مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۳ آبان ۲۷, سه‌شنبه

اطلاعيه-ايران: فراخوان براي نجات جان زنداني سياسي علي معزي

یکشنبه, 25 آبان 1393 08:34
  ايران افشاگر
  اطلاعيه-ايران: فراخوان براي نجات جان زنداني سياسي علي معزي

  دژخيمان رژيم ضدبشري آخوندي به تازگي زنداني سياسي آقاي علي معزي، را كه چند ماه بيشتر از محكوميت وي باقي نمانده و در آستانه آزادي است، به طور ناگهاني از زندان گوهردشت كرج به سلولهاي انفرادي بند 209 زندان مخوف اوين، منتقل كرده و او را تحت فشارهاي رذيلانه قرار داده اند. دژخيمان اطلاعات رژيم بارها به وي گفته اند كه ما نهايتا تو را در زندان «زجركش و تمام كش» خواهيم كرد و نبايستي زنده از زندان به بيرون بروي. زجركش كردن و سربه نيست كردن زندانيان سياسي يك روش شناخته شده و معمول در رژيم آخوندي است. دژخيمان از پاسخگويي به خانواده وي كه نگران جان وي هستند، سر باز مي‌زنند. محمد معزي برادر وي در سال 60 به خاطر هواداري از مجاهدين اعدام شد.
  علي معزي كه به خاطر سالها تحمل حبس و شكنجه از بيماريهاي مختلف از جمله بيماريهاي حاد كليه و انسداد روده رنج مي برد، در روز 8 مهرماه از شدت درد در ناحيه شكم بيهوش شد. دژخيمان به دنبال اعتراضهاي همبنديهايش، به ناچار او را به بيمارستاني در كرج منتقل كردند و براي اعمال فشار هرچه بيشتر، حتي در بيمارستان نيز او را با دستبند و پابند به تخت زنجير كردند. وي در حاليكه معالجه وي تمام نشده بود، يك هفته پس از بستري شدن دوباره به زندان كه در آنجا نيز از حداقل مراقبتهاي درماني محروم است، بازگردانده شد. در روز 20مهر، در حالي كه قرار بود براي ادامه مداوا به بيمارستان منتقل شود، به طور ناگهاني به زندان اوين در تهران منتقل گرديد.
  علي معزي از زندانيان سياسي دهه60، در سال 87 به خاطر سفر به عراق و ديدار با دو فرزندش در كمپ اشرف، بازداشت و به دو سال حبس تعزیری و سه سال حبس تعلیقی محکوم شد. وي براي سومين بار در خرداد90 به خاطر شركت در مراسم يادبود علي صارمي از زندانيان سياسي هوادار مجاهدين كه به دست رژيم آخوندي اعدام شد، بار ديگر زنداني گرديد.
  علي معزي به خاطر هواداري از سازمان مجاهدين و موضعگيريهايش عليه اقدامهاي سركوبگرانه رژيم عليه مقاومت ايران همواره زير شديدترين فشارها و شكنجه هاي جسمي و روحي قرار داشته است.
  مقاومت ايران عموم مراجع حقوق بشري به ويژه كميسر عالي حقوق بشر ملل متحد، گزارشگر ويژه وضعيت حقوق بشر در ايران، گزارشگران دستگيريهاي خودسرانه و شكنجه را به اقدامي مؤثر براي نجات جان اين زنداني سياسي كه طي يك ماه گذشته زير فشار و شكنجه شديد بوده و در معرض زجركش شدن قرار دارد، فرا مي‌خواند.
  دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
  24آبان 1393 (15نوامبر2014)

  هیچ نظری موجود نیست:

  ارسال یک نظر