مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۰, یکشنبه

قتل های اطلاعات سپاه ووزارت اطلاعات سال95 مهراد اولادی را ایست قلبی کردند قتل های زنجیره ای این بار جامعه ورزش وفوتبال ایران رافرا گرفته است

قتل های اطلاعات سپاه ووزارت اطلاعات سال95 مهراد اولادی را ایست قلبی کردند قتل های زنجیره ای این بار جامعه ورزش وفوتبال ایران رافرا گرفته است

مهراد اولادی ، بازیکن تیم ملی ، پرسپولیس وملوان بقتل رسید ،قتل های زنجیره ای این بار جامعه ورزش وفوتبال ایران رافرا گرفته است

مازندرانی ها دهن به دهن میگویند این قتل های زنجیره ای توسط اطلاعات ومافیای وابسته به فوتبال است که توسط اطلاعات وسپاه قبضه شده است واین دو بقتل رسیدند.

اما سایتی بنام قهرمانان شمال نوشته بود که

لینک به منبع

مهراد اولادی ایست قلبی شد، قتل های زنجیره ای این بار جامعه ورزش وفوتبال ایران رافرا گرفته است

6ماه قبل در تاریخ 15مهر 94 کاپیتان محبوب پرسپولیس هادی نوروزی به همین شیوه بقتل رسید واین بار مهرداد اولادی بازی کن تیمهای ملوان وپرسپولیس واستقلال وتیم ملی ، قربانی قتل های زنجیره ای در فوتبال شد. 

مافیای حاکم بر فوتبال ایران این قتلهای زنجیره ای در ورزش ایران را انجام میدهند تمامی مازندران میگویند هردو قهرمان فوتبال ایران قربانی این مافیا شده وبه شیوه سعید  امامی،" ایست قلبی" شدند

همه همکاران وهم تیمان هردو قهرمان فوتبال وپزشکان کنترل کننده این دوفوتبالیست قربانی مافیای ورزش، شهادت دادند ، که این دو جوان سالم بوده ومطلقا مشکل قلبی وتنفسی نداشتند .
در قائم شهر وبابل که این دو بازیکن متعلق وزاده آنجا بودند دهن به دهن میگویند این قتل های زنجیره ای توسط اطلاعات ومافیای وابسته به فوتبال است که توسط اطلاعات وسپاه قبضه شده است واین دو بقتل رسیدند.

چرا بهترین بازیکنان فوتبال ایران وبخصوص دو مازندرانی به فاصله 6 ماه کشته شدند هادی نوروزی ومهرداد اولادی


تصاویر زیر از مراسم مهرداد اولادی در قائم شهر میباشد
  22/1
شهر قائمشهر در سوگ مهرداد اولادی
22/2
شهر قائمشهر در سوگ مهرداد اولادی
22/3
شهر قائمشهر در سوگ مهرداد اولادی
22/4
شهر قائمشهر در سوگ مهرداد اولادی
22/22
شهر قائمشهر در سوگ مهرداد اولادی
بقیه عکسها را از سایت قهرمانان شمال ببینید  

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر