مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۵ تیر ۱۲, شنبه

اجیرشده های سپاه تروریستی قدس وپادوهای بی مقدار وزارت اطلاعات در فرانسه

اجیرشده های سپاه تروریستی قدس وپادوهای بی مقدار وزارت اطلاعات در فرانسه

مه فشاند نور وسگ عو عو کند
اجیرشده های سپاه تروریستی قدس وپادوهای بی مقدار وزارت اطلاعات در فرانسه
قبل از اینکه به معرفی این اجیره شده ها که بفرمان ولایت ووزارت خوشرقصی ومزدوری میکنند وسعی میکنند مانند زشت ترین عنترها در کوچه باز به فرمان لوطی وزارت جای دوست ودشمن را نشان دهند ومواجبی بگیرند خالی از لطف نیست که این شعر را در اینجا وکامل آنرا که بسیار جالب  وحال وروز ولی فقیه ومزدورانش میباشد را ار منبع ذکر شده مروری بکنیم
شمع حق را پف کنی تو ای عجوز
هم تو سوزی هم سرت ای گنده‌پوز
کی شود دریا ز پوز سگ نجس
کی شود خورشید از پف منطمس
حکم بر ظاهر اگر هم می‌کنی
چیست ظاهرتر بگو زین روشنی
جمله ظاهرها به پیش این ظهور
باشد اندر غایت نقص و قصور
هر که بر شمع خدا آرد پف او
شمع کی میرد بسوزد پوز او
چون تو خفاشان بسی بینند خواب
کین جهان ماند یتیم از آفتاب
موجهای تیز دریاهای روح
هست صد چندان که بد طوفان نوح
لیک اندر چشم کنعان موی رست
نوح و کشتی را بهشت و کوه جست
کوه و کنعان را فرو برد آن زمان
نیم موجی تا به قعر امتهان
مه فشاند نور و سگ وع وع کند
سگ ز نور ماه کی مرتع کند

اجیرشده های سپاه تروریستی قدس وپادوهای بی مقدار وزارت اطلاعات در فرانسه
عیسی آزاده
بعد از بریدن از هتل مهاجرعراق که در اختیار  پاسدار سجادبوده به ایران برده شدوبعد قبولی در همکاری در جنایت وشکنجه وشناسائی مخالفان در کرمان ومسیر کرمان، اینک مدتهاست که توسط سپاه واطلاعات ،به فرانسه صادر شد تا ضمن کارهای شناسائی وجاسوسی علیه پناهندگان ایرانی مخالف رژیم ،در زمان مناسب بفرمان پاسداران وگشتاپوی ملاها هسته های تروریستی شکل داده وعمل نماید.
محمد کرمی 

او بعد از بریدن از مبارزه رد تیف همراه با پاسدار نادر ومحمد رزاقی به استخدام سپاه واطلاعات ملاها در آمد به اربیل برده شد وبعد از آموزشهای مختلف به فرانسه صادر شد تا اوامر سپاه تروریستی وگشتاپوی ملاها را با هسته تروریستی ای که با عیسی آزاده محمد رزاقی وغفور فتاحیان وقربانعلی حسین نژاد ساخته اجرا نماید
غفور فتاحیان 


او یک بریده مزدورمفلوک وپادوی بیمقداری آخوندهاست  که در محافل خودشان هم به تمسخر گرفته میشود برای اینکه اموراتش بگذرد برای سپاه واطلاعات مزدوری وتبلیغ  میکند
قربانعلی حسین نژاد

حسین نژاد که معرف همگان است .گماشته پاسدارو اطلاعاتی بزدلی که هر روز شتر ملاها را در فرانسه به چرا میبردحتی در میان مزدوران هم یک مضحکه ای بیش نیست وکسی رویش حسابی باز نمیکند. پاسدارسجاد گفته بود عاقبت این پخمه (اشاره اش به حسین نژاد ) کار دستمان میدهد وهمه اطلاعات ما را لو خواهد داد وبه دیگر مزدوران سفارش میکرد که کمتر اطلاعات به او داده شود وبیشتر از او کار کشیده شود.
منصور نظری
منصور نظری در تیف به استخدام اطلاعات وسپاه پاسداران در آمده بود .او یک گماشته ول گردی است که فقط تحت امر ملاها جاسوسی وخبرچینی کرده ومواجب میگیرد.
یک بار محمد حسین سبحانی در یک جمع کوچک تری گفته بود من از دست این نظری خسته شده ام مثل یک خنگ عمل میکند چندین بار ما را لو داده است هرچه به او میگوئیم توی گوشش نمیرود محمد کرمی هم از دستش کلافه بود .
عیسی آزاده میگفت من کسرم است با او جائی بروم ویک بار تا مرزکتک کاری با او رفته بود عیسی آزاده که بقیه مزدوران او را لمپن میدانند منصور نظری راحسود وبد دهن مینامید .
محمد رزاقی 
محمد رزاقی که در میان ایرانیانی که او را میشناشند به محمد رذل معروف است ، نه شعبان بی مخ که زیرنوچه شعبان بی مخ نظام شهرت یافته است. اودر تیف همراه با پاسدار نادری ومحمد کرمی به استخدام وزارت اطلاعات وسپاه قدس در آمد وپا پاس وزارت ومهر ولایت همراه به پاسدار نادری وکرمی به فرانسه صادر شداو این روزها برای ملاها وگشتاپوی خونریزش جاسوسی وتبلیغ میکند
محمود سپاهی
 
او هم مانند بقیه یک اجیرشده سپاه پاسداران وپادوی تمام عیار اطلاعات آخوندهاست که همراه با یک گروه بد نام چون عیسی آزاده قربانعلی حسین نژاد محمد کرمی ومحمد رذل در فرانسه علیه پناهندگان جاسوس وخبر چینی کرده واطلاعاتش را به سفارت ووزارت میفروشد.
افلاس ودرماندگی ولی فقیه زهرخورده وسپاه پاسداران شقه شده وشکست خورده وگشتاپوی خونریز ملاها را میتوان در تظاهرات اصفهان دید که مردم میگفتند سوریه را رها کن فکری به حال ما کن وهمچنین مقاومت در زندانها ونارضایتی مردم گویای همین درماندگی ملاهاست .
حالا یک مشت پاچه گیرهای همین ولایت ووزارت در حالی که مقاومت ایران ومردم ایران با مقاومتشان نورافشانی میکنند عو عو کنان میخواهند ارادت عملی خودشان را به ملاها اثبات کنند ولی بدانید سرنوشت مزدوران هر دیکتاتوری بد سرنوشتی بوده وشما سرنوشت خود را به خون ریز ترین دیکتاتورها گره زدید،خامنه ای ونظامش همراه با تمامی مزدوران دلواپس یا دلارامش رفتنیست وآن روز دیر نیست
مه فشاند نور وسگ عو عو کند

احمد هاجری گماشته بیمقدار وزارت اطلاعات ولوطی عنتر های سیرک وحوش ، انجمن نجات وعربده کش های هاررژیم البته باسم وپوش خانواده ( برادر یا خواهر یا...)


در رابطه با جنایت رژیم وسران رژیم وخائن بریده مزدوران بیشتز بخوانید

افشاگري علیه مزدوران اطلاعات در برنامه 20 80 از تلويزيون رنگارنگ آقاي محمود سرابيقربانعلي پوراحمدي مامور اطلاعات -جعل نامه وجعل امضا باسم خانواده هاي مجاهدين اشرفي براي انجمن نجات گيلان شعبه پوششی وزارت اطلاعات ملاها

به روی لینک زیر کلیک کنید وبخوانید

گماشته وزارت اطلاعات قربانعلی پور احمدی ازگیلان – وقتی یک خائن ، قاتل وعنتر لوطی های وزارت اطلاعات، بعنوان نویسنده قالب وکتابش رونمائی میشود

بیشتر بخوانید

بهزاد علیشاهی مزدور پیشانی سیاه وزارت بد نام اطلاعات - ننگ با رنگ پاک نمیشود چه رسد به ننگ وزارتی و مزدوری علیشاهی که با تبریکات وزارتی های دیگر پاک شود 


.
بهزادعلیشاهی که درنزدکرمانشاهیان و ایرانیان آزاده دیگر به دلقک علیشاه معروف است

ابراهيم خدابنده تواب بند 209(همراه با يك گالري انزجار آور) مربي ومدير انجمنهاي نجاست ومدير يكي از شعبه هاي خطر ناك اطلاعات ملاهادر داخل كشور

،صمد نظري 

داوود باقروند ارشد تروريست آموزش ديده واولين محصول غلامحسين اژاي وزير اطلاعات وقت خامنه اي به آلمان صادر شد
 در رابطه ترور وقتل های در زیر بیشتر بخوانید

آمران وعاملان قتلهای زنجیره ای آزاد ومجازات نشده اما افشا کنندگان ...

زال زاده بدست وزارت اطلاعات کار آجین شد خاطرات زنده یاد ستار لقائی از هنرمندان ایرانی

جزئیات قتل ابراهیم زال زاده ناشر آثار شاملو وانتشارت بامداد بدست سعید امامی

سعید شاهسوندی خائن وشاگرد جلاد اوین وشركت در طرح ترور دكتر كاظم رجوي شهيد بزرگ حقوق بشر

خامنه اي وسلسله اطلاعات مختلف درباره مافياي ولايت فقيه شماره1

مجتبي خامنه اي ودوستي با سعيد امامي و پايه ريزي قتل هاي زنجيره اي بعد از سفري به لندن

چاغرچی قاتل علی اکبر قربانی که مزدور ترک بود به ربودن اعتراف کرد واین مجاهد را در زیر شکنجه بشهادت رساند

علی اکبر قربانی قهرمانی که به فرماندهی پاسدار حقیقت پور ربوده شد وبعد از مثله شدن بقتل رسید

قاتلان علی اکبر قربانی - وربودن او در استانبول، طرح مشترک وزارت اطلاعات و نیروی تروریستی قدس

منصور حقيقت پور فرمانده جنایتکارترور مجاهد خلق علی اکبر قربانی عضو جنايتكار سپاه پاسداران را بشناسيد

جزئیات شکنجه وقتل علی اکبر قربانی یک مجاهد خلق و از فعالان ایرانی در ترکیه توسط وزارت اطلاعات وسپاه تروریستی قدس

سرهنگ دلشاد تهرانی افسر تحقیق پرونده قتل دکترکاظم سامی چرا وچگونه کشته شد

جزئیات قتل مشکوک محمد جلیلیان قاتل دکتر کاظم سامی توسط وزارت اطلاعات از زبان یک پاسدار که آن زمان معاون اداره کل امور انتظامی وزارت کشوربود

همسر دکتر کاظم سامی (2) از قتل همسرش میگوید ،قتلی که طرح مشترک سپاه ووزارت اطلاعات وبفرماندهی احمدی نژاد وبتصویب شورای عالی امنیت رژیم صورت گرفت

جزئیات قتل دکتر کاظم سامی بفرماندهی پاسدار احمدی نژاد وپاسدار حسین شریعتمداری که با قمه ودشنه در مطبش بقتل رسید

علی فلاحیان وزیر اطلاعات چگونه فاطمه قائم مقامی را بدام انداخت وبقتل رساند

لیست اسامی قربانيان قتل‌های زنجیره‌ای در نظام ولایت فقیه که توسط وزارت اطلاعات وسپاه صورت گرفت

تجاوز وقتل زهرا بنی یعقوب یکی از هزاران جنایات نظام ولایت فقیه وپاسداران ،پدر زهرا : با رشوه و تهدید ساکت نمی شویم

شعری تقدیم به همه قربانیان وبویژه دکتر زهرا بنی یعقوب که قربانی تجاوز پاسداران شد

جزئیات قتل دکتر زهرا بنی یعقوب یکی از هزاران جنایت علیه بشریت توسط پاسداران وبسیجیهای خامنه ای

ابراهیم خدابنده مزدور محمودعلوی ومسعود خدا بنده مشاور مالكي وبریده مزدوران دیگر از عاملان جنایت علیه بشریت در 19فروردین 1390در اشرف

خامنه ای وگوشه‌یی از کارنامه تروریسم منطقه‌یی خامنه‌ای در

اسد وحزب الله واحمدی نژاد در لیست اسناد پاناما (شبکه‌های فسادی که تروریست‌ها، دیکتاتورها و قاچاقچیان را حفاظت می‌کنند

چگونگي تشكيل انجمن نجات - هادی شبانی(شعبانی) وقربانعلی پور احمدی دو گماشته بی مقدار در مازندران وگیلان

خائنین عضو سپاه قدس وگماشته های مزدور وزارت اطلاعات با پوش انجمن نجات رژیم را بشناسید

قتل تیمسار فکوری وتیمسار فلاحی در سال 60 وجعل خبر وسانسورخبرگزای سپاه پاسداران بنام فارس

قتل وحذف فيزيکي تيمسار فلاحي وتيمسار فکوري که در مقابل خميني وسپاه مي ايستادندوزير بار طرحهاي سپاه پاسداران نميرفتند

مطالب مرتبط در رابطه با این مزدوران که زمینه سازان قتل عام 19فروردین بودند بیشتر بخوانید
 مطالب مرتبط به بریده مزدوران خائن وخود فروخته

نقش رذیلانه ایرج مصداقی در قتل عام مجاهدین قبل و بعد از آن  1

ايرج مصداقي( قسمت اول) ازعاملان وزمينه سازان جنايت عليه بشريت قتل عام 52قهرمان شهيد

 و7گروگان اشرفي

ابراهيم خدابنده برادر مسعود خدابنده(قسمت دوم) از عاملان قتل عام 10شهويور در اشرف كه جنايت عليه بشريت است

عباس صادقي نژاد بريده مزدور اطلاعات بدعوت يك باند اطلاعاتي در اردبيل به اردبيل رفت

به مزدوران ولايت ووزارت ”وقتي آهن را داغ ميكنند خروبز گري پايش را بالا ميبرد


قربانعلی پو احمدی قاتل وهمدست هادی شعبانی ازمزدوران انجمن نجات وزارت اطلاعات شاخه گیلان

به مزدوران ولايت ووزارت ”وقتي آهن را داغ ميكنند خروبز

 گري پايش را بالا ميبرد


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر