مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۴ خرداد ۱۳, چهارشنبه

خميني- بمناسبت سالمرگ خميني دجال شد بشرتحریکات خمینی برای صدور انقلاب آتش جنگ را افروخت

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر