مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۴ تیر ۹, سه‌شنبه

داوود باقروند بريده تروريست دست ساز اژه اي وصادراتي محمود علوي به آلمان واروپا

داوود باقروند بريده تروريست دست ساز اژه اي وصادراتي محمود علوي به آلمان واروپا


داوود باقروند ارشد تروريست آموزش ديده واولين محصول غلامحسين اژاي وزير اطلاعات وقت خامنه اي به آلمان صادر شدهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر