مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۴ خرداد ۱۵, جمعه

افشاي ياران شيطان: محمد كرمي بريده مزدور وگماشته گشتاپوي ملاها پادو م...

افشاي ياران شيطان: محمد كرمي بريده مزدور وگماشته گشتاپوي ملاها پادو م...: «محمـد كرمـي»از لباس شخصي هـاي بـرون مـرزي رژيـم(نـوپـو) ايران افشاگر محمد كرمي از مزدورلمپن هاي خارج كشوري رژيم و يك...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر