مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۰, یکشنبه

قتل عام - اعتراض آقای منتظری به خمینی بخاطر قتل عام مجاهدین که به سبب کینه ورزی خمینی گردیدوایشان را برکنار کرد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر