مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۳ آذر ۵, چهارشنبه

افشاي ياران شيطان: بريدگان ونادماني كه براي وزارت اطلاعات كار ميكنند ...

۱ نظر: