مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۶ فروردین ۲۷, یکشنبه

بلائی که جنبش دادخواهی خون قتل عام شدگان وآماده سازی ارتش آزادی در داخل بر سر ملاها ودژخیمان آورده است هابیلیان وآخوندها را وادار کرده است که اعتراف کرده وماهیت ضد بشری خود را بیشتر بروز دهند- آخوند محسن اراکی وبنوعی عراقچی گفتند قرآن کریم به‌صراحت می‌گوید منافق را باید کشت.

بلائی که جنبش دادخواهی خون قتل عام شدگان وآماده سازی ارتش آزادی در داخل بر سر ملاها ودژخیمان آورده است هابیلیان وآخوندها را وادار کرده است  که اعتراف کرده وماهیت ضد بشری خود را بیشتر بروز دهند- آخوند محسن اراکی وبنوعی عراقچی گفتند قرآن کریم به‌صراحت می‌گوید منافق را باید کشت.
 


سایت هابیلیان که گرداننده آن دژخیم آدم کشی است  بنام محمد جواد هاشمی نژاد که بشدت کلافه وبهم رخته است.
 چرا که مجاهدین تمامی تمام سرمایه گذاری 36ساله آنها را یکجا نابود ،تروریستهای وبریده مزدوران ولایت فقیه وتحت امر او وسپاه تروریستی قدس را در عراق قال گذاشته وبورو زبون زمینگیرکرده اند وپیروزمندانه به آلبانی رفته وبزرگترین پیروزی را در تاریخچه شان علیه خمینی وخامنه ای رقم زده اند ودرداخل هم بصورت گازانبری زیر تهاجم دوجانبه جنبش دادخواهی که دادخواه خون شهیدان وقتل عام های دهه 60 تا حالا میباشد وارتش آزادی ای که در داخل میهن مشغول آماده سازی است قرار گرفته است.
این سایت محمد جواد هاشمی نژاد که با تمام تلاشی که بخرج میداد ومیدهدتا ماهیت او وهمراهان ویا همکاران او را بپوشاند مستمرا دچار شکست وتاتوانی میشود وبرعکس خواسته وتلاششان ماهیت کثیف وضدبشری خودشان را رو میکند.
 در اینجا میخواستیم به مطلبی بپردازیم که پاسداروآخوند بی عمامه ودیپلمات ومعاون وزیر خارجه حسن روحانی آن روی سکه آخوند وقیح ودژخیم محسن اراکی را تقدیم حضورتان نمائیم.
محمد جواد هاشمی نژاد که در حوزه گردی برای کسب حمایت علیه مردم ومقاومت ایران شکست خورد اینک به وزارت خارجه روحانی دخیل بسته تا شاید از این امام زاده برجامی که چشم ولی فقیه را نه تنها شفا ندادکه کور هم کرد آبی گرم شود وامکانی ویا اقدامی در آید که بتواند علیه مردم ومقاومت ایران.
عراقچی که در دیدار با محمد جواد هاشمی نژاد ماهیت کثیف وخود را روکرد پشت پرده گفتگوهایشان را هم دردبی درمان مقابله با مجاهدین بوده است را هم برملا کرد.
 
عراقچی بعد تعارفات خشک وبی قیمت به محمد جواد هاشمی گفت : 

"برای شهدای ترور هرچقدر کار کنیم کم است."یعنی کافی نیست.
 عراقچی بزبان بی زبانی گفت :
 
 آقای محمد جواد خان تا حالا هرکاری تو کردی اقای روحانی سپاه ووزارت اطلاعات ووزارت خارجه کرد وهرچه هم در زمان امام دجالمان در دهه 6 از شکنجه وکشتار وقتل عام کردیم بی فایده بوده یعنی هرچه رشته کردیم اینها یعنی مجاهدین همه را پنبه کرده اند.
عراقچی هم که از جنس دژخیم هاشمی نژاد است اما با اتیکت مدره ویا اصلاح طلب وروحانی چی ،ولی کتمان نکرد که مجاهدین ما را افشاکردند وطناب دار اتمی را به گردن همه ما وخصوصا خامنه ای انداخته است والا بقول احمدی نژاد ما در باشگاه های اتمی جا میگرفتیم اما با حسرت وآه وافسوس مجاهدین دست ما را رو وجام زهر را به حلقوم خامنه ای ریختند وما اگرچه مجبوریم برجام را حلوا حلوا کنیم ولی فراموش نکنیم که ما را با برجام دار زدند وما دراین نقطه فلاکت هستیم.
عراقچی با ادبیات پاسداری آخوندی اینجوری به هاشمی نژاد گفت: 
 
 فعالیت متقابل علیه گروهک تروریستی منافقین و افشای جنایات آن‌ها را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: منافقین جنایات زیادی را مرتکب شده‌اند و حتی در مسئلۀ هسته‌ای هم به ایران خیانت کرده‌اند و اطلاعاتی را در اختیار سازمان‌های جاسوسی غربی و دشمنان قرار دادند.
البته هم هاشمی نژاد وهم عراقچی خوب میدانند ودر این نقطه حساس البته خود را به حماقت میزنند که مجاهدین اطلاعاتشان را از داخل کشور با بهای تشکیلاتی وخون وشکنجه وشهادت بدست آورده وهمه اطلاعات را در جلو چشمان جامعه جهانی وجلو دوربینهای مطبوعات وتلویزیونهای جهان افشاکرده اند.
مجاهدین وطن پرستانی بودند وهستند که فقط وفقط برای خلق ومیهن خودشان مجاهدت کرده وعشق وعواطفمان را نثار میکنند علت بقا واعتلای همه ما هم در زیر سایه خدا وخلقمان ومجاهدین محقق شده است .
انکس که وطن ومردم ما را فروخت ومیفروشد خمینی وخامنه ای واحمدی نژاد وروحانی ها هستند که باعمان یا رابط یهودی وجاسوسان چند جانبه طرف حساب شیطان های کوچک وبزرگ میشوند وایران کنترا تا قرار داد ننگین دریای خزروقرارداد الجزایر سر گروگانها ویا برجام را امضا میکنند .
وطن فروش آنهائی هستند که با جنگ افروزی وصدورتروریزم به سوریه ویمن وعراق لقمه هارا نه از سفره مردم که از حلقوم مردم کشیده وصرف رسیدگی به مزدورانی مانند حزب الله وحوثی وکتائب ونجبا وشبیحه وداعش وماعش میکنند.
 وطن فروش وضد بشر خمینی وخامنه ای وپاسداران ودژخیمانی هستند که برای حوثی ها وبرای حزب الله و...خانه اتوبان بیمارستان میسازند، اما مردمان را بی سر پنا کرده وبه گورخواب وکلیه فروش ونوزاد بدنیا نیامده فروش تبدیل میکنند.
اختلاس وحقوق های نجومی را نهادینه کرده وگورخوابی را به به یک پدیده اجتماعی تبدیل میکنند وهمین رئیس عراقچی یعنی حسن روحانی شیاد که همگی تشنه خون مجاهدین هستند گور خوابی را انکارکرده ومیگویند تا بحال بما خبرنداده بودند.
عراقچی وقتی آنروی سکه آخوند جنایتکار محسن اراکی است که عراقچی چون در فیگور یک دیپلمات نقش ایفا میکند نمیتواند رک خواهان قتل عام مجاهدین شود اما بصورت دیپلماتیک وقتی با دژخیم هاشمی نژاد مینشیند دارند همین جنایت یعنی کشتار مجاهدین را اجرائی میکنند.
محسن اراکی که یک آخوند خمینی چی ونون خور هاشمی نژاد وخامنه است اما میگویند :
  
قرآن کریم به‌صراحت می‌گوید منافق را باید کشتاین آخوند شیاد با سفسطه آخوندی وقتی کم میاورد مثل لاجوردی که در کشتار کم میاورد به خمینی پناه میبرد تا روحیه بگیرد این آخوند هم به خمینی پناه میبرد واستدلال میکند که اگر خمینی این فتوای قتل عام را نمیداد نظام واما ساقط میشد.
آخوند اراکی گفت:
 

"امام(ره) هم گفت اینهائی که داخل زندان از منافقین هستند توبه کنند. دست امام(ره) درد نکند دست اینهائی که حکم امام را اجرا کردند درد نکند، دست آنهائی که حد الهی را جاری کردند درد نکند. ملت ما باید به آنهائی که حد الهی را برای منافقین جاری کردند بگویند درود بر شما که این حد الهی را اجرا کرده اید، این حکم هم شرعی است و همه عقلا بر این حکم معتقدند. مگر این آمریکائی‌ها نیستند که کشوری را بمباران می‌کنند به بهانه اینکه شاید کسی از اینجا قصد حمله به کشور آمریکا را داشته باشد!به همین بهانه آمریکائی‌ها چقدر آدم کشتند .چطور شما وقتی پای این حرف‌ها به میان می‌آید عقل و عرفانتان کار نمی‌کند. اگر عقل است عقل می‌گوید باید اینها را کشت. اگر عرف است عرف می‌گوید اینها را باید کشت. اگر شرع است شرع هم می‌گوید باید اینها را کشت.
 این از بزرگ‌ترین و عالی‌ترین و بهترین تصمیمات امام(ره) بود و اگر این تصمیم را آن روز نمی‌گرفت با این جو‌سازی هائی که دشمن می‌کند کسی جرأت چنین تصمیمی را نداشت چون تصمیم بزرگی است."
آری هابیلیان مافیای ترور قتل وکشتار وجعلیات بی سابقه علیه مردم ومقاومت ایران است اما عراقچی واراکی دو روی سکه ماهیت ولایت فقیه میباشند .
همگان میدانند دیگر خیلی دیر شده است وعدالت بی گمان در رابطه با تمامی باندها وجنایتکاران ولایت وقیه اجرا خواهد شد اما بنازم به مجاهدین با فعالیتهای بین المللی با مهاجرت بزرگ وپیروزمند که درسطح جهانی بعنوان آلترناتیو اعلان شده اند 
بیشتر بخوانید

با دیدار سناتور مککین و مریم رجوی با حضور اشرفیان ، سپاه تروریستی قدس هم در تسنیم به قدرت سیاسی وبین المللی وجایگاهی که مجاهدین بدست آوردند اعتراف نمود.

دیدارسناتور مککین ومریم رجوی در آلبانی که در آخوندهای تهران وحشت وسراسیمگی آفرید بطوریکه توان سانسور را از دست داده وانعکاس دادند - پرس تی وی

مریم رجوی وسناتور مککین رئیس کمیته نیروهای مسلح آمریکا- ملاقاتی که سانسور نمیشود کرد وپیامها دارد

احمدی‌نژاد خامنه‌ای را مسئول کهریزک خواندوغیر مستقیم گفت نظام تصمیم گیری دست خامنه ای است واین باید عوض شود

وبا جنبش دادخواهی واعلان ارتش آزادی در داخل هم گازانبری به جنایتکاران ولایت فقیه تهاجم کرده است بهمین دلیل این دژخیمان رنگا رنگ مجبورند از خئد دفاع کنند ویا ماهیت اصلی خود وامام دجال وولی فقیه مفلوک خود را به زبان اشهد خودشان افشا نمایند.
خان نعمت اوباما جمع شده است روزگاران تغییر وسرنگونی دارد با مجاهدین وخلق دلیر مان نزدیک میشود روزحساب رسی در پیشگاه خلق وعدالت بیگمان فرا میرسد این وعده خدا وسنت تاریخ است ودیکتاتورهای مرتجع حاکم بر میهن ما را از آن گریزی نیست.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر