مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۴ خرداد ۱۴, پنجشنبه

علي اكبر راستگو مامور خطرناك وزارت اطلاعات ومهدي خوشحال همكارش در حال تو‌طئه چيني عليه پناهندگان ايراني در فرانسه ميباشد



اين دو مامور وزارت اطلاعات از آلمان به سركردگي محمد حسين سبحاني تروريست اطلاعاتي وچاقوكش حرفي به فرانسه آورده ميشود بنا به اطلاعاتي كه از درون نفراتي كه قبلا با سبحاني كار ميكرده عليه پناهدگان ايراني در حال اقدامات عملي بفرموده محمود علوي وزير گشتاپوي ملا ها هستند 
آنها آموزشهاي تروريستي را در تهران ديده وبوسيله سفارت ملاها در فرانسه توجيه شده اند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر