مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۶ فروردین ۱۸, جمعه

یک ژنرال بازنشسته پاکستانی فرمانده ناتوی عربی اسلامی شداما ایران سکوت کرد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر