برسید.
  73. شما که هیچگاه ادعای پیغمبری نکرده اید. بجز ناقابل حق رهبری مسلمین جهان که توسط خمینی وقتی شما در زندان بودی و مشغول جمع و جور کردن و مکتوب کردن وحی هایی که میشد، از شما ربوده شده بوده است البته یک نامردی هم کرد که شما را با انقلابی که راه انداخت از زندان بیرون آورد و انداخت بجان مردم. (البته بنطرم ایراد در این مورد به خود شما برمیگردد چون گذاشتید بعد از فروغ جاویدان این رسالت را اعلام کردید. چون پیغمبر اسلام هم تا خودش نگفته بود پیغمبر است کسی خبر نداشت و او هم انتظار نداشت کسی خبر داشته باشد. بنابراین لطفا شما هم انتظار نداشته باشید که این توده های بی معرفت علم غیب داشته باشند.)
  74. شما که یازده سپتامبر را جنش نگرفتی و آنرا مبارزه ضد امپریالیستی نخواندی
  75. شما که در زندان شاه بدیع زادگان را لو ندادی
  76. شما که برای روسیه جاسوسی نکردی
  77. شما که خدایی نکرده مامور کی جی بی نیستی
  78. شما که شیفته استالین نیستی
  79. شما که تابحال یکبارهم به اسم عشایر عراقی اطلاعیه دروغین در حمایت از خودت صادر نکرده ای
  80. شما که هیچگاه بدروغ امضای حمایت 5.000.000 نفر عراقی را از خودت جعل نکرده ای
  81. شما که طرح سرنگونی دولت عراق تحت نام طرح سین40 نداشتی
  82. شما که 2000 نفر از جوانان فقیر تحت محاصره عراق را با حقوق های بالا در اشرف پانسیون نکردی
  83. بعد آنها را تعلیمات نظامی و ایدئولژیک ندادی و نفرستادی داخل عراق که خرابکاری کنند

  پاسخحذف
 3. خوب با این اوصاف، آخر رواست که وقتی اینقدر پاک و پاکیزه هستی. چرا نمیایی یکبار هم که شده در یک رسانه معتبر و معروف و مستقل مانند همین تلویزیون بی بی سی، نه بی بی سی خیلی بده، مزدور وزارت اطلاعاته، اطلاعات ما از درون رژیم بویژه از آنها که تیر خلاص خورده اند نشان میده چندین بار در اوین تیر خلاص زده، مدتها هم در لندن آموزشهای نفوذ در اپوزیسیون دیده، حداقل در تلویزیون فاکس نیوز، یا سی ان ان، یا ان بی سی، و… مشت محکمی بر دهان همه مزدوران وزارتی بزنی به بی بی سی هم بگویی که دیدی که رسوا شد دلم.

  یکبار هم که شده بگویی والله “مقاومت سترگ مردم ایران” خیلی مظلوم واقع شده است، و ما هنوز به زنان مجاهد بطور دسته جمعی تجاوز نکرده ایم. فقط یکی رو که اعلام کردیم را کرده ایم. که او را نیز مریم پاک رهایی نامیدیم. از صدام پول نمیگرفتیم. مجاهدین را زندانی و شکنجه و اعدام نکرده ایم. و یکی به یکی نشان دهی که همه سیاستهایت درست بوده و هست. حالا اگر کسی نمیتواند ببیند دیگر تفصیر ما نیست.

  آخر این روا ست؟ آیا اجازه دادن به اینکه خدایی نکرده در ذهن مردم ایران خدشه ای به مقاومت پاک و پاکیزه شما وارد شود خیانت به این جنبش نیست؟ آیا سکوت شما عملا خیانت به امید و اعتماد مردم نیست؟

  شما که هرروز داری خون میدهی بعد عده ای فکر کنند که نه خیر شما شبهای آنچنانی رابا زنان مجاهد میگذرانی که حتی در یوتیوب هم نمیتوان گذاشت و مغازه های سکسشاپ هم از پذیرش ویدئو آن معذورند.
  یا خدایی نکرده فکر کنند که شما مجاهدین را فرستادی نزد شکنجه گران صدام آموزش شکنجه بگیرند. درست است؟ آیا زبانم لال این سکوت و این بی عملی در مقابل اینهمه صداقت و پاکی و اوج فدا، ناروا و خیانت به جنیش ایکه پاک و پاکیزه است نیست.
  در زیر جهت اثبات حرفهایم و اینکه بدانی چقدر درست میگویم وضعیت یکی از همین مزدوران را میآورم که ببینید که آیا سکوت شما و ظاهر نشدن شما درهیچ رسانه مستقل جهت دفاع از این مقاومت واقعا خیانت است یا خیر؟
  همین الان یک پیشنهاد خیلی عالی به ذهنم زد که اگر پیشنهاد اولم را نمیتوانی اجرا کنی اینکی را اجرا کنی حداقل رژیم اگر همین چند روزه سرنگون نشود در بن بست لاعلاج قرار میگیرد و نه از آن لاعلاجها که تو میگویی.
  و آن اینکه بیا همین مجاهدینی که صدها بار “اگر پيشرفت، خزيدن زير عباي ملا ورسيدن به آب ونون از قبل خون دل مردم واعدام وكشتار و…باشد كه اصلا نيازي به مبارزه نبود با يك دست بوسي( نه حتي مثل باقروند خيانت وجنايت ولو دادن وشكنجه خانواده ها وتجاوز وبازجوئي زندانيان كه رژيم از همه اينها كه باقروند مرتكب شده فيلم وسند دارد) از خميني كافي بود كه به مقام وپول برسند والبته خيلي ها از شما داشتيد وتف كرديد تا زير عباي ملا نروید وپرچم شما هم هيهات منا الذله بوده وهست رنگش هم نه سياه است ونه سبز كه سرخ سرخ است. اتفاقا هم نامش مجاهد وهم آرم وآرمان خودش را دارد وهم وفاي بعهد با خدا وخلق را اثبات كرده است.“
  را که آورده ای آلبانی حصارهایشان را باز کن و بفرست در میان ایرانیان اروپا تا حقایق را به همه بگویند و آتشی بیفروزند در خیابانها و سیته ها و … نظرت چیه؟ با مریم مشورت کن!
  درضمن آن ویدئوهایی که از قتل و کشتار توسط مزدوران منتقد داری را نیز بده که سی ان ان و … پخش کنند تا همه بدانند که شما تابحال یکبار هم دروغ نگفته ای و اصلا نمیدانی دروغ چیست.
  والله بکارنگرفتن اینهمه استعداد با پرچم هیهات مناالذله خیانت است. خیانت است خیانت است. از ما گفتن.

  پاسخحذف
 4. فشاگری: سابقه فریب دادن ارگانهای رسمی و بین اللملی توسط فرقه مسعود رجوی
  مارس 3, 2016
  به بهانه اعتراض خانواده های مجاهدین به یونامی و کمیساریا عالی پناهندگی
  بقلم داود ارشد
  سالهاست که آقای مسعود رجوی بعد از شهادت موسی و اشرف و ضربه دوازده اردیبهشت سال 1361 از استراتژی مبارزه به استراتژی دروغ و دجالگری و فریب جهان جهت لاپوشانی این حقیقت که یک تشکل ضد انقلابی و تروریستی است روی آورده است. این امر در تمامی ابعاد از پهنه درون تشکیلات تا حامیان و همسویان سیاسی همچون شورای کرایه ای ملی مقاومت و هواداران تا بقیه جهان را شامل میشود.
  در عملیات های تروریستی دورن شهری مردم علیه ما عمل میکردند رجوی آنرا در تبلیغاتش ازآن بعنوان حمایت گسترده مردمی از عملیات تروریستی نام میبرد.
  تیمهای تروریستی اعزامی از عراق در بازرسی های ورودی شهرها دستگیر میشدند رجوی از آن بعنوان درگیری گسترده در شهر توسط تیم تروریستی نام میبرد.
  تشکیلات تماما علیه رجوی و خیانتهای او در تغیان بود آنوقت رجوی در تبلیغاتش از مجاهدین لم یرتابو سخن میگفت و میگوید.
  در مرزهای کشور عملیات علیه سربازان ایرانی با شرکت 90% ارتش عراق و 10% نیروهای مجاهدین انجام میشد آنوقت رجوی در تبلیغاتش از عملیات شگفت انگیز خود یاد میکرد.
  مجاهدین در درون تشکیلات در ابعاد صدها نفره دستگیر، زندان، شکنجه و کشته میشدند و آنوقت رجوی در تبلیغاتش از رهبری توحیدی عاری از استثمار که روح لطفیش از عیسی مسیح نیز لطفیتر است حرف میزد.
  جهت فریب بیشتر جهان و شورای کرایه ای خودش رجوی رژه راه میانداخت و ما مجبور بودیم که در انتهای رژه بطور صدباره مجاهدین را سوار خود رو کرده به ابتدای رژه ببریم تا دوباره رژه بروند و رژه ساعتها بطول انجامد. و رجوی بتواند فریب خودش را ادامه دهد.
  زمانیکه ارتش آمریکا برای بازدید از آسایشگاههای مجاهدین در ا شرف و دیدن وضعیت انسانی مجاهدین تحت حاکمیت رجوی از این آسایشگاهها بازدید کردند، طی یک اطلاعیه فوری به ما ابلاغ شد که در تمامی آسایشگاهها وسایل ارتباط جمعی مانند تلفن، تلویزیون ، گل و گلدان گذاشته و تعداد تخت ها را به یک سوم تقلیل دهیم. تا آمریکا فکر کند که حقوق اولیه مجاهدین تحت حاکمیت توتالیتریستی رجوی در ارتباط آزاد با جهان رعایت میشود.
  در تظاهراتهای خارج ازکشور حداکثر شرکت کنندگان 100الی 150 نفر بودند ابلاغ میشد که بنویسید که 3000نفر شرکت کردند، وقتی اعتراض میکردیم با مارک طرفدار رژیم مواجهه میشدیم.
  زمانی رسید که حتی کسی در تظاهرات شرکت میکرد گفتند که از اعراب بیکار استفاده کنید. حتی افراد بی خانمان را به تظاهرات بکشانید و با قول ساندویج و نوشابه و… آنها را وارد تظاهرات کنید. تا بتوانیم جهان را فریب دهیم که تروریسم در ایران طرافدار دارد.
  بنده در جریان کنسرت مرضیه در آلبرت هال لندن که هر انگلیسی آرزو میکند که در کنسرتی در آن شرکت کند و قیمت بلیط تا 500پوند هم میرسد مسئولیت داشتم. بلیط ها نه تنها خریده نمیشد و بلکه کسی حاضرنبود علیرغم علاقه ای که به مرضیه داشتند بدلیل سازمان دادن آن توسط رجویها در آن شرکت کند. مجبور شدیم نزدیک به هزار بلیط مجانی در لندن است بین مردم پخش کنیم بدون اینکه بگوئیم که کنسرت چیست تا از علاقه مردم به حضور در آلبرت هال استفاده کنیم و با فریب آنها را به آنجا بکشانیم که صندلیها خالی نباشد. ولی باوجود بسیج تمامی نیروهای و هواداران و خانواده های مجاهدین از سراسر اروپا و آمریکا با پرداخت هزینه سفر و هتل و غذای آنها باز تمامی صندلیها پر نشد.
  درکنسرت الزکورت لندن که بنده ضمن داشتن مسئولیت و حضور در حفاظت چسبیده مریم رجوی و شرکت در ملاقاتهایش با وزارت خارجه انگلیس و یاسرعرفات، تجربه آلبرت هال لندن را داشتم، از آنجاکه ایرانیها در این برنامه نه تنها شرکت نمیکردند بلکه لعن و نفرین نیز میکردند. بطور گسترده و از چندین ماه قبل بلیط های مجانی به همراه سفر مجانی با پرداخت تمامی هزینه ها از هتل، غذا و تردد بین اعراب و افریقایی ها و … پخش کردیم. این علیرغم بسیج درون تشکیلاتی بود که از سراسر اروپا و آمریکا از اعضا و … آورده شده بودند. در ضمن بنده مسئولیت بیمه کنسرت الزگورت را نیز داشتم که مبلغ 100هزار پوند جهت بیمه آن پرداخت کردم.

  پاسخحذف
 5. در جریان مسابقه فوتبال جام جهانی 1998 لیون فرانسه بنده جزء تیم برگزار کننده بهمراه (محمدعلی جابرزاده، فرهاد منانی، حسین مدنی و احمد حنیف نژاد) به اروپا آمدیم. بنده مسئولیت بسیج نیرویی و تهیه بلیط قطار و اعزام نفرات به لیون را داشتم. یک قلم فقط 30هزار مارک آلمان بنده از ایستگاه قطار شهر بن بلیط قطار به مقصد لیون فرانسه خریدم تا با فریب مردم آنها را به شرکت در مسابقه فوتبال جام جهانی در لیون بکشانیم. و بعنوان ایرانیان طرفدار تروریسم رجوی به جهان جا بزنیم. در هنگام بازگشت بلیط ها به اندازه کافی وجود نداشت و کسانیکه به لیون برده شده بودند علیرغم پایان مسابقه تا صبح روز بعد در میدان اصلی شهر را تا صبح بیدارخوابی کشیدند که همین امر باعث اعتراض و تظاهرات توسط شرکت کنندگان خارجی فریب خورده و بعضی ایرانیان علیه سازمان شد. که بلافاصله بلیط قطار تهیه شد که اعتراضات دامنه بیشتری نیابد.
  جام جهانی
  در جریان آکسیون دورتموند آلمان جهت حضور مریم رجوی در آن که با کنسرت مرضیه بانوی آواز ایران همراه بود بنده جزء ستاد برگزار کننده بودم با مسئولیت افسانه (حمیده شاهرخی). طی قراردادهایی با شرکتهای اتوبوسرانی خصوصی از بعضی شهرها و مراکز استانهای آلمان جهت انتقال مجانی فریب خوردگان جهت شرکت در یک کنسرت در دورتموند بستم که البته در آخرین روز قبل از کنسرت بدلیل مسائل سیاسی و هوشیاری دولت آلمان از ورود مریم رجوی در آن جلوگیری شد. مبلغ قرارداد اتوبوسها به دویست هزار مارک بالغ میشد.
  …………..
  این داستان درام فریب و نیرنگ فرقه رجوی هرچه که میگذرد عمیتر و غیر انسانی تر میشود. همین هفته گذشته دیداری در پاریس با آقای علی المرعبی روزنامه نگار و سیاستمدار و از شخصیتهای ناسیونالیست ناصریست لبنانی مقیم فرانسه و حامی سابق فرقۀ رجوی در فرانسه داشتیم که در آن آقای المرعبی از نفرت اعراب فریب خورده توسط فرقه رجوی جهت شرکت در جلساتشان و اینکه چگونه یک تشکل دم از آزادی و دمکراسی میزند ولی خودش بالاترین حقوق و آزادی ما را در بیان نظراتمان با توصل به زور نابود میکند، بین ما اعراب و دیگران تبعیضی فاشیستی قائل میشود و رفتاری بغایت توهین آمیز دارد.
  250 145
  که به ایشان توضیح داده شد که رجوی فکر میکند که هرکس را که به جلسات خودش میبرد چون هزینه رفت و آمد و … را مپردازد بنده و اسیر او بوده و باید باشند و جز شعارهایی که از آنها خواسته میشود نه میتوانند بدهند و نباید بدهند. در ضمن از ما چه مجاهدین وچه ایرانیان و چه اعراب بعنوان وسیله ای جهت فریب غریبی ها استفاده میکند. و هیچ ارزشی انسانی برای این دسته که آنرا سیاهی لشکر مینامد قائل نیست. و تنها بدنبل فریب غرب و ساختن تبلیغات از فیلمهای مراسم است.
  بنابراین خانواده ها نباید از فریب خوردن کمیساریا و یونامی تعجب کنند که کمیساریا و یونامی در شگفتی دیده اند که تمامی مجاهدین در لیبرتی از تمامی امکانات ارتباطی برخوردار هستند!!!!!!!!!!!!!!!!
  در زیر به گزارش دقیق از تخریب تمامی امکانات نه تنها ارتباطی بلکه حتی حداقل امکانات رفاهی لیبرتی قبل از انتقال مجاهدین از اشرف به لیبرتی که عراق تدارک دیده بود، و توسط عیسی آزاده از مسئولین اجرای همین تخریب و گزارش میشود گوش فرا دهید.افشای تخریب امکانات لیبرتی

  پاسخحذف
 6. 1. شما که برای همه انتقادات و ایرادات جواب دندان شکنی به این محکمی دارید.
  2. شما که مجاهدین جان برکف خود را دستگیر، شکنجه و اعدام نکرده اید.
  3. شما که همین مجاهدین منتقد را در داخل تشکیلات بدلیل اعتراض به آدم ربایی، سرکوب و شکنجه محکوم به اعدام نکرده اید.
  4. شما که علی زرکش را محکوم به اعدام نکرده اید.
  5. شما که او را در فروغ شهید نکرده اید.
  6. شما که به زنان مجاهد تجاوز نکرده اید.
  7. شما که با زنان مجاهد نه تک به تک که بصورت دست جمعی همخوابگی نکرده اید. و همه اینها ساخته و پرداخته وزارت اطلاعات رژیم است.
  8. شما که از مجاهدین نمیخواهید که خانواده های خود در صورت مقابله با آنها را بکشند.
  9. شما که از مردم ایران را بدلیل اینکه امام زمان بودن آقای رجوی را حلوا حلوا نکرده اند لعن و نفرین نکرده اید.
  10. شما که هیچگاه آمریکایی ها را نکشته اید.
  11. شما که قصدتان نابودی تمدن بشریت نیست.
  12. شما که زنان را از مردان در قرارگاههایتان حتی هنگام ورزش جدا نمیکنید.
  13. شما که از قرآن و نهج البلاغه برای تحمیق مجاهدین و وادار کردنشان به تن دادن به انواع جنابات علیه همدیگر استفاده نکرده اید.
  14. شما که اساسا با دشمن مردم ایران، برادر صدام حسین در کشتار مردم همکاری نکرده اید.
  15. شما که بخاطر خدماتی که به برادر صدام کرده اید پولی دریافت نکرده اید.
  16. شما که کردها را (غیر از کردهای مجاهد) را نکشته اید.
  17. شما که اطلاعات شهرها و جبهه ها را برای حملات صدام جهت قتلعام سربازان ایرانی به آنها نداده اید.
  18. شما که در کوچه و خیابان مردم را به گلوله نبسته اید.
  19. شما که آنهائیکه فکر میکرده اید طرفدار رژیم هستند را اعدام نکرده اید.
  20. شما که به مجاهدینی که با دستور شما و با سیاست شما زندانی و شکنجه شده اند و درنهایت آزاد شده اند نگفته اید که چرا زنده هستید.
  21. شما که به مجاهدین زنده نگفته اید که مجاهد آن است که در بهشت زهرا آرمیده.
  22. شما که به مجاهدین زنده نگفته اید که شما ها اضافه زنده هستید.
  23. شما که به کسانیکه میخواستند از دستگاه شما خارج شوند زندانهای طویل المدت 2-4 سال در داخل تشکیلات و 8 سال در زندان معروف ابوغریب نداده اید.
  24. شما که فرزندان مجاهدین را با فریب به اشرف نبرده اید.
  25. شما که همین فرزندان فریب خورده را تحت فشارها وادار به خود کشی و یا خودکشی نکرده اید.
  26. شما که از خانواده های مجاهدین بعنوان سپر انسانی در دوران عملیات البته بحق و نه تروریسم خود استفاده نکرده اید.
  27. شما که مجاهدین را اولا زندانی که نکرده اید، ولی بعنوان پذیرایی مثلا هشت سالی در سلولهای انفرادی نگهنداشته اید.
  28. شما که اصلا مجاهدی را به زندان ابوغریب صدام تحویل نداده اید.
  29. شما که هیچ مجاهدی را صدام برای شما بعنوان اسیر جنگی با رژیم تعویض نکرده است.
  30. شما که اصلا کسی بنام پرویز احمدی که زیر شکنجه کشته شده را نمیشناسید و هیچگاه در 500کیلومتر اشرف هم دیده نشده.
  31. شما که کسی بنام جواد خراسان که پرویز احمدی را کشته را نمیشناسید.
  32. شما که اصلا دستور خود سوزی آنهم در قرن بیست و یکم را صادر نکرده اید.
  33. شما که اصلا ترسی از دیدار مجاهدین لم یرتابوا با پدران و مادران پیرشان ندارید و لرزه بر اندام پیر و فرطوت شما نمیافتد.
  34. شما که مجاهدینی دارید که در مقابل موشک و خمپاره ای که مدعی هستید همین وزارت اطلاعات بسمت لیبرتی روانه میکند سینه سپر میکنند و با ساز و دهل میگویند بیا بیا.
  35. شما که وقتی همین وزارت اطلاعات مورد ادعای شما خانواده های مجاهدین لم یرتابوا را بسمت لیبرتی روانه میکند کل لیبرتی که هیچ زلزله 80 ریشتری اورسواز را نیز فرانمیگیرد.
  36. شما که در مقابل همین خانواده های بدتر از بمب و خمپاره و موشک مجبور نمیشوی خودت بمیدان بیایی کتاب خانواده را بنویسی.
  37. شما که در اوج فدا و قربانی پا پیش میگذاری که گنبد آهنین’ سامانه دفاع ضد خانواده تحت نام “خانواده مجاهدین یا مزدوران ارتجاع” را بنویسی و برای اولین بار این سلاح استراتژیک را بنام خودت ثبت میکنی.
  38. شما که اتفاقا مجاهدینی داری که وفاي بعهد با خدا وخلق را اثبات كرده اند ولی بجای اینکه کمک شما کنند علیه شما هستند.
  39. شما که همواره قبل از همه مجاهدین شهید میشوی.
  40. شما که قبل از موسی و اشرف شهید شدی هیچ، بلکه هر روز با تک تک شهیدان چندبار شهید میشوی.
  41. شما که هیچگاه فرار را بر قرار ترجیح نداده و نمیدهی.
  42. شما که حتی به زن مهدی ابریشمچی رحم میکنی
  43. شما که اصلا دروغ نمیگویی که قرار است با مجاهدین در اشرف هنگام حمله آمریکایی ها و بمباران بمانی.

  پاسخحذف
 7. شما با گنجاندن یک کامنت به زبان انگلیسی و فاصله انداختن بین کامنت واقعی تلاش میکنید که نظرات واقعی را از دید خوانندگان هرچند محدود به خودتان هم مخفی کنید.اینکارتان نیز مانند مبارزه تا جعلی است. با جعل مبارزه نمیتوانید جنایات خود را بپوشانید. و به دیکتاتوری خود لباس دمکراسی بپوشانید
  1. شما که برای همه انتقادات و ایرادات جواب دندان شکنی به این محکمی دارید.
  2. شما که مجاهدین جان برکف خود را دستگیر، شکنجه و اعدام نکرده اید.
  3. شما که همین مجاهدین منتقد را در داخل تشکیلات بدلیل اعتراض به آدم ربایی، سرکوب و شکنجه محکوم به اعدام نکرده اید.
  4. شما که علی زرکش را محکوم به اعدام نکرده اید.
  5. شما که او را در فروغ شهید نکرده اید.
  6. شما که به زنان مجاهد تجاوز نکرده اید.
  7. شما که با زنان مجاهد نه تک به تک که بصورت دست جمعی همخوابگی نکرده اید. و همه اینها ساخته و پرداخته وزارت اطلاعات رژیم است.
  8. شما که از مجاهدین نمیخواهید که خانواده های خود در صورت مقابله با آنها را بکشند.
  9. شما که از مردم ایران را بدلیل اینکه امام زمان بودن آقای رجوی را حلوا حلوا نکرده اند لعن و نفرین نکرده اید.
  10. شما که هیچگاه آمریکایی ها را نکشته اید.
  11. شما که قصدتان نابودی تمدن بشریت نیست.
  12. شما که زنان را از مردان در قرارگاههایتان حتی هنگام ورزش جدا نمیکنید.
  13. شما که از قرآن و نهج البلاغه برای تحمیق مجاهدین و وادار کردنشان به تن دادن به انواع جنابات علیه همدیگر استفاده نکرده اید.
  14. شما که اساسا با دشمن مردم ایران، برادر صدام حسین در کشتار مردم همکاری نکرده اید.
  15. شما که بخاطر خدماتی که به برادر صدام کرده اید پولی دریافت نکرده اید.
  16. شما که کردها را (غیر از کردهای مجاهد) را نکشته اید.
  17. شما که اطلاعات شهرها و جبهه ها را برای حملات صدام جهت قتلعام سربازان ایرانی به آنها نداده اید.
  18. شما که در کوچه و خیابان مردم را به گلوله نبسته اید.
  19. شما که آنهائیکه فکر میکرده اید طرفدار رژیم هستند را اعدام نکرده اید.
  20. شما که به مجاهدینی که با دستور شما و با سیاست شما زندانی و شکنجه شده اند و درنهایت آزاد شده اند نگفته اید که چرا زنده هستید.
  21. شما که به مجاهدین زنده نگفته اید که مجاهد آن است که در بهشت زهرا آرمیده.
  22. شما که به مجاهدین زنده نگفته اید که شما ها اضافه زنده هستید.
  23. شما که به کسانیکه میخواستند از دستگاه شما خارج شوند زندانهای طویل المدت 2-4 سال در داخل تشکیلات و 8 سال در زندان معروف ابوغریب نداده اید.
  24. شما که فرزندان مجاهدین را با فریب به اشرف نبرده اید.
  25. شما که همین فرزندان فریب خورده را تحت فشارها وادار به خود کشی و یا خودکشی نکرده اید.
  26. شما که از خانواده های مجاهدین بعنوان سپر انسانی در دوران عملیات البته بحق و نه تروریسم خود استفاده نکرده اید.
  27. شما که مجاهدین را اولا زندانی که نکرده اید، ولی بعنوان پذیرایی مثلا هشت سالی در سلولهای انفرادی نگهنداشته اید.
  28. شما که اصلا مجاهدی را به زندان ابوغریب صدام تحویل نداده اید.
  29. شما که هیچ مجاهدی را صدام برای شما بعنوان اسیر جنگی با رژیم تعویض نکرده است.
  30. شما که اصلا کسی بنام پرویز احمدی که زیر شکنجه کشته شده را نمیشناسید و هیچگاه در 500کیلومتر اشرف هم دیده نشده.
  31. شما که کسی بنام جواد خراسان که پرویز احمدی را کشته را نمیشناسید.
  32. شما که اصلا دستور خود سوزی آنهم در قرن بیست و یکم را صادر نکرده اید.
  33. شما که اصلا ترسی از دیدار مجاهدین لم یرتابوا با پدران و مادران پیرشان ندارید و لرزه بر اندام پیر و فرطوت شما نمیافتد.
  34. شما که مجاهدینی دارید که در مقابل موشک و خمپاره ای که مدعی هستید همین وزارت اطلاعات بسمت لیبرتی روانه میکند سینه سپر میکنند و با ساز و دهل میگویند بیا بیا.
  35. شما که وقتی همین وزارت اطلاعات مورد ادعای شما خانواده های مجاهدین لم یرتابوا را بسمت لیبرتی روانه میکند کل لیبرتی که هیچ زلزله 80 ریشتری اورسواز را نیز فرانمیگیرد.
  36. شما که در مقابل همین خانواده های بدتر از بمب و خمپاره و موشک مجبور نمیشوی خودت بمیدان بیایی کتاب خانواده را بنویسی.
  37. شما که در اوج فدا و قربانی پا پیش میگذاری که گنبد آهنین’ سامانه دفاع ضد خانواده تحت نام “خانواده مجاهدین یا مزدوران ارتجاع” را بنویسی و برای اولین بار این سلاح استراتژیک را بنام خودت ثبت میکنی.
  38. شما که اتفاقا مجاهدینی داری که وفاي بعهد با خدا وخلق را اثبات كرده اند ولی بجای اینکه کمک شما کنند علیه شما هستند.
  39. شما که همواره قبل از همه مجاهدین شهید میشوی.
  40. شما که قبل از موسی و اشرف شهید شدی هیچ، بلکه هر روز با تک تک شهیدان چندبار شهید میشوی.
  41. شما که هیچگاه فرار را بر قرار ترجیح نداده و نمیدهی.
  42. شما که حتی به زن مهدی ابریشمچی رحم میکنی

  پاسخحذف