مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۶ اردیبهشت ۹, شنبه

پاسدار حسن عباسی به روحانی توپید که اینکارها به قواره تو نیست ما رهبر داریم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر