مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۶ فروردین ۳۰, چهارشنبه

نوری زاد افشاکرد که بیت خامنه ای وسپاه به شیخ زکزکی نیجریه پول وسلاح برای آدمکشی میدهد ولی دخترانمان از فقر تن فروشی میکنند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر