مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۶ فروردین ۲۷, یکشنبه

آخوند جنایتکار محسن اراکی که گفت مجاهدین را باید کشت وقتل عام 67 درست بود کیست.

آخوند جنایتکار محسن اراکی که گفت مجاهدین را باید کشت وقتل عام 67 درست بود کیست.
 

اخیرا سایت هابیلیان که متعلق به دژخیم اطلاعات واطلاعات سپاه محمد جواد هاشمی نژاد میباشد مقاله ای از آخوند جنایتکار محسن اراکی آورده است که با عنوان

قرآن کریم به‌صراحت می‌گوید منافق را باید کشت


محسن اراکی«دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب» در نخستین هفته فروردین ماه در معراج شهدای اهواز حضور یافت و ضمن زیارت پیکر مطهر ۱۴ شهید تازه تفحص شده برای زائرین راهیان نورسخنرانی کرد که در ادامه، سخنان ایشان به نقل از پایگاه فرهنگی و اطلاع رسانی تفحص شهدا از نظر خوانندگان عزیز می‌گذرد.
این آخوند جنایت کار نه تنها الان میگوید که مجاهدین خلق ایران راباید کشت بلکه حود 37سال است که عملا در کشتار شکنجه دستگیری دزدی اموال وبسیاری از قتل های مخالفین وخصوصا مجاهدین دست داشته ونماینده خمینی وخامنه ای بوده است 
سوابق این آخوند جنایتکار را بدون دست کاری از ویکی پیدیا که خودشان نوشته اند میخوانیم.
"این آخوند جنایتکار یا در دادستانی یا حاکم ضد شرعی یا در قوه قضائیه وامثال آن کار میکرده وزمانی هم مسئولیت سپاه تروریستی بدر را بعهده داشته که کارش قتل وترور وآدم کشی در عراق بوده است ."
یعنی اینکه در 37 سال گذشته این آخوند خمینی صفت در حال کشتار وقتل وبگیر به بند بوده خمینی که گفته بود حاکم شرع میخواهیم که حد بزند دست وپا وزبان قطع کند ،نمونه عینی اش محسن اراکی این آخوند شیاد وجنایتکار است .
 قدرت گیری ورشد واعتلا ی مجاهدین در خارج وداخل کشوروبدست آوردن اعتبار وجایگاه ویژه بین المللی بعد از مهاجرت بزرگ به آلبانی ورشد وجهانی شدن جنبش دادخواهی این جنایتکاران را از مخفی گاه هایشان بیرون کشیده ووادار میکند که به ماهیت کثیف وخونریز وضد بشریشان اعتراف کنند 

واما مسئولیتهای این آخوند قاتل وخون ریز وآدمکش محسن اراکی

مسئولیت‌های پیشین

مسئولیت‌های وی پس از پیروزی انقلاب ایران (۱۳۵۷)، به این شرحند:
 1. ریاست دادگاه‌های انقلاب اسلامی آبادان و خرمشهر به دستور آیت‌الله قدوسی در سال ۱۳۵۹ش اوّلین مسئولیت وی بود.
 2. در سال ۱۳۶۰ش نیز ریاست دادگاه‌های انقلاب اسلامی خوزستان، و در سال ۱۳۶۱ش با حفظ سِمَت، ریاست دادگستری خوزستان را به عهده گرفت.
 3. در سال ۱۳۶۲ش به علّت شدّت اشتیاق به ادامهٔ تحصیل و نیز سپری شدن شرایط بحرانی اوایل جنگ به حوزه بازگشت و از مسئولیتهای یاد شده، استعفا کرد.
 4. در سال ۱۳۶۵ش بنا به درخواست مردم دزفول، به امامت جمعهٔ دزفول و نمایندگی خمینی در آن شهرستان منصوب شد و تا آخر جنگ به طور مستمر، در آنجا حضور داشت (که حد بزند ودست وپا قطع کند).
 5. پس از استعفا از دادگستری، مسئولیتهایی نظیر: حاکم شرع هیئتهای واگذاری زمین خوزستان (۱۳۶۲–۱۳۷۳ش) و نیز نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه شهید چمران اهواز (۱۳۶۹–۱۳۷۴ش) را بر عهده داشت.
 6. وی، در مدّت جنگ و به ویژه در هنگام تصدّی امامت جمعهٔ دزفول، در جبهه‌های جنگ در کنار رزمندگان حضور داشت.
 7. از سال ۱۳۶۶–۱۳۷۵ش مسئولیت نمایندگی ولی فقیه در نیروهای سپاه بدر را نیز بر عهده داشت و در سال ۱۳۶۲ش شاخهٔ نظامی مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق را تأسیس نمود که بعدها به «سپاه نهم بدر» معروف شد.
 8. در سال ۱۳۶۹ش از سوی مردم خوزستان به مجلس خبرگان رهبری راه یافت.
 9. در سال ۱۳۷۳ش به عنوان نمایندهٔ رهبری ( خامنه‌ای) در اروپا به انگلیس اعزام شد.
 10. وی، پس از نزدیک به ۱۰ سال فعالیت در کلیهٔ عرصه‌های علمی فرهنگی و اجتماعی در اروپا، در خرداد ماه سال ۱۳۸۳ش بار دگر به حوزهٔ علمیهٔ قم بازگشت کرد تا در این نهاد علمی فعالیت نماید.
 11. یعنی یک کلام الان که میگوید مجاهدین را باید کشت این 37سال او داشت میکشد وقتل عام میکرد بیهوده نیست که دژخیم هاشمی نژاد در سایت مافیای هابیلیان حرفهای او را قرقره کرده وحلوا حلوا میکند آنها با هم همکار وهردو از دژخیمان خمینی وخامنه ای بوده ومیباشند 

مسئولیت‌های کنونی

در حال حاضر، علاوه بر دبیر کلی مجمع جهانی تقریب مذاهب به تدریس سطوح عالی فقه و اصول (دروس خارج) و دروس تفسیر قرآن و علوم حدیث در حوزهٔ علمیهٔ قم مشغول است.
وی علاوه بر عضویت شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت (ع)، مدتی حدود ۲ سال، مسئولیت دبیر شورای عالی و سرپرستی این مجمع را برعهده داشت؛ و اکنون عضو شورای عالی این مجمع نیز می‌باشد. مسئولیت مجمع اندیشهٔ اسلامی (مجمع الفکر الإسلامی) در قم و برخی از مراکز دیگر در ایران و انگلستان بر عهده وی می‌باشد.
ادامه داردهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر