مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۶ اردیبهشت ۶, چهارشنبه

تشبثات کثیف وزارت اطلاعات آخوندها در لانه جاسوسی رژیم در آلبانی علیه مجاهدین


تشبثات کثیف وزارت اطلاعات آخوندها در لانه جاسوسی رژیم در آلبانی علیه مجاهدین


لینک به منبع
لfil9-min
G1-min

ابلاغیه قطع رابطه و کمک مالی به هادی ثانی خانی- ۱۰ آوریل ۲۰۱۷
fil1-min
ابلاغیه قطع رابطه و کمک مالی به غلامرضا شکری- ۱۲ آوریل ۲۰۱۷
fil2-min
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
fil3-min
اینجانب سرفراز رحیمی همچنان به تعهداتی که به سازمان مجاهدین در زمینه داشتن مرزبندی با رژیم پلید آخوندی دارم وفادار هستم اطلاعات نسبت به همکاری مزدوران با رژیم یا مواردی که شخصا بی توجهی و بی مرزی کردم به شرح زیر است.
۱- در اوایل که در هتل بودم هومن(مهدی سلیمانی) سراغم آمد و گفت اگر می خواهی ایران بروی به سفارت برو (منظور سفارت خانه رژیم در آلبانی)
۲- خودم برای رفتن به ایران مردد بودم که از خانواده و کامبیز پرسیدم (کامبیز خواهرزاده ام) که چون مخالف بودن من منصرف شدم.
۳- برای انتقال پول از ایران به آلبانی به مبلغ هشصدهزارتومان غلام رضا شکری به من گفت از طریق من اقدام کن که من هم به این ترتیب انجام دادم که آدرس یک شماره حساب در تهران را به اسحاق برادرم دادم و او پول را به آن شماره ریخت و غلام رضا شکری در آلبانی این پول را به من داد. (شماره حساب تهران را غلام رضا شکری به من داد)

                            سرفراز رحیمی
                               ۹۶٫۲٫۳
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
fil4-min
اینجانب سرفراز رحیمی که در ۹ژانویه ۲۰۱۷ به دلیل نکشیدن مبارزه و انتخاب آگاهانه خودم زندگی شخصی را انتخاب کردم ضروری می دانم فعالیتهای سفارت رژیم آخوندی را در آلبانی که افراد را با تطمیع و دادن پول به جاسوسی علیه مجاهدین خلق می کشاند افشاء کنم.
در همین رابطه طی این مدت اطلاعات زیر را در زمینه اقدامات سفارت رژیم در آلبانی و همچنین نفراتی که با سفارت همکاری مستقیم و رابطه مستقیم و یا غیره مستقیم دارند را افشاء می کنم.
۱- رابط سفارت فردی بنام غلامرضا شکری است که افراد را از جمله خودم را به سفارت می فرستد.
۲- در کافه رینگ در تاریخ دوشنبه ۱۰آوریل ۲۰۱۷ برای ارسال پول از طرف خانواده ام صحبت کردم که وی گفت می توانم کمک ات کنم.
در همین رابطه به من گفت می توانی به ایران بروی و اگر می خواهی بایستی با سفارت رژیم ایران در آلبانی همکاری کنی. و اطلاعات مجاهدین را در اختیار آنها قرار بدهی تا رژیم تو را قبول کند.
از وی سوال کردم دقیقا چه کاری بایستی انجام بدهم. گفت بایستی هر اقدام که علیه سازمان باشد می توانی انجام بدهی.
غلامرضا شکری گفت می توانی فیس بوک با یک اسم مستعار باز کنی و مطلب علیه سازمان بنویسی و کارهای اطلاعاتی در مورد سازمان مجاهدین در بیاوری و به سفارت بدهی. و همچنین می توانی مقاله بنویسی.
۳- در مورد نفرات بلوچ مثل غلام مصطفی استادی اگر لازم هست و می خواهد به ایران برود باید با سفارت رژیم در آلبانی همکاری بکند. تا بتواند با خیال راحت به ایران برود
۴- من گفتم در قبال این کار سفارت چه میزان پول می دهد غلامرضا شکری گفت در قبال این کار ۳۰۰ یورو می دهد.
۵- نفر دیگری که من می دانم با غلام رضا شکری کار می کند هادی ثانی خوانی می باشد.

                                                                           سرفراز رحیمی
                                                                            ۲۰۱۷٫۰۴٫۲۵
fil6

نحوه رفتن من به سفارت رژیم توسط غلامرضا شکری
در روز چهارشنبه ۲۰۱۷٫۴٫۱۲
بعد از اینکه با غلامرضا شکری صحبت کردم سر رفتن به ایران غلامرضا گفت که یک شماره سفارت به تو می دهیم که تو زنگ می زنی.
اونجا سفارت یک منشی دارد و می گویی من یکی از جدا شده های سازمان مجاهدین هستم و درخواست ملاقات دارم.
ساعت ۱۲ظهر ۲۰۱۷٫۴٫۱۲ من زنگ زدم که یک خانم گوشی را برداشت و گفتم من سرفراز رحیمی هستم یکی از جداشده های سازمان مجاهدین هستم که گفت می توانید مراجعه کنید.
من هم سوار تاکسی شدم و جلوی درب سفارت که آدرس آن را به راننده تاکسی دادم رساند.
من هم وارد سفارت شدم
یک نفر آمد از سفارت و سر آمدن ام پرسید گفتم من تنها هدف ام یکی این هست همسر بیاورم آلبانی یا اینکه بتوانم بروم ایران
سفارت گفت خوب که بتوانی همسرت را بیاوری ما هم پول کرایه خانه تو را می دهیم.
ولی این موضوع دست ما نیست بایستی با کمیساریا حل کنی ولی ما هم تا حدی می توانیم کمک ات می کنیم. و بعد گفت در قبالش تو چه کار می توانی بکنی.
من گفتم می توانم کار که بدهید انجام می دهم که گفت ما کار اطلاعاتی نفرات بیرون می آید و چکار می کند را می خواهیم. یا مقاله نوشتن علیه سازمان من قبول کردم.
۳۰۰ یورو به من داد و به من گفت اگر یک قاف بدهی ما حسابت را می رسیم.
گفتم اگر سازمان فهمید پولم قطع می شود که آن نفر گفت ما پول اش می دهیم.
بعد از این من علت آمدن خودم به خارج سازمان نوشتم و امضاء کردم و بعد خداحافظی کردم. سفارت به من گفت ماهانه ۳۰۰ یورو از این پس توسط غلام رضا شکری به تو داده می شود.
                                            سرفراز رحیمی

                                           ۲۰۱۷٫۰۴٫۲۵
fil8

یکی از سایت های وزارت اطلاعات بدنام بنام بنیاد سحر اراجیف و مزخرفات علیه سازمان نوشته است و در رابطه با کسانی که بریده اند و از جمله در مورد من دروغهایی ابلهانه تحت عنوان به قلم ا. – د نوشته است که توسط فردی به نام غلامرضا شکری نوشته شده است. البته جای تعجب نیست که سایت وزارت اطلاعات آخوندی و افراد اجیر شده جدیدی مثل غلامرضا شکری چنین مطالبی را علیه سازمان در رابطه با افرادی که دیگر به دلیل عدم توان در ادامه مبارزه زندگی شخصی گزیده اند از جمله من نوشته است و اشک تمساح برای من می ریزد بسیار مشخص هست که هدف بدنام کردن سازمان مجاهدین با سواستفاده از من می باشد در صورتی که من افتخار می کنم که هوادار سازمان باشم.
من خودم کشش مبارزاتی نداشتم و زندگی شخصی خودم را انتخاب کردم. و سازمان مجاهدین در این مدت از هیچ کمکی دریغ نکرده است.
مطمئن هستم سفارت رژیم آخوندی در آلبانی که سفیر آن غلام حسین محمدنیا از عناصر کارکشته و زارت بدنام اطلاعات است.
و به دنبال جاسوسی و استخدام درآوردن بریده ها در آلبانی است. تا آنها را علیه سازمان به خدمت بگیرد و من هشدار می دهم که هر کس با سفارت رژیم در ارتباط قرار بگیرد افشاء می کنم.
    سرفراز رحیمی 
  ۲۰۱۷٫۰۴٫۲۵

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر