مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۶ فروردین ۱۴, دوشنبه

خميني نسل کشي تابستان خونين سال 67 را چگونه شروع كرداز آقاي منتظري ميشنويم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر