مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۴ آذر ۹, دوشنبه

هادی شعبانی درکلمدان وقتی قاتلان بر قبر قربانیان خود فاتحه میخوانند

 هادی شعبانی(شبانی) در"کلمدان" وقتی قاتلان بر قبر قربانیان خود فاتحه میخوانند.
عبرت تاریخ را میبینید ؟!!
هادی (شبانی )شعبانی قاتل صمد نظری 

بدلیل فشارهای اجتماعی ومردمی ناشی از افشای اینکه هادی شعبانی وقربانعلی پور احمدی بدستور وزارت اطلاعات صمد نظری را پاکسازی کردند دست به یک تاتر مسخره در روستای کلمدان بابل یعنی سر قبر صمد نظری زد تا شاید با نعل وارو بار این فشار را کم کند. ولی رسوائی وپرونده سیاه این جنایتکاران که حتی به هم پالکی هایشان هم رحم نمیکنند مانند هادی شعبانی بیش از این است که این مزدوران جنایتکار بتوانند با یک نمایش مسخره سفید سازی راه بیندازند.
حرفها گفته شد ونیازی به تکرار ندارد مردم هم خوب واقعیتها را میدانند.
بیشتر بدانید

صمد نظري وسعيد امامي وهر دو با يك شرنوشت ننگين و مشترك ”ايست قلبي” توسط مافياي وزارت اطلاعات


شعیانی از نظر اجتماعی یک فاسد جنایتکار وخائنی خطر ناک است آنگونه که در شمال به یک گراز وحشی تشبیه شده است

شعبانی بدلیل جنایاتی که علیه خانواده های واقعی مجاهدین مرتکب شده واغلب مواقع رو دست شکنجه گرهای وزارت اطلاعات بلند میشود بسیار منفور است بهمین دلیل کمتر در ملا عام ظاهر میشود ومستمرا وحشت زده ودر نگرانی بسر میبرد .

هادی شعبانی قسمت اول- عضو افتخاری سپاه قدس و گراز وحشی اطلاعات ملاها در مازندران


هادی شعبانی و صمد نظری  نامه هائی ازشهرهای مازندران نامه اول
از بس جنایت کرده وزیر فشاروبی اعتنائی امثال علوی وهاشمی نژاد قرار گرفته وبا بی اعتمادی روز افزونی هم در دستگاهی که مزدوری میکند قرار دارد بیماری استرس وافسردگی روانی او عود کرده است.
او از جمله کسانی بود که دم درب اشرف عربده کشی میکرده ودر شناسائی وعملیات قتل عام اشرف ولیبرتی نقش مستقیم داشته ودر بسیج خانواده های الدنگ وزارتی فعال بوده وهنوز هم سعی میکند که این کارها را با فشار روی خانواده ها انجام دهد هرچند بارها توی سرش خورد وبا مقاومت خانواده های واقعی مواجه شده است این حرف را هم خودش وهم همکار جنایتکارش قربانعلی پور احمدی بارها در مصاحبه ها اعتراف کرده اند.

او هر جنایتی میکند که سقفش قتل صمد نظری بوده است اما وزارت اطلاعات از او وامثال او بیشتر میخواهد درآخرین قلم کشی هایش که تیغ جلادان اوین وگوهر دشت را لیسیده بود(منکربقتل رسیدن شاهرخ زمانی شده بود) ویا منکر شکنجه در زندانهای خامنه ای شده بود که گویا به او گفته باشند که تو پریا ویا فرزاد را شکنجه کرده باشی از خود وهم کاران شکنجه گرش در اوین وگوهر دشت دفاع کرده وگفته که زندانهای خامنه ای بهشت است والا شما را میکشتند . 
آری اسیر ولایت ووزارت که میگویند همین است او منفور جامعه ومردم است وبه او گراز وحشی وخائین میگویند در وزارت اطلاعات هم هیچ اعتمادی به امثال این خائن ندارند همه شان در وحشتند که کی پاکسازی وشناسنامه شان برست وزارت اطلاعات باطل خواهد شد.
آری اینهم بخشی از مجازات اتو دینامیک خیانت میباشد تا  روز حساب اصلی در دادگاه عدالت.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر