مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۶ فروردین ۲۰, یکشنبه

چه چیزی به خال خورد که قربانعلی پور احمدی گماشته اطلاعات ملاها وسپاه پاسداران در گیلان اعتراف کند که من ازعوامل سرکوب خانواده ها درایران خاصه گیلان هستم !

چه چیزی به خال خورد که قربانعلی پور احمد گماشته اطلاعات ملاها وسپاه پاسداران در گیلان اعتراف کند که  من ازعوامل سرکوب خانواده ها درایران خاصه گیلان هستم !
 
تا کنون حرفها، داستانها وگزارشات زیادی ،از شهرها وحتی روستاهای گیلان داشتیم که قربانعلی پوراحمدی را بدتر از بسیجی دهن گشاد وقمه کش وپاسدار بد دهن وخونریز وماموراماکن سرکوب گر وخانه خراب کن وبازجوی خشن وبی ادب واطلاعاتی شکنجه گر معرفی کرده اند .
همچنین در خصوص اینکه پوراحمد یک قاتل است نوشته هائی از استان مازندران داریم که از روستاهائی بما رسیده که در اطراف کلمدان بابل قرار دارند (کلمدان روستای صمد نظری بود) همگی میگفتند که قربانعلی پوراحمدی با فرد دیگری که در گزارش اسم آن نیامده (که باحتمال قوی نمیدانستند که همدست قاتل او هادی شبانی بقول خودش وشعبانی بقول ما بوده است) صمد نظری را که یک خائن وشکنجه گر اطلاعات وسپاه تروریستی قدس وانجمن نجات مازندران بوده است را سر به نیست کردند که خودشان جای او بنشینند.
در یکی از این نامه ودیگری در نقل قول حضوری آمده بود که در مازندران شایعه شده بود که صمد نظری خیلی ازکارهائی  که حتی بسیجی ها پاسداران وشکنجه گر ها نمیکردند کرده بود وانجمن نجات رژیم در گیلان ومازندران را راه اندازی کرد که کنار برودونهایتا بدنبال زندگی ننگین خود برود ومیگفتند در میان فامیل آنقدر منفور شده بود که صمد نظری دچار فشارهای عصبی شده ومیخواست کنار برود از آنجا که اطلاعات وجزئیات زیادی از جنایات وزارت اطلاعات واطلاعات سپاه میدانست تصمیم گرفتند توسط قربانعلی پوراحمدی وهادی شعبانی او را به شیوه سعید امامی پاکسازی کنند
بیشتر بخوانید

افشاي ياران شيطان: صمد نظري وسعيد امامي وهر دو با يك شرنوشت ننگين و ...

 ،که دردسر برای وزارت اطلاعات وسپاه ورژیم ایجاد نکند ،که این کار را کردند واو را به شیوه سعید امامی ناکام کردندواینجوری بار دیگر در تاریخ ثابت شد که سزای خیانت همین است.
 این حرفها در آخرین سالگرد کشتن صمد نظری در سر قبرش هم بسیار دهن به دهن گشت ومردم هادی شعبانی را بعنوان قاتل به همدیگر نشان میدادند.
اما اینها حرفهائی بود که از شهرستانهای گیلان ومازندران داشتیم ولی حرف ما اینها نبود.
حرف ما امروز اما اعترافات شکنجه گر خانواده ها ،قربانعلی پوراحمدی عضواطلاعات سپاه قدس ودست پرورده محمد جواد هاشمی نژاد ،سرکرده مافیای هابیلیان وانجمن نجات رژیم وزیر دست خائن دیگری بنام ابراهیم خدابنده که بر اثر کثرت جنایت بسبک دژخیمان اطلاعات سپاه ووزارت اطلاعات توسط محمد جواد هاشمی نژار به مدیر عاملی انجمن نجات ارتقاء یافته است بزبان اشهدش اعتراف میکند که مراازعوامل سرکوب خانواده ها درایران خاصه گیلان میدانند !
ببنید از این واضح تر که نمیشد .حالا حدس بزنید که این جنایتکار چقدر منفور است که مردم او را شکنجه گر خانواده ها واز عوالمل اطلاعات میدانند والا بر مجاهدین ودست اندر کاران وکسانی که او را میشناسند که ابهامی نیست انجمن نجات متعلق به اطلاعات سپاه ووزارت اطلاعات است کار اخصش هم شکنجه خانواده های اشرفیان ومجاهدین میباشدوقربانعلی پوراحمد هم رئیس این نهاد مافیائی در گیلان میباشد.
حالا بجز مجاهدین خانواده ها وبستگان اشرفیان وهواداران استان گیلان این مزدور را نشان کرده اند ومیگویند که او از عوامل سرکوب وشکنجه خانواده ها میباشد.اعتراف این جنایتکار وتوجیه اعماش در پوش حقوق بشر و...هم ناشی از ترش وحشتی است که دست این مزدور در گیلان رو شده است.
البته جهت اطلاع آقای گماشته اطلاعات قربان علی پور احمدی که بسبک دژخیمان اطلاعات سپاه ووزارت کار حقوق بشری میکند مردم آنچه شما آنرا خیلی شیک عامل سرکوب خانواده ها نام گذاشتید، بدانید که خانواده ها ومردم گیلان تورا از دژخیمان وبازجویان وشکنجه گران حرفای دهه 60 وهنگام قتل عام سال 67 بدتر دانسته ومطلقا قابل بخشش نمیدانند .  
البته خود مزدور هم این را کتمان نمیکند وخیانت وجبهه عوض کردن ودرخدمت انجمن نجات بخشی از اداره اطلاعات سپاه واوزارت اطلاعات را افتخار خود میداندومیگوید که من بودم که تعدادی را جدا کردم والان هم اگر خانواده مجاهد یا مجاهدی بیابم نابود میکنم ومن میخواهم که تشکیلات مجاهدین نابود شوند وهمه مثل من خائن وشکنجه گر سپاه ووزارت شوند .
اما چیزی که این مزدوردون مایه نمیفهمد ویا میفهمد وکتمان میکند این است که تاریخ پاسخش به خائن وگماشته دشمن را بسیار روشن بیان کرده وجا جای تاریخ سزای آنرا کف دستانشان نهاده است اگر خمینی، لاجوردی ،صیادشیرازی، بهشتی ،کچوئی ،سعید امامی وقاسم سلیمانی ومسعود دلیلی وصمد نظری توانستند بر اثر خیانت وجنایت وشکنجه وکشتار وموشک وقتل عام مجاهدین ،تشکیلات پولادین ویک پارچه ووفادار به خدا وخلق را نابود کنند ،تو وهادی شعبانی قاتل صمد نظری وهمکار جنایت پیشه ات هم میتوانید این کار را بکنید شما هرگز از گندم ری نخواهید خورد کما اینکه قاتلان امام حسین هم نخوردند.همگی آنها آرزوی نابودی مجاهدین را بگور برده اند.
نگاه کوتاه به برنامه های پخش شده در آلبانی در مراسم روز زن وویژه تر از آن برنامه باشکوه روز تحویل سال چون دودی به چشم دشمن ونوری به چشم دوستان عمل کرده است وهمه گان دریافتند که مجاهدین از کمینگاه خامنه ای در عراق رسته وبرای او کمین سرنگونی نهاده اند با تشکیلاتی پولادین ومنسجم تر از همیشه  (دنیا وشرایط عوض شده است خان نعمت اوباما برای ملاها وشما ها جمع گردیده واوضاع علیه رژیم ومزدورانشان در منطقه است ) بیشک شما هم ناکام بوده هستید وبیشتر ناکامتر خواهید شدکسانی که سرنوشت خود را با سرنوشت ملایان خونریز تجاوزکار وجنگ افروز گره زده ان سرنوشت بسیار بسیار نگینی خواهند داشت. 
 بیشتر بخوانید

صمد نظري مزدوروگماشته اطلاعات ونجات در تصوير ازبریدگی وخيانت تاكشته شدن ...احمد هاجری گماشته بیمقدار وزارت اطلاعات ولوطی عنتر های سیرک وحوش ، انجمن نجات وعربده کش های هاررژیم البته باسم وپوش خانواده ( برادر یا خواهر یا...)


در رابطه با جنایت رژیم وسران رژیم وخائن بریده مزدوران بیشتز بخوانید

افشاگري علیه مزدوران اطلاعات در برنامه 20 80 از تلويزيون رنگارنگ آقاي محمود سرابيقربانعلي پوراحمدي مامور اطلاعات -جعل نامه وجعل امضا باسم خانواده هاي مجاهدين اشرفي براي انجمن نجات گيلان شعبه پوششی وزارت اطلاعات ملاها

به روی لینک زیر کلیک کنید وبخوانید

گماشته وزارت اطلاعات قربانعلی پور احمدی ازگیلان – وقتی یک خائن ، قاتل وعنتر لوطی های وزارت اطلاعات، بعنوان نویسنده قالب وکتابش رونمائی میشود

بیشتر بخوانید

بهزاد علیشاهی مزدور پیشانی سیاه وزارت بد نام اطلاعات - ننگ با رنگ پاک نمیشود چه رسد به ننگ وزارتی و مزدوری علیشاهی که با تبریکات وزارتی های دیگر پاک شود 


.
بهزادعلیشاهی که درنزدکرمانشاهیان و ایرانیان آزاده دیگر به دلقک علیشاه معروف است

ابراهيم خدابنده تواب بند 209(همراه با يك گالري انزجار آور) مربي ومدير انجمنهاي نجاست ومدير يكي از شعبه هاي خطر ناك اطلاعات ملاهادر داخل كشور


،صمد نظري 

داوود باقروند ارشد تروريست آموزش ديده واولين محصول غلامحسين اژاي وزير اطلاعات وقت خامنه اي به آلمان صادر شد
 در رابطه ترور وقتل های در زیر بیشتر بخوانید

آمران وعاملان قتلهای زنجیره ای آزاد ومجازات نشده اما افشا کنندگان ...

زال زاده بدست وزارت اطلاعات کار آجین شد خاطرات زنده یاد ستار لقائی از هنرمندان ایرانی

جزئیات قتل ابراهیم زال زاده ناشر آثار شاملو وانتشارت بامداد بدست سعید امامی

سعید شاهسوندی خائن وشاگرد جلاد اوین وشركت در طرح ترور دكتر كاظم رجوي شهيد بزرگ حقوق بشر

خامنه اي وسلسله اطلاعات مختلف درباره مافياي ولايت فقيه شماره1

مجتبي خامنه اي ودوستي با سعيد امامي و پايه ريزي قتل هاي زنجيره اي بعد از سفري به لندن

چاغرچی قاتل علی اکبر قربانی که مزدور ترک بود به ربودن اعتراف کرد واین مجاهد را در زیر شکنجه بشهادت رساند

علی اکبر قربانی قهرمانی که به فرماندهی پاسدار حقیقت پور ربوده شد وبعد از مثله شدن بقتل رسید

قاتلان علی اکبر قربانی - وربودن او در استانبول، طرح مشترک وزارت اطلاعات و نیروی تروریستی قدس

منصور حقيقت پور فرمانده جنایتکارترور مجاهد خلق علی اکبر قربانی عضو جنايتكار سپاه پاسداران را بشناسيد

جزئیات شکنجه وقتل علی اکبر قربانی یک مجاهد خلق و از فعالان ایرانی در ترکیه توسط وزارت اطلاعات وسپاه تروریستی قدس

سرهنگ دلشاد تهرانی افسر تحقیق پرونده قتل دکترکاظم سامی چرا وچگونه کشته شد

جزئیات قتل مشکوک محمد جلیلیان قاتل دکتر کاظم سامی توسط وزارت اطلاعات از زبان یک پاسدار که آن زمان معاون اداره کل امور انتظامی وزارت کشوربود

همسر دکتر کاظم سامی (2) از قتل همسرش میگوید ،قتلی که طرح مشترک سپاه ووزارت اطلاعات وبفرماندهی احمدی نژاد وبتصویب شورای عالی امنیت رژیم صورت گرفت

جزئیات قتل دکتر کاظم سامی بفرماندهی پاسدار احمدی نژاد وپاسدار حسین شریعتمداری که با قمه ودشنه در مطبش بقتل رسید

علی فلاحیان وزیر اطلاعات چگونه فاطمه قائم مقامی را بدام انداخت وبقتل رساند

لیست اسامی قربانيان قتل‌های زنجیره‌ای در نظام ولایت فقیه که توسط وزارت اطلاعات وسپاه صورت گرفت

تجاوز وقتل زهرا بنی یعقوب یکی از هزاران جنایات نظام ولایت فقیه وپاسداران ،پدر زهرا : با رشوه و تهدید ساکت نمی شویم

شعری تقدیم به همه قربانیان وبویژه دکتر زهرا بنی یعقوب که قربانی تجاوز پاسداران شد

جزئیات قتل دکتر زهرا بنی یعقوب یکی از هزاران جنایت علیه بشریت توسط پاسداران وبسیجیهای خامنه ای

ابراهیم خدابنده مزدور محمودعلوی ومسعود خدا بنده مشاور مالكي وبریده مزدوران دیگر از عاملان جنایت علیه بشریت در 19فروردین 1390در اشرف

خامنه ای وگوشه‌یی از کارنامه تروریسم منطقه‌یی خامنه‌ای در

اسد وحزب الله واحمدی نژاد در لیست اسناد پاناما (شبکه‌های فسادی که تروریست‌ها، دیکتاتورها و قاچاقچیان را حفاظت می‌کنند

چگونگي تشكيل انجمن نجات - هادی شبانی(شعبانی) وقربانعلی پور احمدی دو گماشته بی مقدار در مازندران وگیلان

خائنین عضو سپاه قدس وگماشته های مزدور وزارت اطلاعات با پوش انجمن نجات رژیم را بشناسید

قتل تیمسار فکوری وتیمسار فلاحی در سال 60 وجعل خبر وسانسورخبرگزای سپاه پاسداران بنام فارس

قتل وحذف فيزيکي تيمسار فلاحي وتيمسار فکوري که در مقابل خميني وسپاه مي ايستادندوزير بار طرحهاي سپاه پاسداران نميرفتند

مطالب مرتبط در رابطه با این مزدوران که زمینه سازان قتل عام 19فروردین بودند بیشتر بخوانید
 مطالب مرتبط به بریده مزدوران خائن وخود فروخته

نقش رذیلانه ایرج مصداقی در قتل عام مجاهدین قبل و بعد از آن  1

ايرج مصداقي( قسمت اول) ازعاملان وزمينه سازان جنايت عليه بشريت قتل عام 52قهرمان شهيد

 و7گروگان اشرفي

ابراهيم خدابنده برادر مسعود خدابنده(قسمت دوم) از عاملان قتل عام 10شهويور در اشرف كه جنايت عليه بشريت است

عباس صادقي نژاد بريده مزدور اطلاعات بدعوت يك باند اطلاعاتي در اردبيل به اردبيل رفت

به مزدوران ولايت ووزارت ”وقتي آهن را داغ ميكنند خروبز گري پايش را بالا ميبرد


قربانعلی پو احمدی قاتل وهمدست هادی شعبانی ازمزدوران انجمن نجات وزارت اطلاعات شاخه گیلان

به مزدوران ولايت ووزارت ”وقتي آهن را داغ ميكنند خروبز

 گري پايش را بالا ميبرد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر