مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۳ آذر ۶, پنجشنبه

شكست در مذاكرات با ايران، بهتر است از يك معامله بد وال استريت 25 نوامبر 2014 مقاله آقاي خوزه ازنار نخست وزير سابق اسپانياوال استريت 25 نوامبر 2014
مقاله آقاي خوزه ازنار نخست وزير سابق اسپانيا
تهران براي ساليان تقلب كرده است و آيا ما فكر ميكنيم كه اين رژيم به ناگهان در موضوع هسته اي شفافيت نشان خواهد داد ؟
دقيقا مانند هر رهبر غربي كه دائما به  برنامه هسته اي ايران توجه دارد ميگويم كه : “ عدم وجود يك معامله بهتر از يك معامله بد است ” و متاسفانه لفاظي با واقعيت منطبق نيست . ما درباره نامه هاي مخفي كه در آنها ايران براي مصالحه خواهش ميكرد آموخته ايم ، ما درباره اشتهاي تجارت براي عادي كردن روابط با رژيم آيت الله ها ميدانيم ، و ما ميتوانيم تمايل رواني سياستمداران را براي بررسي كردن ايران به عنوان يك مشكل حل شده را حس كنيم .
هنوز ، يك معامله بد يك معامله بد است . ضرب الاجل 24 نوامبر سپري شد درحالي كه نه يك تغيير قابل توجه در درخواستهاي ايران به عمل آمد و نه همكاري بيشتري از جانب تهران مشاهده شد . عليرغم اين ، كشورهاي غربي تحت هدايت ايالات متحده مذاكرات را تا تابستان آينده تمديد كردند . در تمايل ما در  بازي ايران من معتقدم كه ما در حال پيشروي به امضاء يك معامله خيلي بد هستيم .
هنگامي كه تلاشهاي مخفيانه هسته اي ايران و كاربردهاي احتمالي نظامي آن يك دهه پيش كشف شد ، جامعه بين المللي از طريق چندين قطعنامه ملل متحد براي توقف ظرفيت غني سازي اورانيوم فرا خوان داد .  در يك سال و نيم گذشته ، آن هدف توسط دولتهاي غربي معلق شد و به ايران حق غني سازي اعطاء شد .
بنابراين گفتگوهاي هسته اي درباره اين موضوع هستند كه چه ميزان غني سازي اورانيوم اجازه داده ميشود و چه تعداد سانتريفيوژ ايران ميتواند به كار بيندازد . آن موضوعات فني و تكنيكي نبايد چشمان ما را بروي يك حقيقت پايه اي ببندد : ايران بعد از يك سري امتيازات بيشتر در اين زمينه يك قدرت هسته اي واقعي خواهد شد . و قادر خواهد بود كه اوانيوم با درجه پايين غني شده را توليد كند و زيرساختي را در اختيار خواهد داشت كه به سوي غني سازي نوع نظامي هر زمان كه رهبري ايران انتخاب كرد حركت كند .
وقتي كه در ده سال پيش اولين دور مذاكرات شروع شد . ايران توانايي عملياتي توليد يك بمب را نداشت . و در حال حاضر ايران همه  دانش ، قطعات و زيرساختها را براي توليد مواد شكافت پذير و آزمايش سيستمها را در اختيار دارد و ميداند كه چگونه اين اجزاء را تسليحاتي كند .
در تلاشي سخت براي زدودن  موضوع هسته اي از روي ميز كه در نتيجه آن  رابطه با ايران يك رابطه عادي بشود و كشور بتواند در جامعه بين المللي وارد بشود ما گاري را قبل از اسب قرار داديم . اين يك تغييرغم انگيز از انقلاب ايران 1979 است وقتي كه جمهوري اسلامي به عنوان يك كشور حامي تروريسم مشخص شد و به عنوان يك قدرت انقلابي در تبديل نظم جهاني در نظر گرفته شد .
به وضوح هركسي يك ايران معمولي را كه چهارچوبهاي بين المللي را محترم بشمارد و رفتاري همكاري كننده با ديگر ملل داشته باشد دوست دارد . ولي واقعيت اين است كه ايران جمهوري اسلامي مانده است با همه جاه طلبي هاي قدرت منطقه اي ، كارنامه حقوق بشرآن با هر هفت ساعت يك اعدام آن كه تاسفناك است . رابطه آن با گروهايي تروريستي نظير حماس و حزب الله كه ايران تهيه كننده تجهيزات و تسليحات وپول و مشاوره براي آنها ميباشد بيش از هر زمان ديگر قوي ميباشد . و حمايت آن از رژيم هاي خونريز مانند يكي درسوريه  يا دولتهاي فرقه اي مانند عراق بوجود آورنده بي ثباتي و مشكلات بسياري بوده است ونه راه حل .
جمهوري اسلامي در حال حاضر در لبنان و سوريه و يمن و عراق حضور و نفوذ دارد و بهاي كمي براي گسترش قدرت خود ميپردازد . رهبر عالي علي خامنه اي شخصا سه دهه قبل متعهد به عملي كردن  تصوير پيش بيني شده توسط آيت الله خميني شد : يك  دولت ايران شيعه انقلابي مذهبي ( بي رحم ) . فكر كردن به اين كه امتيازات اساسي از جانب غرب باعث تقويت آن چه كه مدره ها ناميده ميشوند امري پوچ و واهي ميباشد همانطور كه سالها قبل بوده است . آقاي خامنه اي و سپاه پاسداران كساني هستند كه بوسيله برنامه هسته اي قدرتمند شده اند ، و مردم ايران تحت رژيم سركوبگر براي سالهاي آينده باقي خواهند ماند . و اين يك پيشنهاد معمولي قابل پذريش براي هرانسان دمكرات نيست  .
آيا ما فكر ميكنيم ايران ناگهان تبديل به يك رژيم داراي شفافيت و قابل تاييد ميشود ؟ اگر رهبران تهران هر گونه تمايلي به توافق داشته باشند اين به دليل تحريمهاست كه آنها را مجبور كرده است زيرا كه بهاي سنگيني براي اين رهبران دارد كه درقدرت باقي بمانند . بعضي در حال حاضر به غرب فراخوان ميدهند كه در مورد تحريمها بيشتر منعطف باشد بعد از اين كه بعضي از آنها سال گذشته براي پاداش ايران جهت تمايلش براي گفتگو  با ما برداشته شد . ولي امتيازات فقط باعث تقويت سرسخت ها در تهران ميشود يعني آنهايي كه معتقدند كه غرب به سادگي درحال بحث كردن بين تسليم محض و مماشات است.
و در حال حاضر يك دور ديگر از مذاكرات هسته اي با ايران مي آيد . ما بايد به نخست وزير اسرائيل بنجامين نتانياهو توجه كنيم كه ميگويد : “ براي يك معامله با ايران عجله نكنيد كه به ايران اجازه دهد كه براي ساختن بمب عجله كند ” . حضور يك جمهوري اسلامي شيعه مسلح به سلاح اتمي در خاورميانه در حال حاضر ناپايدار، ميتواند عواقب وخيمي براي جهان داشته باشد . و الان وقت آن نيست كه بيشتر امتيازات داده شود ولي وقت آن است كه بيشتر فشار به آيت الله ها وارد شود .
ايران اسرار

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر