مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۳ آذر ۴, سه‌شنبه

سرباند مزدوران اطلاعات آخوندي يا لوطي عنترهاي وزارتي در آلمان و...محمد حسين سبحاني چاقو كش حرفه اي ملاها


۱ نظر: