مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۴ خرداد ۲۵, دوشنبه

مختار بالمختار كشته شد - بالمختار کیست؟

بالمختار کیست؟

بالمختار متولد سال 1972 و تبعه الجزایر است. در سال 1989 به افغانستان مهاجرت کرد و در آنجا در یکی از درگیری ها یکی از چشمانش را از دست داد. در سال 1992 به الجزایر بازگشت و رهبر گروهی به نام «المرابطون» وابسته به القاعده شد.
او پیش از کشته شدن، در چندین عملیات تروریستی شرکت کرده بود. بالمختار در سال 2005 در عملیاتی در موریتانی که به «غزوه بدر موریتانیا» نامگذاری شد، و در آن 18 نظامی این کشور کشته شدند، شرکت کرده بود.
وی همچنین رهبر عملیات گروگانگیری در میدان گازی المناس الجزایر بود؛ عملیاتی که کشته شدن 37 خارجی را در پی داشت.

۱ نظر: