مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۶ فروردین ۳۰, چهارشنبه

سوزش وآه وفغان میلاد آریائی (ادهم طیبی ) یک جاسوس تاکسیران ملاهادر کلن آلمان در نقش پاسدار بسیجی ولایت علیه سفر رئیس کمیته نیروهای مسلح آمریکا سناتور جان مک کین چرا

سوزش وآه وفغان میلاد آریائی (ادهم طیبی ) یک جاسوس تاکسیران ملاها در کلن آلمان در نقش پاسدار بسیجی دهن گشادعلیه سفر رئیس کمیته نیروهای مسلح آمریکا سناتور جان مک کین چرا.
 

میلاد آریائی ادهم طیبی مامور وزارت اطلاعات یا راننده تاکسی وجاسوس ونفوذی گشتاپوی ملاها؟
ادهم طیبی با نام مستعار وجعلی میلاد آریایی مزدوراطلاعات وجاسوس درمیان رانندگان تاکسی وپناهندگان ایرانی در آلمان

 مزدوران وزارت اطلاعات در خارج کشور را بشناسید و افشا کنید- شماره 3
جهان از کار شگفت انگیز مجاهدین به نیکی یاد میکند ودر مقابله با ملاهای خونریز ایران که همگان آنرا به بزرگترین پیروزی در تاریخچه مجاهدین میدانند وتمامی دوستان وحامیان مقاومت که در این مسیر نقش داشته اند میگویند ما تصور نمیکردیم که اولا مجاهدین این میزان فدا وقهرمانی وپایداری کنند دوما با شناختی که از ملاهای خونریز که کارنامه قتل عام وکشتارعلیه مجاهدین ومردم منظقه دارد فکر نمیکردیم فعالیتهای ما به این سرعت نتیجه بدهد وسازمان به صفت همان سازمان مجاهدین وبصورت جمعی وبدون هیج خسارت جانی در سلامت کامل به این پیروزی رسیده وبه پایگاه امن برای ادامه نبردش با خونریز ترین دیکتاتور ایران برسد.

 بزرگترین پیروزی مقاومت ایران و بزرگترین شکست رژیم آخوندی


پيروزي بزرگ مقاومت ايران و گسترش نبرد براي سرنگوني رژيم ولايت فقيه

بلائی که جنبش دادخواهی خون قتل عام شدگان وآماده سازی ارتش آزادی در داخل بر سر ملاها ودژخیمان آورده است هابیلیان وآخوندها را وادار کرده است که اعتراف کرده وماهیت ضد بشری خود را بیشتر بروز دهند- آخوند محسن اراکی وبنوعی عراقچی گفتند قرآن کریم به‌صراحت می‌گوید منافق را باید کشت.

 

شکست استراتژيک خامنه اي وقاسم سليماني خروج پیروزمند مجاهدین از عراق

شکست استراتژيک خامنه اي وقاسم سليماني خروج پیروزمند مجاهدین از عراق

بعد از خروج پيروزمند مجاهدين علت وجودي سپاه تروریستی قدس زير علامت سئوال جدي رفته است.
اما حالا این غیر ممکن ممکن شد ومجاهدین از محاصره وکشتار وقتل عام مجددتوسط رژیم ایران نجات یافته اند .
"اما رژیم که خود اعتراف میکند ما غافل گیر شدیم وبرنامه ها برای آنها داشتیم وخبرهای درونی نشان میدهد که خامنه ای هم قاسم سلیمانی وهم سفیر رژیم در عراق  وسایر دست اندر کاران پرونده مجاهدین را به بیت خود فراخواند وبشدت آنها را مورد حساب رسی قرار دادونتیجه اینکه خامنه ای به آنها گفت شما با این غفلت از مجاهدین مثل همیشه ضربه خوردید ومرا بگوئید که به طرحها وارزیابی های احمقانه شما دل خوش کرده بودم."
نتیجه اینکه مجاهدین همه مزدوران سپاه تروریستی قدس وورزارت اطلاعات وهمه بریده مزدوران انجمن نجات رژیم که شکنجه گرهای خانواده های مجاهدین هستند 

هادی شعبانی ومزدوران اطلاعات وپاسداران چرا به لیسیدن پوتینها ودستان خون آلود بشارالاسد جنایتکار روی آورده اند

 قربانعلی پوراحمدی؛ خدمت‌گذاری برای شیطان

قربانعلی پور احمدی دژخیم وزارت اطلاعات در گیلان، همکار محمد جواد هاشمی نژاد رئیس مافیای هابیلیان ونجات وسپاه تروریستی قدس


منبع : افشای یاران شیطان ،3می 2016

ابراهیم خدابنده که یک جنایتکار وزارت اطلاعا ت میباشد تواب بند 209 میباشد گزارش یک زندانی را بخوانید

توّاب بند ۲۰۹ ابراهيم خدا بنده كه مدير اطلاعات آخوندي گماشته محمد جواد هاشمی نژاد(سرکرده باند مافیائی هابیلیان) وسرپرست انجمنهاي پوششي اطلاعات ملاها از جمله انجمن نجاست رژيم ميباشد او بامزدور اطلاعات  صمد نظری (که توسط هادی شعبانی وقربانعلی پور احمدی بقتل رسید) انجمنهای نجاست استانها را راه اندازی کردند که جنایت علیه خانواده ها مجاهدین وشکنجه واذیت وآزارهای خانواده ها را بعهده دارند
عکس وهمکاری جنایتکارانه با مصلحی وزیر اطلاعات جنیکار خامنه ای این عکس در نمایشگاه کتاب تهران گرفته شده است 

 ابراهيم خدا بنده ، مزدور گشتاپوي ملاها كنار آخوند عضو سپاه قدس در عراق ومهره کمیته سرکوب اشرف واکنون کمیته سرکوب لیبرتی میباشد

وبریده مزدوران خارج کشوری امثال همین ادهم طیبی که اسم جدیدش میلاد آریائی است را بور وکور وزبون در عراق قال وجا گذاشتند تا هیچ گاه با دم شیر بازی نکنند.
حالا که مجاهدین پیروزمندانه به آلبانی رسیدند حالا که قدرت نمائی های مجاهدین کمتر از چند ماه در روززن وایام نوروز در آلبانی علنی شد.خامنه ای نفسش بند آمد ومجبور شد در خفقان کامل سعی کند با سکوت این موج، توانمدی وقدرت نمائی تشکیلاتی وایدئولوژیک مجاهدین را از سر رد کند اما کار دار خامنه ای در آلبانی اسراری که نمیتوانست ونمیبایست باز گو کند با قدرتنمائی وتوسری ای که مجاهدین بر فرق ولایت زدند زبان آنها را در اعتراف به شکست از مجاهدین ،هم در خروج از عراق وهم در استقرار در آلبانی وحضور وبروز در هیئت یک سازمان سرنگون کننده باز نمود وگفت :
"دشمن ما یعنی مجاهدین ما را در آلبانی وخارج قفل کرد وما فقط بصورت قاچاق ودر پوش یک انجمن فرهنگی در آلبانی خودمان را سرگرم کرده ایم وبه گرد پای مجاهدین هم نخواهیم رسید آنها هنوز مستقر نشده همه جا را فتح کرده اند."
از طرف دیگر سرکرده همه این مزدوران وبریده مزدوران داخلی وخارج کشوری یعنی دژخیم محمد جوادهاشمی نژاد هم که تا چندی پیش گیج ومنگ وبهت زده وحسرت زده بود مجبور شد مثل رایزن فرهنگی رژیم در آلبانی به این شکست اعتراف کند وسوزوگدازش تا همه عالم شنیده شد وبوی دماغ سوختگی اش حتی به تمامی بالکان رسید .
در میان اینهمه بی آبروئی وخفت وخواری برای رژیم ،مجاهدین مانند همیشه در اشل یک تشکیلات منسجم ویک آلترناتیو بی بدلیل ظهور کرد ودیدار خانم رجوی با شخصیتهای دولتی در آلبانی وسفارت خانه های مختلف  زمینه ساز گشترش روابط جهت حمایت از خلق قهرمان وبزیرکشیدن ملاها گردید .
حضور مکین اما یک نقطه عطف بود ویک تیر خلاص به خامنه ای به وزارت بدنام واطلاعات سپاه وتمامی مزدوران وبریده مزدوران خود فروخته .
چرا؟

بیشتر بخوانید

با دیدار سناتور مککین و مریم رجوی با حضور اشرفیان ، سپاه تروریستی قدس هم در تسنیم به قدرت سیاسی وبین المللی وجایگاهی که مجاهدین بدست آوردند اعتراف نمود.

دیدارسناتور مککین ومریم رجوی در آلبانی که در آخوندهای تهران وحشت وسراسیمگی آفرید بطوریکه توان سانسور را از دست داده وانعکاس دادند - پرس تی وی

مریم رجوی وسناتور مککین رئیس کمیته نیروهای مسلح آمریکا- ملاقاتی که سانسور نمیشود کرد وپیامها دارد

احمدی‌نژاد خامنه‌ای را مسئول کهریزک خواندوغیر مستقیم گفت نظام تصمیم گیری دست خامنه ای است واین باید عوض شود

با دیدار سناتور مککین و مریم رجوی با حضور اشرفیان ، سپاه تروریستی قدس هم در تسنیم به قدرت سیاسی وبین المللی وجایگاهی که مجاهدین بدست آوردند اعتراف نمود.

چون پیام بسیار روشنی از قدرت ،حقانیت وتوان تشکیلاتی سیاسی وایدئولوژیک مجاهدین در سطح جهانی را برای خامنه ای داشت ، زیرا این ملاقات زمانی است که مک کین رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکاست  سیاست اوبا ما ومماشات هم مرده ویا مینی مم در حال مردن است وخان نعمت اوباما که برای ملاها پهن شده بود جمع شده است پس این دیدار برای ملاها ووزارت وولایت مرگ آور وپیام سرنگونی دارد
اما وزارت اطلاعات واطلاعات سپاه که افسار بریده مزدورانی چون ابراهیم خدابنده هادی شعبانی آرش رضائی غضنفری وپوراحمد وصابرو...امثال آنها را درانجمن نجات رژیم شعبه پوششی سپاه ووزارت اطلاعات درداخل ایران وبریده مزدورانی چون  عیسی آزاده وقربانعلی حسین نژاد ،سبحانی وسلطانی وجهانی وخوشحال ومیلاد آریائی یا ادهم طیبی .... را در دست دارد، 
 این فیلم جالب را نگاه کنیدروی لینک کلیک کنید

قربانعلي حسين نژاد جاسوس تحت امر سجاد سپاه قدس در فرانسه1

چون شکست خورده اند چون میدانند که تشکیلات مجاهدین آن بیدی نیست که از بادهای ولایت بلرزد وبخوبی میدانند که مجاهدین دارای تشکیلاتی مستحکم منظبط وپولادین هستند وتشکیلاتی انتخاب کرده وداوطلب وآگاه وفداکار ووفادار به آرمان خدا وخلقشان هستند ،از بالا تصمیم گرفتند باز هم برای اینکه خودشان به میدان نیایند چون بدجوری از مهاجرت بزرگ مجاهدین خوار وخفیف شده بودند ، سراغ این نوکران ،مزدوران وگماشته های خود فروخته ودون مایه رفتند که جویده ها وبسیاری مواقع  دفع شده های ولایت ووزارت واطلاعات سپاه را نشخوار وباز نشخوار نمایند.
این فیلم را حتما ببینید
 كليپ مزدوران سپاه قدس واطلاعات كه ازمالكي بخاطركشتار مجاهدان تقدير كردند
این میزان خفت وسقوط ودر یوزیگی در تاریخ خیانت های شناخته شده هم دیده نمیشود که بدتر از پاسدار وجلاد وبسیجی دهن گشاد ،یک نشخوار کننده باشند ومانند یابو بار کش غول وزارت وولایت گردند نمونه برجسته اش میلاد آریائی است 
این جاسوسی که در میان ایرانیان خارج کشوربه دلقک ملاها معروف شده است ودر هیج جمع دو یا سه نفره هم نمیتواند ظاهر شود والبته در پوشهای مختلف برای ملاها ووزارت اطلاعات وسپاه تروریستی قدس اطلاعات جمع میکند ، وبنا به اخباری که در میان ایرانیان دهن بدهن میگردد بشدت توسط پلیس آلمان زیر نظر است وسرنوشتی بهتر ازمیثم پناهی 

"میثم پناهي” يك جاسوس ومزدور رژيم ايران در كاستروحه آلمان توسط پليس دستگير شد. http://efshayaranshitan.blogspot.fr/2015/10/blog-post_89.html

وسعیدرحمانی وآن جاسوس پاکستانی سپاه قدس مصطفی حیدر س نخواهند داشت

ايران: آلمان یک مأمور اطلاعاتی سپاه پاسداران را به زندان محکوم کرد


حبس جاسوس پاکستانی ایران در آلمان

حبس جاسوس پاکستانی ایران در آلمان

یک مرد پاکستانی در آلمان به اتهام جاسوسی برای ایران به چهار سال حبس محکوم شد.

میلاد آریائی به فرموده سپاه ووزارت اطلاعات هم همان جویده های تسنیم ارگان سپاه قدس وفارس ومهر سپاه واطلاعات را باز نشخوار نمود ومینماید ،تا به حیات خفیف وخائنانه اش چند صباحی ادامه دهد .اما این مزدوران نه تنها برای ما و برای مردم ایران هیچ ارزشی جز یک خائن خودفروخته ندارند بلکه برای رژیم هم بسیار بسیار دون مایه هستند وغیر قابل اعتماد .

حجاریان واحمدی نژاد وحسین شریعتمداری که هر سه از دژخیمان اطلاعات وسپاه هستند  بارها گفتند:

" که اینها که توسط مجاهدین دفع میشوند ویا خودشان  خائن میشوند وپیش ما میایند یک دستمال کاغدی یک بار مصرفی برای ما بیش تر نمیارزند ما اینها را به خودشان گفتیم .همه شان هم میدانند ."

آری این بریده مزدوران سرنوشت خفت باری دارند وخواهند داشت مانند همه خائنان تاریخ ، اگرتاریخ مصرفشان تمام شود مانند سعید امامی ومسعود دلیلی وصمدنظری شناسنامه آنها توسط خائن دیگری از سپاه یا وزارت اطلاعات باطل شد.

ملاها در حال انزوا وسرنگونی میباشند بد سرنوشتی است برای آنهائی که سرنوشت خود را به سرنوشت این ملاها وپاسداران خونریز گره زده اند . 

 

اردیبهشت ۲, ۱۳۹۶

Alireza Jafarzadeh-min


اسرار پشت پرده ها: خامنه ای وبن لادن وهمکاری آنها در سه انفجار تروریستی ...

asra


ترور وتروریزم رژیم حاکم بر ایران - نقش آخوند روحانی در ترور آمیا در آرژانتین
ترور وتروریزم رژیم حاکم بر ایران - نقش آخوند روحانی در ترور آمیا در آرژانتین
منتشرشده در ژانویه 26, 2015 | بیان دیدگاه
آندرس اپن هایم مقاله نویسی که با دادستان نیسمن در ارتباط با ترور آمیا مکاتبه داشته است میگوید که به اعتقاد نیسمن آخوند روحانی یکی از افراد کمیته طراحی این حمله تروریستی بوده است.

 ترور وتروریزم رژیم حاکم بر ایران - نقش آخوند روحانی در ترور آمیا در آرژانتین ترور وتروریزم رژیم حاکم بر ایران - نقش آخوند روحانی در ترور آمیا در آرژانتین منتشرشده در ژانویه 26, 2015 | بیان دیدگاه 10931322_405913659568879_9104875039611193117_n آندرس اپن هایم مقاله نویسی که با دادستان نیسمن در ارتباط با ترور آمیا مکاتبه داشته است میگوید که به اعتقاد نیسمن آخوند روحانی یکی از افراد کمیته طراحی این حمله تروریستی بوده است.مرگ مرموز آلبرتو نیسمان، دادستان پرونده انفجار «آمیا»، مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس، برای دولت آرژانتی

در رابطه حشد الشعبی ، شبه نظامیان فرقه گرا به مطالب زیر حتما مراجعه نمائید
بسیج مردمی عراق (حشد الشعبی) وابسته به ایران 17 سنی را در فلوجه سر بریدایران پیشینه ای دراز در عملیات تروریستی دارد که به واسطه مزدوران و شبه نظامیان خود انجام گرفته است و برخی از آنها عبارتند از:
حمله به سفارت آمریکا در تهران در سال 1979 م (1358 شمسی) و گروگان گیری دیپلمات های آمریکایی به مدت 444 روز.

·         باز هم بیشتر بخوانید


·        
بیشتر بخوانید مطالب مرتبط
·         یک ضربه جدی به ماشین ترور وتروریزم رژیم ایران - فلج شدن بازوهای حزب‌الله پس از ۳۰ روز تحریم خلیجی
·         نبرد علیه تروریسم برای قاره (اروپا) ما یک آزمون حقیقت است.


·         سپاه تروریستی قدس وحاکمیت ولایت فقیه منشا وکانون صدور تروریزم


·         مرتضی رضائی پاسدار جنایتکاری ازمافیای پشت پرده “بیت خامنه اي

·         وحید حقانیان یا سردار جنایتکار وحید کیست - در مافياي بيت خامنه اي او دفتر خصوصي علي خامنه است

بهزادعلیشاهی که درنزدکرمانشاهیان و ایرانیان آزاده دیگر به دلقک علیشاه معروف است
ايرج صالحي پادو اطلاعات ملا ها در مازندران- افشاي يك جنايتكار حرفه اي وشكنجه گر خانواده ها
داوود باقروند وتبلیغ وافتخارتهوع آورش در رابطه با عطوفت ومحبت شکنجه گران وبازجویان وزارت بدنام اطلاعات ورژیم

 در رابطه ترور وقتل های در زیر بیشتر بخوانید


 

۱ نظر: