مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۴ خرداد ۱۱, دوشنبه

چگونگي استخدام علي اكبر راستگو وريلي كه وزارت اطلاعات با ا و رفت


علی‌اکبر راستگو يكي از مأموران وزارت بدنام اطلاعات رژيم ايران است او چگونه استخدام شد وچه ريلي رفتنحوة استخدام و آموزش علي اكبر راستگو 
علی‌اکبر راستگو يكي ديگر از مأموران وزارت بدنام اطلاعات رژيم ايران است كه با ماسك «عضو سابق مجاهدين» و زير نام انجمن‌های پوششي آخوندها در آلمان، در خدمت كارزار اهريمنسازي ملايان عليه مجاهدين و مقاومت ايران فعاليت می‌کند. ادعاي دروغ «عضو سابق مجاهدين» در حالی است كه وي به‌جز چند ماه در سال 1365، هیچ‌گاه نزد مجاهدين نبوده است.
 نامبرده در اوايل سال 1374 از طریق فردي به‌نام عباسي در سفارت رژيم در آلمان (كه بعداً به‌عنوان عنصر نامطلوب از اين كشور اخراج شد) به‌خدمت وزارت اطلاعات در‌آمد. وي در اولين ديدارش با عباسي 8 صفحه اطلاعات عليه اپوزيسيون در اختيار رژيم قرارداد و به‌این‌ترتیب مورد اعتماد قرارگرفته و به استخدام اطلاعات آخوندها درآمد. راستگو كمي بعدازاین تاريخ به‌طور مخفيانه به ايران تحت حاكميت ملاها رفت. عباسي، مأمور سفارت رژيم ايران در آلمان، شخصاً تمامي مسائل ورود و خروج و رفت‌وآمد راستگو را، در فرودگاه فرانكفورت و در فرودگاه تهران حل‌وفصل كرد. وزارت اطلاعات در فرودگاه تهران وي را از در ويژه، بدون بازرسي چمدان و وسايل خارج نمود و با يك وسيله نقليه متعلق به آن وزارتخانه، مستقيماً به يكي از خانه‌های امن در تهران منتقل كرد. راستگو دو هفته در ايران به سر برد، ولي براي اينكه همکاری‌اش با وزارت اطلاعات لو نرود و فاش نگردد كه تردد كرده است، حضورش در ايران را مخفي نگهداشت و حتي به شهر خودش يعني بابل نرفت. وي طي دو هفتهيي كه در ايران بود، يك هفته را براي آموزش‌های اطلاعاتي در تهران گذراند و يك هفته نيز به نوشهر رفت. بعدازاین بازگشت از ايران، راستگو تلاش كرد كه رفتن خود به ايران را براي ايرانياني كه او را می‌شناختند كتمان كند و به آن‌ها می‌گفت به ايتاليا رفته است. ولي افرادي كه در ايران او را ديده بودند به پناهندگان ايراني اطلاع دادند كه راستگو را در تهران دیده‌اند كه با عوامل وزارت اطلاعات تردد داشته است.

كميسيون امنيت و ضد تروريسم شوراي ملي مقاومت ايران در خردادماه 1378 با صدور اطلاعيه يي افشا كرد كه: «علی‌اکبر (بهمن) راستگو علاوه بر ارتباطات تنگاتنگ با سفارت رژيم در بن، مستقيماً با بخش برون‌مرزی وزارت اطلاعات در تهران نيز ارتباط دارد. رابط او فردي به نام ”تقوايي” است كه راستگو از طريق تلفن دستي با وي ارتباط دارد و در مسافرت‌های نوبهيي به تهران توسط وي توجيه می‌شود».
علی‌اکبر راستگو گرداننده انجمن پوششي وزارت اطلاعات موسوم به آوا می‌باشد كه محل انجام توطئه‌های مأموران برون‌مرزی رژيم در كلن است.

۲ نظر: